خداوند در قرآن کریم فرموده است: تا جایی که برای شما میسّر است، قرآن را تلاوت کنید. (مزمل/20)

در روایات اسلامی برای تعلیم و تعلم قرآن کریم سفارش زیادی شده است و برای آن اجر و پاداش فراوانی در نظر گرفته شده. و این امر، مسلمانان را بر آن داشته تا به عنوان یک فریضه الهی، قرآن را بیاموزند و به دیگران نیز آموزش دهند.

پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله می فرمایند:

هیچ زن و مرد مومنی نیست، آزاده و برده، مگر اینکه خداوند بر او حق واجبی دارد که باید به اندازه توانش، قرآن را بیاموزد و در آن بیندیشد و نسبت به معارف و احکامش آگاهی پیدا کند.

READ MORE