سبد (0)

JavaScript

 •  AJAX (آجاکس)، هنر تبادل داده ها با سرور و بروز رسانی بخش هایی از یک صفحه وب، بدون بارگذاری مجدد کل صفحه است.


  AJAX (آجاکس) چیست؟

  Wiki

  AJAX مخفف کلمات Asynchronous JavaScript And XML است.

  به طور خلاصه، AJAX در مورد بارگذاری داده ها در پس زمینه و نمایش آن بر روی صفحه وب بدون بارگذاری مجدد کل صفحه است.

  مثال هایی از استفاده AJAX در برنامه ها:

  • Gmail
  • Google Maps
  • Youtube
  • Facebook

  AJAX چگونه کار می کند

  Wiki


  AJAX براساس استاندارهای اینترنت

  Wiki

  AJAX براساس استاندارهای اینترنت است و ترکیبی از موارد زیر را استفاده می کند:

  • شیء XMLHttpRequest - برای تبادل داده با سرور، بصورت غیرهمزمان (asynchronously) استفاده می شود.
  • JavaScript/DOM - برای نمایش اطلاعات و یا تعامل با داده ها
  • CSS- برای مشخص کردن نحوه نمایش داده ها
  • XML - اغلب بعنوان یک فرمت برای انتقال داده ها استفاده می شود.
  Noteبرنامه های کاربردی AJAX مرورگرند و مستقل از پلتفرم عمل می کنند...!

  امکان Google Suggest

  Wiki

  AJAX در سال 2005 توسط Google با امکان Google Suggest این سایت معروف شد.

  این امکان (Google Suggest) با استفاده از AJAX یک واسط کاربری بسیار پویا ایجاد کرده است. زمانی که در کادر جستجوی Google شروع به تایپ می کنید، یک کد JavaScriptحروف را به سرور ارسال می کند و سرور لیستی از پیشنهادات برای کلمه مورد جستجوی شما را برمی گرداند.


  شروع به استفاده از AJAX

  Wiki

  در بیاموز PHP، ما نحوه update کردن بخشی از صفحه وب، بدون بارگذاری کل صفحه را با استفاده از AJAX آموزش خواهیم داد.

  اسکریبت های سمت سرور، با PHP نوشته خواهد شد.


  برای مشاهده فیلم ها و آموزش های پروژه محور برنامه نویسی PHP کلیک کنید.

  READ MORE
 • شیء آرایه یک نوع خاص از متغیر هاست که می تواند چندین داده را در قالب یک نام در خود ذخیره کند.


  مثال - خودتان امتحان کنید

  Wiki

  ایجاد و مقداردهی یک آرایه:

  مثال (آرایه ها در JavaScript)

  var mycars = new Array();
  mycars[0] = "Saab";
  mycars[1] = "Volvo";
  mycars[2] = "BMW";
  خودتان امتحان کنید »

  مثال های بیشتری را در انتهای این مطلب خواهید دید.


  آرایه چیست؟

  Wiki

  آرایه یک متغیر خاص است که می توانید بیشتر از یک مقدار را در یک زمان در آن ذخیره نمایید.

  اگر لیستی از آیتم ها داشته باشید (برای مثال، یک لیست از نام ماشین ها)، و بخواهید هر آیتم را در یک متغیر تنها ذخیره نمایید، می توان مانند زیر عمل نمود:

  var car1="Saab";
  var car2="Volvo";
  var car3="BMW";

  حالا:

  • اگر لیست شما بیشتر از 3 آیتم باشد مثلاً 300تا چه کار می کنید.
  • اگر در این لیست به دنبال یک ماشین خاص باشید چه کار می کنید.

  در اینجا بهترین راه حل استفاده از آرایه ها است.

  یک آرایه می تواند مقادیر متغیرها را تحت یک نام برای شما نگه دارد. و شما از طریق ایندکس آرایه می توانید به مقادیر دسترسی داشته باشید.

  هر آیتم در آرایه ایندکس منحصر به فردی برای خود دارد که به راحتی از طریق ایندکس می توانید به مقادیر دسترسی پیدا کنید.


  ایجاد آرایه

  Wiki

  آرایه ها به سه روش ایجاد می شوند:

  1: با قاعده:

  var myCars=new Array();
  myCars[0]="Saab";      
  myCars[1]="Volvo";
  myCars[2]="BMW";

  2: خلاصه شده:

  var myCars=new Array("Saab","Volvo","BMW");

  3: تحت الفظی:

  var myCars=["Saab","Volvo","BMW"];

  در کدهای بالا، یک شیء آرایه با نام myCars ایجاد می شود.


  دسترسی به عناصر آرایه

  Wiki

  هر آیتم در آرایه ایندکس منحصر به فردی برای خود دارد که به راحتی از طریق ایندکس می توانید به مقادیر دسترسی پیدا کنید.

  کد زیر، مقدار اولین عنصر آرایه myCars را در متغیر name قرار می دهد:

  var name=myCars[0];

  کد زیر، اولین عنصر آرایه myCars را تعریف می کند:

  myCars[0]="Opel";

   توجه: ایندکس آرایه از صفر شروع می شود، یعنی اولین آیتم [0] است، دومین آیتم [1] و... 


  ذخیره اشیاء مختلف در یک آرایه

  Wiki

  تمام متغیرها، عناصر آرایه و توابع در JavaScript، شیء محسوب می شوند.

  شما می توانید، انواع مختلف متغیرها، خروجی یک تابع و یا یک آرایه را در آرایه ای دیگر ذخیره نمایید:

  myArray[0]=Date.now;
  myArray[1]=myFunction;
  myArray[2]=myCars;

  خصوصیتlength و متد indexof 

  Wiki

  در مثال زیر، خصوصیت length، تعداد عناصر آرایه myCars را در متغیر x قرار می دهد و تابع ()indexof، ایندکس عنصر مشخص شده را بر می گرداند:

  var x=myCars.length             // the number of elements in myCars
  var y=myCars.indexOf("Volvo")   // the index position of "Volvo"

  مرجع کامل شیء آرایه

  برای مشاهده یک مرجع کامل از خصوصیت ها (Property) و متدهای (Method) مربوط به آرایه ها، به لینک زیر مراجعه نمایید:

  Complete Array Object Reference


  ایجاد متدهای جدید

  Wiki

  prototype، یک سازنده (constructor) عمومی در JavaScript است. از این طریق می توان، برای هر شیءای در JavaScript یک خصوصیت یا متد جدید ساخت.

  مثال: ساخت یک متد جدید برای آرایه ها

  Array.prototype.ucase=function()
  {
    for (i=0;i<this.length;i++)
    {this[i]=this[i].toUpperCase();}
  }
  خودتان امتحان کنید »

  در مثال بالا، یک متد جدید با نام ucase ساخته شده است که مقادیر عناصر آرایه را به حروف بزرگ تبدیل می کند.


  مثال - خودتان امتحان کنید

  اتصال دو آرایه - concat()

  اتصال سه آرایه - concat()

  تمام عناصر آرایه در یک متغیر - join()

  حذف آخرین عنصر آرایه - pop()

  اضافه کردن یک عنصر جدید به انتهای آرایه - push()

  معکوس کردن ترتیب عناصر آرایه - reverse()

  حذف اولین عنصر آرایه - shift()

  برش و انتخاب یک قسمت از آرایه - slice()

  مرتب کردن آرایه بر اساس حروف الفبا و صعودی - sort()

  مرتب کردن آریه عددی و صعودی - sort()

  مرتب کردن آرایه عددی و نزولی - sort()

  اضافه کردن یک عنصر جدید در مکان 2 یک آرایه - splice()

  تبدیل یک آرایه به یک رشته - toString()

  اضافه کردن یک عنصر جدید به ابتدای یک آرایه - unshift()

  READ MORE
 • در JavaScript، هر چیزی می تواند یک شیء باشد: یک رشته، یک عدد، یک آرایه، یک تابع و...

  علاوه بر این، در JavaScript قابلیت تعریف اشیاد نیز وجود دارد.


  اشیاء (Object) در JavaScript

  Wiki

  در JavaScript چندین شیء توکار (built-in) مانند: رشته، تاریخ، آرایه و... وجود دارد.

  یک شیء، تنها یک نوع خاص داده است و می تواند شامل property و methodهایی باشد.


  دسترسی به خصوصیاتِ (property) یک شیء

  Wiki

  اشیاء، به متغیرهای خاصی دسترسی دارند که به آنها property می گویند. (مقادیر وابسته به یک شیء)

   نحوه دسترسی به یک property:

  objectName.propertyName

  در مثال زیر، برای پیدا کردن طول رشته، از خصوصیت length استفاده شده است:

  var message="Hello World!";
  var x=message.length;

  مقدار x، بعد از اجرای کد بالا:

  12

  دسترسی به متدهایِ (Method) یک شیء

  Wiki

  Method در واقع عملیاتی است که روی یک شیء اجرا می شود.

  نحوه ی فراخوانی یک Method:

  objectName.methodName()

  در مثال زیر، با استفاده از متد ()toUpperCase حروف رشته "message"  حروف بزرگ تبدیل شده:

  var message="Hello world!";
  var x=message.toUpperCase();

  مقدار x، بعد از اجرای کد بالا:

  HELLO WORLD!

   ایجاد اشیاد در JavaScript

  Wiki

  در JavaScript، قابلیت تعریف اشیاد، وجود دارد.

  برای ایجاد یک شیء دو روش مختلف وجود دارد:

  1. تعریف و ایجاد یک نمونه مستقیم از شیء
  2. تعریف شیء با استفاده از یک تابع به عنوان سازنده (Constractor) و سپس ایجاد یک نمونه جدید از شی

  1- تعریف و ایجاد یک نمونه مستقیم از شیء

  Wiki

  در مثال زیر، یک نمونه مستقیم از یک شیء ایجاد شده و سپس چهار property به آن اضافه شده است:

  مثال (اشیاء در JavaScript)

  person=new Object();
  person.firstname="John";
  person.lastname="Doe";
  person.age=50;
  person.eyecolor="blue";
  خودتان امتحان کنید »

  کد بالا را می توان به صورت زیر نیز نوشت:

  مثال (اشیاء در JavaScript)

  person={firstname:"John",lastname:"Doe",age:50,eyecolor:"blue"};
  خودتان امتحان کنید »

  2- تعریف شیء با استفاده از یک تابع به عنوان سازنده (Constractor) و سپس ایجاد نمونه

  Wiki

  در مثال زیر، از یک تابع به عنوان سازنده برای ساخت شیء، استفاده شده است:

  مثال (اشیاء در JavaScript)

  function person(firstname,lastname,age,eyecolor)
  {
  this.firstname=firstname;
  this.lastname=lastname;
  this.age=age;
  this.eyecolor=eyecolor;
  }
  خودتان امتحان کنید »

  کلمه کلیدی "this" در مثال بالا، به شیء ای که در دست است اشاره دارد.

  ایجاد نمونه از یک شیء

  Wiki

  زمانی که سازنده ی شیء وجود داشته باشد، برای ایجاد نمونه، مانند زیر عمل نمایید:

  var myFather=new person("John","Doe",50,"blue");
  var myMother=new person("Sally","Rally",48,"green");

  اضافه کردن Property به اشیاء

  Wiki

  این کار بسادگی دادن آن یک مقدار، به شی موجود است.

  به فرض اینکه شیء person قبلاً وجود داشته باشد، می توانید propertyهای age ,lastname ,firstname و eyecolor را مانند زیر به آن اضافه کنید:

  person.firstname="John";
  person.lastname="Doe";
  person.age=30;
  person.eyecolor="blue";

  x=person.firstname;

  مقدار x، بعد از اجرای کد بالا:

  John

  اضافه کردن متدها (Method) به اشیاء

  Wiki

  متدها، توابعی هستند که به اشیاء ضمیمه شده اند.

  تعریف متدهای یک شیء، داخل تابع سازنده (constructor) انجام می شود:

  function person(firstname,lastname,age,eyecolor)
  {
  this.firstname=firstname;
  this.lastname=lastname;
  this.age=age;
  this.eyecolor=eyecolor;

  this.changeName=changeName;
  function changeName(name)
  {
  this.lastname=name;
  }
  }

  تابع ()changeName مقدار پارامتر ورودی name را به خصوصیت lastname اختصاص می دهد:

  دسترسی به متد ()changeName

  myMother=new person("Sally","Rally",48,"green");
  myMother.changeName("Doe");
  خودتان امتحان کنید »

  JavaScript می داند که شیء personی که شما درباره آن صحبت می کنید کدام است، بنابراین در تابع سازنده، عبارت this با mymother جابه جا می شود.


  کلاس ها در JavaScript

  Wiki

  JavaScript یک زبان شیء گرا (object oriented) است، اما از کلاس ها استفاده نمی کند.

  در JavaScript کلاس تعریف نمی شود و همچنین از یک کلاس شیء ای ساخته نمی شود (مانند بیشتر زبان های شیء گرا).

  JavaScript براساس یک نمونه اولیه است (prototype based) و از کلاس های استفاده نمی کند.


  دستور for...in در JavaScript

  Wiki

  دستور for...in در JavaScript، داخل propertyهای یک شیء، حلقه می زند.

  نحوه استفاده:

  for (variable in object)
    {
    code to be executed
    }

  توجه: کد داخل حلقه for...in، برای تک تک propertyهای شیء، اجرا خواهد شد.

  مثال: حلقه زدن داخل propertyهای شی person:

  مثال (اشیاء در JavaScript)

  var person={fname:"John",lname:"Doe",age:25};

  for (x in person)
    {
    txt=txt + person[x];
    }
  خودتان امتحان کنید »
  READ MORE
 • اعتبارسنجی (Validation) فرم ها در JavaScript

  Wiki

  از JavaScriptمی توان برای اعتبار سنجی فرم ها، قبل از اینکه به سرور ارسال شود استفاده نمود.

  فرم های داده ای که توسط JavaScript اعتبارسنجی می شوند به صورت معمول می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • آیا فیلدهای الزامی (ستاره دار) پر شده است؟
  • آیا کاربر آدرس ایمیل را به فرمت صحیح وارد کرده است؟
  • آیا کاربر، داده صحیح را وارد کرده است؟
  • آیا کاربر در یک فیلد عددی، فقط کاراکترهای عددی را وارد کرده است؟

  فیلدهای الزامی (Required)

  Wiki

  تابع زیر، خالی بودن فیلد را چک می کند. اگر خالی باشد، پیغام "First name must be filled out" ظاهر می شود و فرم به سرور ارسال نمی شود:

  function validateForm()
  {
  var x=document.forms["myForm"]["fname"].value;
  if (x==null || x=="")
    {
    alert("First name must be filled out");
    return false;
    }
  }

  تابع بالا، زمانی فراخوانی می شود که، رویداد "onsubmit" فرم اتفاق بیافتد:

  مثال (اعتبارسنجی فرم ها در JavaScript)

  <form name="myForm" action="js_validation.php" onsubmit="return validateForm()" method="post">
  First name: <input type="text" name="fname">
  <input type="submit" value="Submit">
  </form>
  خودتان امتحان کنید »

  اعتبار سنجی ایمیل (E-mail Validation)

  Wiki

  تابع زیر، فرمت معمول آدرس ایمیل را چک می کند.

  فرمت صحیح آدرس ایمیل شامل موارد زیر است:

  1. باید شامل یک علامت "@" باشد.
  2. باید حداقل یک نقطه (.) داشته باشد باشد.
  3. علامت "@" نباید اولین کاراکتر باشد.
  4. آخرین نقطه، باید بعد از علامت "@" ظاهر شود.
  5. بعد از آخرین نقطه باید حداقل 2 کاراکتر بیاید.
  function validateForm()
  {
  var x=document.forms["myForm"]["email"].value;
  var atpos=x.indexOf("@");
  var dotpos=x.lastIndexOf(".");
  if (atpos<1 || dotpos<atpos+2 || dotpos+2>=x.length)
    {
    alert("Not a valid e-mail address");
    return false;
    }
  }

  تابع بالا، زمانی فراخوانی می شود که، رویداد "onsubmit" فرم اتفاق بیافتد:

  مثال (اعتبارسنجی فرم ها در JavaScript)

  <form name="myForm" action="js_validation.php" onsubmit="return validateForm();" method="post">
  Email: <input type="text" name="email">
  <input type="submit" value="Submit">
  </form>
  خودتان امتحان کنید »
  READ MORE
 • JavaScriptتنها یک نوع متغیر عددی دارد.


  اعداد در JavaScript

  Wiki

  متغیرهای عددی می توانند صحیح یا اعشاری باشند.

  مثال (اعداد در JavaScript)

  var pi=3.14;    // Written with decimals
  var x=34;       // Written without decimals

   اعدادی که بسیار بزرگ یا بسیار کوچک هستند را می توان بصورت "نماد علمی" نوشت:

  مثال (اعداد در JavaScript)

  var y=123e5;    // 12300000
  var z=123e-5;   // 0.00123

  تمام اعداد در JavaScript، اعداد 64 بیتی و درمبنای 10 هستند

  Wiki

  JavaScript یک زبان متنوع نیست. در اینجا برخلاف بیشتر زبان های برنامه نویسی دیگر، انواع مختلف اعداد مانند: integers, short, long و... وجود ندارد.

  تمام اعداد در JavaScript بر مبنای 10 و 64 بیتی (8 بایتی) و با ممیز شناور هستند.


  دقت اعداد

  Wiki

  اعداد صحیح، در حداکثر 15 رقم و همیشه به صورت دقیق مطرح می شوند.

  حداکثر تعداد اعشار، 17 رقم است، اما حساب ممیز شناور همیشه 100% دقیق نیست:

  مثال (اعداد در JavaScript)

  var x=0.2+0.1;
  خودتان امتحان کنید »

  Octal و Hexadecimal

  Wiki

  در JavaScript اعداد ثابتی که با صفر شروع می شوند، به صورت octal (هشت هشتی) و اعدادی که با صفر و x شروع می شوند به صورت Hexadecimal تفسیر می شوند.

  مثال (اعداد در JavaScript)

  var y=0377;
  var z=0xFF;

  توجه: هرگز اعداد را با صفر مقدم استفاده نکنید، مگر اینکه یک تبدیل octal نیاز باشد.


  خصوصیت ها (Property) و متدهای (Method) مربوط به اعداد

  Wiki

  Property:

  • MAX VALUE
  • MIN VALUE
  • NEGATIVE INFINITY
  • POSITIVE INFINITY
  • NaN
  • prototype
  • constructor

  Method:

  • ()toExponential
  • ()toFixed
  • ()toPrecision
  • ()toString
  • ()valueOf
  READ MORE
 •  

  متغیرهای رشته ای (String) در JavaScript

  Wiki

  در متغیرهای رشته ای، یک سری از کاراکترها مانند "John Doe" ذخیره می شود.

  زمانی که یک مقدار رشته ای را به یک متغیر انتساب می دهید، باید آنرا در کوتیشن یا دابل کوتیشن (' یا ") قرار دهید.

  مثال (انواع داده ها در JavaScript)

  var carname="Volvo XC60";
  var carname='Volvo XC60';

  می توانید از علامت کوتیشن (') داخل رشته استفاده کنید:

  مثال (انواع داده ها در JavaScript)

  var answer="It's alright";
  var answer="He is called 'Johnny'";
  var answer='He is called "Johnny"';
  خودتان امتحان کنید »

  با متغیرهای رشته ای در قسمت پیشرفته بیشتر آشنا خواهید شد.


  متغیرهای عددی (Number) در JavaScript

  Wiki

  متغیرهای عددی می توانند اعشاری یا صحیح باشند:

  مثال (انواع داده ها در JavaScript)

  var x1=34.00;      //Written with decimals
  var x2=34;         //Written without decimals

   اعدادی که بسیار بزرگ یا بسیار کوچک هستند را می توان بصورت "نماد علمی" نوشت:

  مثال (انواع داده ها در JavaScript)

  var y=123e5;      // 12300000
  var z=123e-5;     // 0.00123
  خودتان امتحان کنید »

  متغیر Boolean در JavaScript

  Wiki

  متغیرهای Boolean تنها دو مقدار می توانند داشته باشند: True یا False

  var x=true;
  var y=false;

  متغیر Boolean اغلب برای تست یک شرط استفاده می شود.


  آرایه ها (Array) در JavaScript

  Wiki

  در JavaScript، آرایه را به یکی از روش های زیر می توان اعلان کرد:

  var cars=new Array();
  cars[0]="Saab";
  cars[1]="Volvo";
  cars[2]="BMW";

  یا:

  var cars=new Array("Saab","Volvo","BMW");

  یا:

  مثال (انواع داده ها در JavaScript)

  var cars=["Saab","Volvo","BMW"];
  خودتان امتحان کنید »

  توجه: ایندکس آرایه از صفر شروع می شود، یعنی اولین آیتم [0] است، دومین آیتم [1] و...


  اشیاء (Object) در JavaScript

  Wiki

  برای تعریف یک شیء، از آکولاد استفاده می شود. داخل آکولاد، خصوصیات شیء بصورت (مقدار=نام خصوصیت) تعریف می شود. خصوصیت ها با کاما از هم جدا می شوند:

  var person={firstname:"John", lastname:"Doe", id:5566};

  شی person در مثال بالا، سه خصوصیت یا (property) دارد: firstname و lastname و id

  اعلان متغیر می تواند در چند خط باشد: (فاصله ها و خطوط اضافه مهم نیستند)

  var person={
  firstname : "John",
  lastname  : "Doe",
  id        :  5566
  };

  برای دسترسی به خصوصیت های یک شیء، دو روش وجود دارد:

  مثال (انواع داده ها در JavaScript)

  name=person.lastname;
  name=person["lastname"];
  خودتان امتحان کنید »

  با اشیاء در قسمت پیشرفته، بیشتر آشنا خواهید شد.


  Undefined و Null

  Wiki

  در برنامه های کامپیوتری، اغلب متغیرها بدون مقدار اعلان می شوند این متغیرها مقدار undefinedرا خواهند داشت.

  متغیرها را می توان با null مقداردهی کرد:

  مثال (انواع داده ها در JavaScript)

  cars=null;
  person=null;
  خودتان امتحان کنید »

  یک متغیر یکسان را می تواند برای انواع مختلف داده استفاده نمود:

  مثال (انواع داده ها در JavaScript)

  var x;               // Now x is undefined
  var x = 5;           // Now x is a Number
  var x = "John";      // Now x is a String

  اعلان نوع متغیر

  Wiki

  زمانی که متغیر جدیدی را اعلان می کنید، می توانید با استفاده از کلمه کلیدی "new"، نوع آنرا نیز مشخص نمایید:

  var carname=new String;
  var x=      new Number;
  var y=      new Boolean;
  var cars=   new Array;
  var person= new Object;

   توجه: تمام متغیرها در JavaScript شیء اند، زمانی که متغیری را اعلان می کنید، در واقع یک شیء ایجاد کرده اید.

  READ MORE
 • توابع در JavaScript

  Wiki

  یک تابع شامل کدهایی است که بوسیله یک رویداد(مثل onclick) یا صدا زدن، اجرا خواهد شد.

  یک تابع از هر جایی در صفحه ممکن است فراخوانی شود (یا حتی از صفحات دیگر، اگر تابع در یک فایل خارجی با پسوند "js." تعریف شده باشد)

  توابع در هر دو قسمت "<head>" و یا "<body>" می تواند تعریف شود. اما برای اطمینان از اینکه، قبل از فراخوانی، توسط مرورگر خوانده و بارگذاری شود بهتر است آنرا در قسمت <head> قرار دهید.

  نحوه استفاده:

  function functionname(var1,var2,...,varX)
  {
  some code
  }

  پارامترهای var2 ,var1 و … متغیرها یا مقادیری هستند که به داخل تابع فرستاده می شوند. "}" و "{" شروع و پایان یک تابع را تعیین می کنند.

  توجه: برای تابعی که پارامتر ندارد باید بعد از نام تابع از پرانتز باز و بسته "()" استفاده شود.

  توجه: فراموش نکنید که JavaScriptبه حروف بزرگ وکوچک حساس است! کلمه ی function باید با حروف کوچک نوشته شود وگرنه پیغام خطا صادر می شود. همچنین اسم تابع برای فراخوانی، باید دقیقا به همان شکلی که تعریف شده است نوشته شود.

  مثال (توابع در JavaScript)

  <html>
  <head>
  <script type="text/javascript">
  function displaymessage()
  {
  alert("Hello World!");
  }
  </script>
  </head>

  <body>
  <form>
  <input type="button" value="Click me!" onclick="displaymessage()" />
  </form>
  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  اگر خط (alert("Hello World در مثال بالا داخل تابع قرار نگرفته بود، این خط با بارگذاری صفحه اجرا می شد. حالا کاربر باید دکمه "Click me" را فشار دهد تا اسکریپت اجرا شود.

  یک رویداد onclick را به دکمه "Click me" برای اجرای تابع ()displaymessage اضافه می کنیم تا با کلیک بر روی آن تابع فراخوانی شود.

  در فصل های آینده، در مورد رویدادهای JavaScript بیشتر خواهید آموخت.


  دستور return

  Wiki

  دستور return برای برگداندن یک مقدار مشخص در توابع، استفاده می شود.

  در مثال زیر، حاصلضرب دو عدد a و b برگردانده می شود:

  مثال (توابع در JavaScript)

  <html>
  <head>
  <script type="text/javascript">
  function product(a,b)
  {
  return a*b;
  }
  </script>
  </head>

  <body>
  <script type="text/javascript">
  document.write(product(4,3));
  </script>

  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  عمر متغیرهای JavaScript

  Wiki

  زمانی که توسط کلمه کلیدی "var" یک متغیر را داخل تابع اعلان می کنید، تنها در محدوده همان تابع به متغیر دسترسی وجود دارد. زمانی که از تابع خارج می شوید متغیر مورد نظر از بین می رود. به این متغیرها، متغیرهای محلی می گویند. می توانید چندین متغیر محلی با یک نام را داخل توابع مختلف استفاده کنید. زیرا هر متغیر محلی تنها از طریق تابعش شناخته می شود.

  زمانی که شما یک متغیر را خارج از تابع تعریف می کنید، همه ی توابع داخل آن صفحه به آن دسترسی دارند. عمر این متغیرها از زمانی که تعریف می شوند شروع می شود و زمانی که صفحه بسته می شود پایان می یابد.


  مثال

  مثال - خودتان امتحان کیند

  Wiki

  تابعی با یک پارامتر
  این مثال نشان می دهد که چگونه یک مقدار را به یک تابع بفرستیم و از آن در تابع استفاده کنیم.

  تابعی که یک مقدار را برمی گرداند
  این مثال نشان می دهد که چگونه یک مقدار را توسط یک تابع برگردانیم.

  READ MORE
 • توضیحات در JavaScript

  Wiki

  توضیحات را می توان برای شرح چگونگی انجام یک بلوک از دستورات به کد JavaScriptاضافه کرد، در این صورت کد خواناتری خواهیم داشت.

  توضیحات یک خطی با "//" شروع می شود.

  در مثال زیر، از توضیحات یک خطی، برای شرح کدها استفاده شده است:

  مثال (توضیحات در JavaScript)

  <script type="text/javascript">
  // چاپ یک عنوان
  document.write("<h1>This is a heading</h1>");
  // چاپ دو پاراگراف
  document.write("<p>This is a paragraph.</p>");
  document.write("<p>This is another paragraph.</p>");
  </script>
  خودتان امتحان کنید »

  توضیحات چند خطی در JavaScript

  Wiki

  توضیحات چند خطی با */  شروع شده و با /* تمام می شوند.

  در مثال زیر، از توضیحات چند خطی استفاده شده است:

  مثال (توضیحات در JavaScript)

  <script type="text/javascript">
  /*
  کدهای زیر یک عنوان و
  دو پاراگراف را چاپ خواهد کرد
  */
  document.write("<h1>This is a heading</h1>");
  document.write("<p>This is a paragraph.</p>");
  document.write("<p>This is another paragraph.</p>");
  </script>
  خودتان امتحان کنید »

  استفاده از توضیحات برای جلوگیری از اجرا

  Wiki

  در مثال زیر، یک خط کد، به توضیحات تبدیل شده و از اجرای آن جلوگیری می کنیم (این راه می تواند برای کشف خطا مناسب باشد):

  مثال (توضیحات در JavaScript)

  <script type="text/javascript">
  //document.write("<h1>This is a heading</h1>");
  document.write("<p>This is a paragraph.</p>");
  document.write("<p>This is another paragraph.</p>");
  </script>
  خودتان امتحان کنید »

  در مثال زیر، بلوکی از کدها به توضیحات تبدیل شده است و مانند مثال قبلی از اجرای آنها جلوگیری خواهد شد (این راه می تواند برای کشف خطا مناسب باشد):

  مثال (توضیحات در JavaScript)

  <script type="text/javascript">
  /*
  document.write("<h1>This is a heading</h1>");
  document.write("<p>This is a paragraph.</p>");
  document.write("<p>This is another paragraph.</p>");
  */
  </script>
  خودتان امتحان کنید »

  قرار دادن توضیحات در انتهای خطوط

  Wiki

  در مثال زیر، توضیحات در پایان یک خط ، قرار داده شده است:

  مثال (توضیحات در JavaScript)

  <script type="text/javascript">
  document.write("Hello"); // Write "Hello"
  document.write(" Dolly!"); // Write " Dolly!"
  </script>
  خودتان امتحان کنید »
  READ MORE
 • با استفاده از AJAX، می توانید جستجوهای کاربر پسندتر و تعاملی تری ایجاد نمایید.


  آموزش ساخت جستجوی پیشرفته با استفاده از AJAX در PHP

  Wiki

  مزیت های جستجوی پیشرفته در مقایسه با جستجوی سنتی:

  • در لحظه ی تایپ، نتیجه نمایش داده خواهد شد.
  • اگر تایپ کردن را ادامه دهید، نتیجه محدود تر می شود.
  • اگر نتیجه بیش از حد محدود شده است، می توانید کاراکترهای پایانی را پاک کنید تا نتیجه مناسب تری داشته باشید.

  مثال زیر، نحوه ساخت یک جستجوی پیشرفته را نشان می دهد، نتیجه در لحظه ای که تایپ می کنید، نمایش داده می شود:

  مثال (جستجوی پیشرفته در ajax)

  جستجوی پیشرفته:
   

  نتیجه جستجوی مثال بالا، با استفاده از یک سند XML بنام "links.xml" تولید می شود. بدلیل اینکه می خواستیم یک مثال ساده و کوچک داشته باشیم، تنها شش نتیجه قابل نمایش است.


  توضیح مثال - صفحه HTML

  Wiki

  زمانی که کاربر در کادر ورودی بالا، کلمه ای را تایپ کند، تابع "()showResult" اجرا می شود. این تابع زمانی فراخوانی می شود که رویداد "onkeyup" فیلد ورودی رخ دهد:

  <html>
  <head>
  <script>
  function showResult(str)
  {
  if (str.length==0)
    {
    document.getElementById("livesearch").innerHTML="";
    document.getElementById("livesearch").style.border="0px";
    return;
    }
  if (window.XMLHttpRequest)
    {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
    xmlhttp=new XMLHttpRequest();
    }
  else
    {// code for IE6, IE5
    xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
  xmlhttp.onreadystatechange=function()
    {
    if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
      {
      document.getElementById("livesearch").innerHTML=xmlhttp.responseText;
      document.getElementById("livesearch").style.border="1px solid #A5ACB2";
      }
    }
  xmlhttp.open("GET","livesearch.php?q="+str,true);
  xmlhttp.send();
  }
  </script>
  </head>
  <body>

  <form>
  <p>جستجوی پیشرفته:</p>
  <input type="text" size="30" onkeyup="showResult(this.value)">
  <div id="livesearch"></div>
  </form>

  </body>
  </html>

  توضیح کد Javascript:

  اگر فیلد ورودی خالی باشد (str.length==0)، محتوای عنصر با شناسه "livesearch" خالی و خصوصیت border آن با مقدار "0px" تنظیم می شود و در نهایت، از تابع خارج می شود.

  اگر فیلد ورودی خالی نباشد، تابع ()showResult کارهای زیر را انجام می دهد:

  • شیء XMLHttpRequest ایجاد می شود.
  • زمانی که پاسخ سرور آماده باشد، یک تابع ایجاد و اجرا می شود. (وظیفه این تابع این است که پاسخ دریافت شده از سرور را در عنصر با شناسه "livesearch" قرار دهد)
  • درخواست یک فایل به سرور ارسال می شود.
  • توجه داشته باشید که یک پارامتر (q) به URL اضافه شده است (با محتوای فیلد ورودی تنظیم می شود)

  فایل PHP

  Wiki

  فایلی که توسط کد JavaScriptبالا صدا زده می شود، یک فایل PHP بنام "livesearch.php" است.

  در فایل "livesearch.php"، یک سند XML بنام "links.xml" بارگذاری می شود. در این فایل یک جستجو انجام شده و نتیجه بصورت HTML برگردانده می شود:

  <?php
  $xmlDoc=new DOMDocument();
  $xmlDoc->load("links.xml");

  $x=$xmlDoc->getElementsByTagName('link');

  //get the q parameter from URL
  $q=$_GET["q"];

  //lookup all links from the xml file if length of q>0
  if (strlen($q)>0)
  {
  $hint="";
  for($i=0; $i<($x->length); $i++)
    {
    $y=$x->item($i)->getElementsByTagName('title');
    $z=$x->item($i)->getElementsByTagName('url');
    if ($y->item(0)->nodeType==1)
      {
      //find a link matching the search text
      if (stristr($y->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue,$q))
        {
        if ($hint=="")
          {
          $hint="<a href='" .
          $z->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue .
          "' target='_blank'>" .
          $y->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue . "</a>";
          }
        else
          {
          $hint=$hint . "<br /><a href='" .
          $z->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue .
          "' target='_blank'>" .
          $y->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue . "</a>";
          }
        }
      }
    }
  }

  // Set output to "no suggestion" if no hint were found
  // or to the correct values
  if ($hint=="")
    {
    $response="no suggestion";
    }
  else
    {
    $response=$hint;
    }

  //output the response
  echo $response;
  ?>

  توضیح: زمانی که درخواست از JavaScript به فایل PHP ارسال می شود، کارهای زیر اتفاق می افتد:

  1. یک شیء XML DOM ایجاد و فایل "links.xml" درون آن load می شود.
  2. تمام عناصر <title> که با نام ارسال شده از JavaScript تطابق داشته باشند، پیدا می شود.
  3. URL صحیح بهمراه عنوان لینک در متغیر "response$" ذخیره می شود. اگر بیشتر از یک مورد پیدا شود، با استفاده از تگ <br /> آنها را پشت سر هم در متغیر ذکر شده ذخیره می کنیم.
  4. اگر هیچ موردی پیدا نشود متغیر "response$" با مقدار "no suggestion" تنظیم می شود.

  برای مشاهده فیلم ها و آموزش های پروژه محور برنامه نویسی PHP کلیک کنید.

  READ MORE
 • دستور for... in در JavaScript

  Wiki

  با استفاده از دستور for... in در JavaScript، می توانید داخل خصوصیات یا propertyهای اشیاء مختلف حلقه بزنید.

  شاید بدلیل اینکه هنوز درباره ی اشیاء صحبت نکرده ایم، فهم دقیق این نوع حلقه برای شما سخت باشد، اما زمانی که با بحث اشیاء در JavaScript آشنا شدید، خواهید فهمید که این نوع حلقه چقدر مفید است.

  توجه: كدی كه در بدنه ی حلقه for … in قرار دارد، برای هر خصوصیت، یك بار اجرا می شود.

  نحوه استفاده:

  for (variable in object)
    {
    code to be executed
    }

  پارامترها

  پارامترتوضیحات
  variableالزامی است، با یک نام دلخواه تنظیم می شود و با استفاده از این متغیر، داخل خصوصیات یک شیء حلقه می زنیم.
  objectالزامی است، با نام شیء ای که می خواهیم داخل آن حلقه بزینم، تنظیم می شود.

  در هر بار تکرار حلقه، یکی از خصوصیت های شیء مورد نظر به variable انتساب داده می شود و این حلقه ادامه می یاد تا تمام خصوصیت های شیء مورد نظر انتساب یابند.

  مثال 1

  Wiki

  در مثال زیر، تمام خصوصیت های شیء Navigator چاپ خواهد شد. (خصوصیات شیء Navigator، اطلاعاتی در مورد مرورگر را برمی گردانند)

  مثال (حلقه for in در JavaScript)


  <script type="text/javascript">
  <!--
  var aProperty;
  document.write("Navigator Object Properties<br /> ");
  for (aProperty in navigator)
  {
   document.write(aProperty);
   document.write("<br />");
  }
  document.write("Exiting from the loop!");
  //-->
  </script>
  خودتان امتحان کنید »

  مثال 2

  Wiki

  در مثال زیر، یک شیء آرایه با نام person تعریف شده است، دستور (for (x in person تمام ایندکس های آرایه person را یکی یکی از ابتدایی تا انتهایی به درون x می ریزد و دستورات داخل حلقه را اجرا می نماید:

  مثال (حلقه for in در JavaScript)

  var x;
  var txt="";
  var person={fname:"John",lname:"Doe",age:25};

  for (x in person)
  {
   txt=txt + person[x];
  }
  خودتان امتحان کنید »
  READ MORE
 • حلقه ها در JavaScript

  Wiki

  اغلب مواقعی که کد می نویسیم، می خواهیم که یک مجموعه از دستورات بارها و بارها اجرا شوند، بجای اینکه آن چند خط که اغلب یکسان هستند را در دستورات تکرار کنیم از حلقه ها استفاده می کنیم.

  انواع دستورات حلقه ای در JavaScript:

  • for:دستورات داخل حلقه از یک عدد مشخص به تعدادی مشخص تکرار می شود.
  • while:تا زمانی که شرط حلقه درست باشد، دستورات اجرا می شود.
  • do...while:دستورات داخل حلقه چه شرط حلقه درست باشد و چه نباشد برای یک بار اجرا می شود، و در مراحل بعدی اگر شرط حلقه درست بود، دستورات اجرا می شوند.
  • for...in: مخصوص کار با آرایه ها و خصوصیات اشیاء می باشد و به واسطه آنها حلقه ایجاد می کند.

  حلقه For

  Wiki

  از حلقه for زمانی که تعداد دفعات اجرای دستورات را بدانید استفاده می شود یعنی دستورات داخل حلقه از یک عدد مشخص به تعدادی مشخص تکرار می شود.

  نحوه استفاده:

  for (init; condition; increment)
  {
  code to be executed
  }

  پارامترها:

  • init: تنها یکبار در ابتدای حلقه اجرا می شود، و اغلب برای تعریف یک شمارنده استفاده می شود.
  • condition: ارزیابی تکرار حلقه، اگر شرط برقرار باشد دستورات اجرا می شوند، در غیر اینصورت دستورات ادامه نمی یابند.
  •  incrementبعد از هر بار اجرای دستورات حلقه، این دستور اجرا می شود و اغلب برای افزایش شمارنده استفاده می شود.

  در مثال زیر یک حلقه تعریف شده که با i=0 شروع می شود، و تا زمانی که i<=5 باشد ادامه خواهد یافت و به مقدار i در هر بار اجرای حلقه یک واحد اضافه می شود:

  مثال (حلقه for در JavaScript)

  <html>
  <body>
  <script type="text/javascript">
  var i=0;
  for (i=0;i<=5;i++)
  {
  document.write("The number is " + i);
  document.write("<br />");
  }
  </script>
  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  حلقه while

  در فصل بعدی درباره حلقه while توضیح داده خواهد شد.


  مثال

  مثال - خودتان امتحان کنید

  چاپ عناصر <h1> تا <h6> از طریق حلقه ها

  READ MORE
 • حلقه while:

  Wiki

  این دستور تا زمانی که شرط برقرار باشد دستورات را اجرا می کند و شرط قبل از اجرای دستورات چک می شود. بدین معنا که اگر در وسط اجرای دستورات متغیرها طوری تغییر کنند که شرط برقرار نباشد، دستورات همچنان تا پایان اجرا می شوند.

  نحوه استفاده:

  while (condition)
    {
    code to be executed
    }

  در مثال زیر یک حلقه تعریف کرده ایم که با i=0 شروع می شود و دستورات داخل حلقه تا زمانی که i<=5 باشد ادامه می یابد، البته توجه داشته باشید که مقدار متغیر i در داخل حلقه هر بار یک واحد اضافه می شود:

  مثال (حلقه while در JavaScript)

  <html>
  <body>
  <script type="text/javascript">
  var i=0;
  while (i<=5)
    {
    document.write("The number is " + i);
    document.write("<br />");
    i++;
    }
  </script>
  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  دستور do...while:

  Wiki

  این دستور شباهت بسیار زیادی به دستور while دارد با این تفاوت که شرط در پایان اجرای دستورات چک می شود یعنی به این صورت که اگر از ابتدا هم شرط برقرار نباشد، دستورات یکبار اجرا می شوند و بعد شرط چک می شود.

  نحوه استفاده:

  do
    {
    code to be executed
   
  }
  while (condition);

  مثال:

  تفاوت این مثال با مثال قبلی در دو چیز است:

  1. چون شرط حلقه در پایان دستورات چک می شود، دستورات داخل حلقه حتماً برای یک بار اجرا می شوند.
  2. چون دستور ;++i قبل از دستور چاپ است، بنابراین اعداد از 1 تا 6 چاپ می شود.

  مثال (حلقه while در JavaScript)

  <html>
  <body>
  <script type="text/javascript">
  var i=0;
  do
    {
    i++;
    document.write("The number is " + i);
    document.write("<br />");
    }
  while (i<=5);
  </script>
  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »
  READ MORE
 • خلاصه HTML

  Wiki

  این خود آموز به شما نحوه استفاده از HTML را برای ایجاد وب سایتتان آموزش داده است.

  HTML یک زبان علامت گذاری جهانی برای وب است. HTML به شما اجازه می دهد متن را فرمت دهی کنید، اشیاء گرافیکی را به صفحه اضافه کنید، لینک هایی ایجاد کنید، فرم ها، فریم ها و جداول و... را وارد کنید و آنرا در یک فایل متنی که هر مرورگری قادر به خواندن و نمایش دادن آن می باشد ذخیره کنید.

  کلید کار با HTML تگ ها هستند که تعیین می کند که چه محتوایی ایجاد شود.


  حال که HTML را آموختید، قدم بعد چیست؟

  Wiki

  1- CSS

  CSS یا (Cascading Style Sheets) چگونگی نمایش عناصر HTML را مشخص می کند.

  به وسیله CSS، تمام فرمت دهی ها در سند HTML می تواند برداشته شود و در یک فایل جداگانه ذخیره شود.

  برای یادگیری نحوه ایجاد style sheet ها، به آموزش CSS سری بزنید.

  2- JavaScript

  JavaScript می تواند وب سایت شما را پویاتر بسازد.

  یک وب سایت ایستا هنگامی جذاب است که بخواهید تنها اطلاعات خام را نشان دهید اما یک وب سایت داینامیک می تواند به وقایع واکنش نشان دهد و با کاربران تعامل داشته باشد.

  JavaScript محبوب ترین زبان اسکریپت نویسی تحت وب است و با عمده مرورگرها کار می کند. 

  اگر می خواهید در مورد JavaScript بیشتر بدانید به JS HOME مراجعه کنید. 

  READ MORE
 • دستور break

  Wiki

  دستور break، ادامه اجرای حلقه را متوقف می کند و بطور کل از آن خارج می شود.

  مثال (دستور break در JavaScript)

  <html>
  <body>
  <script type="text/javascript">
  var i=0;
  for (i=0;i<=10;i++)
    {
    if (i==3)
      {
      break;
      }
    document.write("The number is " + i);
    document.write("<br />");
    }
  </script>
  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  دستور continue

  Wiki

  دستور continue، حلقه جاری را متوقف می کند و با مقدار بعدی، اجرای حلقه را ادامه می دهد.

  مثال (دستور break در JavaScript)

  <html>
  <body>
  <script type="text/javascript">
  var i=0
  for (i=0;i<=10;i++)
    {
    if (i==3)
      {
      continue;
      }
    document.write("The number is " + i);
    document.write("<br />");
    }
  </script>
  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  برچسب زدن روی یک گروه از دستورات

  Wiki

  همانطور که قبلاً دیدید، در دستور switch می توان دستورات را بوسیله case برچسب (lable) زد.

  برای اینکه روی یکسری از دستورات برچسب بزنید (lable)، بصورت زیر عمل نمایید. (نام برچسب و سپس علامت ":" و سپس دستورات مورد نظر)

  label:
  {
  statements
  ...
  }

  دستور break و continue در JavaScript، تنها دستوراتی هستند که می توانند از یک بلاک کد، بیرون بپرند.

  نحوه استفاده:

  break labelname;

  continue labelname;

  دستور continue (با یا بدون یک برچسب) تنها می تواند داخل حلقه استفاده شود.

  دستور break بدون برچسب، تنها می تواند داخل حلقه یا یک switch استفاده شود. و با برچسب، می توان برای پرش به بیرون از یک بلاک کد استفاده نمود.

  مثال (دستور break در JavaScript)

  cars=["BMW","Volvo","Saab","Ford"];
  list:
  {
  document.write(cars[0] + "<br>");
  document.write(cars[1] + "<br>");
  document.write(cars[2] + "<br>");
  break list;
  document.write(cars[3] + "<br>");
  document.write(cars[4] + "<br>");
  document.write(cars[5] + "<br>");
  }
  خودتان امتحان کنید »
  READ MORE
 • با استفاده از دستور switch، می توانید کارهای مختلف را بر اساس شرط های متفاوت انجام دهید.


  دستور  Switch در JavaScript

  Wiki

  برای انتخاب و اجرای یک دستور از بین چند دستور استفاده می شود.

  این دستور در برخی موارد شباهت بسیار زیادی به دستورات if... elseif... else دارد.

  دستور switch یک حالت خاص هم دارد به نام default که اگر هیچکدام از مقادیر درست نبود، آن قسمت اجرا می شود.

  نحوه استفاده:

  switch(n)
  {
  case 1:
    execute code block 1
    break;
  case 2:
    execute code block 2
    break;
  default:
    code to be executed if n is different from case 1 and 2
  }

  کد بالا چگونه کار می کند:

  • مقدار عبارت n با مقادیر caseها مقایسه می شود.
  • اگر مقدار n با مقدار case مساوی بود، بلوک مربوطه اجرا خواهد شد.

  مثال (دستور switch در JavaScript)

  با استفاده از عددی که تابع ()getDay برمی گرداند، نام روزهای هفته محاسبه می شود: (Sunday=0 و Monday=1 و Tuesday=2 و...)

  switch (new Date().getDay()) {
      case0:
          day = "Sunday";
          break;
      case1:
          day = "Monday";
          break;
      case2:
          day = "Tuesday";
          break;
      case3:
          day = "Wednesday";
          break;
      case4:
          day = "Thursday";
          break;
      case5:
          day = "Friday";
          break;
      case6:
          day = "Saturday";
          break;
  }

  نتیجه ی کد بالا:

   

  خودتان امتحان کنید »

  کلمه کلیدی break

  Wiki

  زمانی که مفسر JavaScriptبه کلمه کلیدی break می رسد، بلافاصله از بلاک switch بیرون می رود.

  در واقع، مقایسه caseهای باقی مانده را متوقف می کند.

  Noteزمانی که مقدار مساوی پیدا شد و کار موردنظرمان انجام گرفت، دیگر نیازی به مقایسه دیگر caseها نیست و باید از بلاک switch خارج شد.

  کلمه کلیدی default

  Wiki

  اگر هیچکدام از مقادیر مقابل caseها با متغیر n برابر نبود، در این صورت دستورات مربوط به default اجرا می شود.

  مثال (دستور switch در JavaScript)

  اگر امروز، شنبه یا یکشنبه نباشد، پیغام قسمت default چاپ خواهد شد:

  switch (new Date().getDay()) {
      case6:
          text = "Today is Saturday";
          break;
      case0:
          text = "Today is Sunday";
          break;
      default:
          text = "Looking forward to the Weekend";
  }

  نتیجه ی کد بالا، اگر امروز یکشنبه باشد:

  Today is Sunday

  خودتان امتحان کنید »

  یک کد مشترک به ازای چند case مختلف

  Wiki

  بعضی مواقع می خواهید به ازای چند case مختلف یک کد مشترک استفاده شود و یا به قسمت default منتقل شود.

  در مثال زیر، متوجه خواهید شد که چند case مختلف از یک کد مشترک استفاده کرده اند و الزامی ندارد که قسمت default را در آخر بیاوریم.

  مثال (دستور switch در JavaScript)

  switch (new Date().getDay()) {
      case1:
      case2:
      case3:
      default:
          text = "Looking forward to the Weekend";
          break;
      case4:
      case5:
         text = "Soon it is Weekend";
          break;
      case0:
      case6:
         text = "It is Weekend";
  }

  خودتان امتحان کنید »
  READ MORE
 • JavaScript، ترتیبی از دستورات است که توسط مرورگر اجرا می شود.


  حساس به حروف کوچک و بزرگ 

  Wiki

  برخلاف HTML کدهای JavaScript به حروف کوچک و بزرگ حساس است (case sensitive)، بنابراین هنگامی که کد می نویسید به حروف بزرگ به دقت نگاه کنید.


  دستورات JavaScript

  Wiki

  یک دستور JavaScript درواقع یک فرمان به مرورگر است. هدف این دستورات این است که به مرورگر بگویید که چه کاری باید انجام دهد.

  در مثال زیر، دستور JavaScript به مرورگر می گوید که رشته "Hello world" را بر روی صفحه وب بنویسد:

  document.write("Hello world");

  به طور معمول در پایان هر دستور قابل اجرا، یک سمیکالن (;) اضافه می کنیم.

  براساس استانداردهای JavaScript، قرار دادن سمیکالن، اختیاری است و مرورگر فرض می کند که آخر خط، انتهای دستور است. به همین خاطر در اغلب مثال ها سمیکالن را در آخر خط نمی بینید.

  نکته: استفاده از سمیکالن، این امکان را به شما می دهد که چندین دستور را در یک خط بنویسید.


  کدهای JavaScript

  Wiki

  کدهای JavaScript (یا فقط JavaScript) یک ترتیبی از دستورات جاوا اسکریپت است.

  هر دستور جاوا اسکریپت به ترتیبی که نوشته شده است، توسط مرورگر اجرا می شود.

  این مثال، دو عنصر با شناسه "demo" و "myDIV" را دستکاری می کند:

  مثال (دستورات JavaScript)

  document.getElementById("demo").innerHTML="Hello Dolly";
  document.getElementById("myDIV").innerHTML="How are you?";
  خودتان امتحان کنید »

  بلوکی از دستورات

  Wiki

  دستورات JavaScript می توانند با هم در یک بلوک باشند.

  بلوک ها با "}" شروع وبا "{" خاتمه می یابند.

  هدف از این بلوکها این است که یک ترتیبی از دستوراتی که با هم اجرا می شوند ایجاد شود.

  یک مثال خوب برای گروه بندی دستورات در یک بلوک، توابع هستند.

  این مثال، تابعی را برای دستکاری دو عنصر، صدا می زند:

  مثال (دستورات JavaScript)

  function myFunction()
  {
  document.getElementById("demo").innerHTML="Hello Dolly";
  document.getElementById("myDIV").innerHTML="How are you?";
  }
  خودتان امتحان کنید »

  در فصل های بعدی با توابع بیشتر آشنا خواهید شد.


  فضاهای خالی

  Wiki

  JavaScript، فاصله های اضافی را درنظر نمی گیرد. برای خواناتر شدن کد می توانید فضاهای خالی را اضافه نمایید. دو خط کد زیر یکسان هستند:

  var person="Hege";
  var person = "Hege";

  شکستن یک خط کد

  Wiki

  با استفاده از "\" می توانید یک خط کد را بشکنید. مثال زیر بدرستی نمایش داده خواهد شد:

  document.write("Hello \
  World!");

  یک خط کد را مانند زیر نمی توانید بشکنید:

  document.write \
  ("Hello World!");
  READ MORE
 • دستورات شرطی

  Wiki

  اغلب اوقات هنگام نوشتن یک اسکریپت، شما نیاز دارید که تصمیم های متفاوتی در مقابل نتایج مختلف بگیرید، برای تحقق این موضوع از جملات شرطی استفاده می کنیم.

  انواع جملات شرطی در JavaScript:

  1. ... if:هنگامی که شرط درست باشد، دستور مقابل if اجرا می شود.
  2. if... else: اگر شرط درست باشد دستور مقابل if اجرا می شود وگرنه دستور دستور مقابل else اجرا می شود.
  3. if... elseif... else: برای اجرای یک دستور از بین چند دستور کاربرد دارد.
  4. Switch: برای انتخاب و اجرای یک دستور از بین چند دستور استفاده می شود.

   دستور if:

  Wiki

  هنگامی که شرط درست باشد، دستور مقابل if اجرا خواهد شد.

  نحوه استفاده:

  if (condition)
    {
    code to be executed if condition is true
    }

  توجه داشته باشید که if با حروف کوچک نوشته شده است. اگر از حروف بزرگ (IF) استفاده کنید، JavaScript یک خطا تولید خواهد کرد.

  مثال (دستورات شرطی در JavaScript)

  <script type="text/javascript">
  /*اگر ساعت کوچکتر از 10 باشد
  جمله "صبح بخیر" چاپ خواهد شد*/

  var d=new Date();
  var time=d.getHours();

  if (time<10)
    {
    document.write("<b>Good morning</b>");
    }
  </script>
  خودتان امتحان کنید »

  توجه داشته باشید که در این نوع جمله شرطی، قسمت...else... وجود ندارد. شما به مرورگر می گویید تنها اگر شرط درست بود، کد مورد نظر اجرا شود.


  دستور if...else:

  Wiki

   این دستور که در واقع می تواند کامل کننده if باشد، تعیین می کند که اگر شرط درست نبود چه دستوری اجرا شود.

  نحوه استفاده:

  if (condition)
    {
    code to be executed if condition is true
    }
  else
    {
    code to be executed if condition is not true
    }

  مثال (دستورات شرطی در JavaScript)

  <script type="text/javascript">
  /*اگر ساعت کوچکتر از 10 باشد جمله "صبح بخیر" چاپ خواهد شد
  وگرنه جمله "روز بخیر" چاپ می شود*/

  var d = new Date();
  var time = d.getHours();

  if (time < 10)
    {
    document.write("Good morning!");
    }
  else
    {
    document.write("Good day!");
    }
  </script>
  خودتان امتحان کنید »

  دستور if...elseif....else:

  Wiki

  همان طور که در بالا گفته شد این نوع if برای اجرای یک دستور از بین چند دستور کاربرد دارد.

  نحوه استفاده:

  if (condition1)
    {
    code to be executed if condition1 is true
    }
  else if (condition2)
    {
    code to be executed if condition2 is true
    }
  else
    {
    code to be executed if neither condition1 nor condition2 is true
    }

  مثال (دستورات شرطی در JavaScript)

  <script type="text/javascript">
  var d = new Date()
  var time = d.getHours()
  if (time<10)
    {
    document.write("<b>Good morning</b>");
    }
  else if (time>=10 && time<16)
    {
    document.write("<b>Good day</b>");
    }
  else
    {
    document.write("<b>Hello World!</b>");
    }
  </script>
  خودتان امتحان کنید »

  مثال

  مثال - خودتان امتحان کنید

  لینک تصادفی
  در این مثال یک لینک نشان داده شده است، زمانی که روی لینک کلیک می کنید شما به سایت beyamooz.com یا W3Schools.com لینک داده می شوید. برای هر کدام از آنها %50 شانس وجود دارد.

  READ MORE
 • شیء string، برای ذخیره و دستکاری متن استفاده می شود.


  رشته ها (String) در JavaScript

  Wiki

  در متغیرها یا اشیاء رشته ای، می توان یک سری از کاراکترها مانند "beyamooz" را ذخیره نمود.

  زمانی که یک مقدار رشته ای را به یک متغیر انتساب می دهید، باید آنرا در کوتیشن یا دابل کوتیشن (' یا ") قرار دهید.

  مثال (رشته ها در JavaScript)

  var carname="Volvo XC60";
  var carname='Volvo XC60';

  می توانید از علامت کوتیشن (') داخل رشته استفاده کنید، البته تا زمانی که با علامتی که رشته را احاطه کرده، تطابق نداشته باشد:

  مثال (رشته ها در JavaScript)

  var answer="It's alright";
  var answer="He is called 'Johnny'";
  var answer='He is called "Johnny"';
  خودتان امتحان کنید »

  راه حل مشکل بالا (تطابق کوتیشن های داخل رشته با احاطه کننده رشته)، استفاده از علامت (\) قبل از کوتیشن های داخل رشته است: (برای توضیح بیشتر، به انتهای این مقاله مراجعه نمایید)

  مثال (رشته ها در JavaScript)

  var answer='It\'s alright';
  var answer="He is called \"Johnny\"";
  خودتان امتحان کنید »

  می توانید به هر کدام از کاراکترهای یک رشته، از طریق مکانش (index)، دسترسی داشته باشید:

  مثال (رشته ها در JavaScript)

  var character=carname[7];

  توجه: ایندکس رشته از صفر شروع می شود، یعنی اولین کاراکتر [0] است، دومین کاراکتر [1] و...


  طول رشته (String length)

  Wiki

  برای فهمیدن طول یک رشته، می توان از خصوصیت length، استفاده نمود:

  مثال (رشته ها در JavaScript)

  var txt="Hello World!";
  document.write(txt.length);

  var txt="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
  document.write(txt.length);
  خودتان امتحان کنید »

  پیدا کردن یک رشته داخل رشته ای دیگر

  Wiki

  در مثال زیر، متد ()indexOf، اولین مکان رخداد رشته "welcome" را در شیء str، برمی گرداند:

  مثال (رشته ها در JavaScript)

  var str="Hello world, welcome to the universe.";
  var n=str.indexOf("welcome");
  خودتان امتحان کنید »

  توجه: اگر رشته مشخص شده پیدا نشد، عدد 1- برمی گردد.

  متد ()lastIndexOf، بجای اینکه جستجو را از ابتدای رشته شروع کند از آخر رشته شروع می کند.


  تطبیق یک رشته در محتوای رشته ای دیگر

  Wiki

  در مثال زیر، اگر پارامتر ورودی متد ()match، در شیء str یافت شد، مقدار یافت شده را برمی گرداند وگرنه مقدار null را برمی گرداند:

  مثال (رشته ها در JavaScript)

  var str="Hello world!";
  document.write(str.match("world") + "<br>");
  document.write(str.match("World") + "<br>");
  document.write(str.match("world!"));
  خودتان امتحان کنید »

  جایگزینی در محتوای یک رشته

  Wiki

  در مثال زیر، متد ()replace، مقدار پارامتر "Microsoft" را در شیء str جستجو می کند و تمام آنها را با مقدار "Beyamooz.com" جایگزین می کند:

  مثال (رشته ها در JavaScript)

  str="Please visit Microsoft!"
  var n=str.replace("Microsoft","Beyamooz.com");
  خودتان امتحان کنید »

  حروف بزرگ (Upper Case) و حروف کوچک (Lower Case)

  Wiki

  در مثال زیر، متد ()toUpperCase کاراکترهای شیء txt را به حروف بزرگ و متد ()toLowerCase به حروف کوچک تبدیل می کند:

  مثال (رشته ها در JavaScript)

  var txt="Hello World!";       // String
  var txt1=txt.toUpperCase();   // txt1 is txt converted to upper
  var txt2=txt.toLowerCase();   // txt2 is txt converted to lower
  خودتان امتحان کنید »

  تبدیل رشته به یک آرایه

  Wiki

  در مثال زیر، با استفاده از متد ()split شیء txt را براساس کارکتر "," جدا کرده و به ترتیب در یک آرایه قرار می دهد:

  مثال (رشته ها در JavaScript)

  txt="a,b,c,d,e"   // String
  txt.split(",");   // Split on commas 
  خودتان امتحان کنید »

  استفاده از کارکترهای خاص در یک رشته

  Wiki

  علامت (\) برای وارد کردن کاراکترهای خاص مانند: (")، (') و یا رفتن به خط جدید در یک رشته، استفاده می شود.

  مثال:

  var txt="We are the so-called "Vikings" from the north.";
  document.write(txt);

  در JavaScript، یک رشته با علامت " یا ' احاطه می شود. بنابراین رشته بالا شکسته خواهد شد: We are the so-called

  راه حل این مشکل، استفاده از (\) قبل از دابل کوتیشن های داخل رشته است:

  var txt="We are the so-called \"Vikings\" from the north.";
  document.write(txt);

  خروجی به صورت روبرو خواهد بود:  We are the so-called "Vikings" from the north

  در جدول زیر، لیستی از دیگر کاراکترهایی که می تواند با (\) داخل متن استفاده شود، آورده شده است:

  کدخروجی
  \'single quote
  \"double quote
  \\backslash
  \nnew line
  \rcarriage return (رفتن سر خط)
  \ttab
  \bbackspace
  \fform feed

  متدها (Method) و خصوصیات (Property) مربوط به رشته ها

  Wiki

  متدتوضیحات
  constructorاز این خصوصیت در JavaScript، برای برگرداندن تابع سازنده ی رشته استفاده می شود.
  lengthاز این خصوصیت در JavaScript، برای برگرداندن طول (length) یک رشته استفاده می شود.
  prototypeاز این خصوصیت در JavaScript، برای اضافه کردن خصوصیت یا متد به یک شیء استفاده می شود.

  کلیه متدهای مربوط به رشته ها در JavaScript

  متدتوضیحات
  charAt()از این متد در Javascript برای برگرداندن یک کاراکتر که در یک اندیس مشخص قرار دارد، استفاده می شود.
  charCodeAt()

  از این متد در Javascript، برای برگرداندن یونیکد یک کاراکتر، که در یک اندیس مشخص قرار دارد، استفاده می شود.

  concat()

  از این متد در Javascript، برای الحاق دو یا چند رشته و برگرداندن رشته تولید شده، استفاده می شود.

  fromCharCode()

  از این متد در Javascript، برای تبدیل اعداد یونیکد به کاراکتر، استفاده می شود.

  indexOf()

  از این متد در Javascript، برای برگرداندن یک اندیس استفاده می شود و این اندیس، اندیسِ اولین تطابقِ یک مقدار در یک رشته است.

  lastIndexOf()

   از این متد در Javascript، برای برگرداندن یک اندیس استفاده می شود و این اندیس، اندیسِ آخرین تطابق یک مقدار در یک رشته است .

  localeCompare()

  از این متد در Javascript، برای مقایسه ی دو رشته استفاده می شود.مقایسه ی دو رشته در مورد محل قرارگیری آنها در مرتب شدن است.

  match()

  از این متد در Javascript، برای برگرداندن تطابق یک رشته با یک عبارت منظم استفاده می شود .

  replace()

  یک رشته را برای یک مقدار مشخص یا یک عبارت منظم جستجو کرده و مقادیر مشخص شده را جایگزین آن می کند و یک رشته جدید را برمی گرداند

  از این متد در Javascript، برای جستجو کردن یک مقدار مشخص در یک رشته و جایگزین کردن مقادیر مشخص شده در آن رشته و برگرداندن رشته جدید، استفاده می شود.

  search()

  از این متد در Javascript، برای جستجو کردن یک مقدار مشخص در یک رشته و برگرداندن اندیس تطابق، استفاده می شود.

  slice()

  از این متد در Javascript، برای جدا کردن یک قسمت از یک رشته و برگرداندن رشته ی جدید، استفاده می شود.

  split()

  از این متد در Javascript، برای تجزیه کردن یک رشته و قرار دادن آنها در عناصر یک آرایه، استفاده می شود.

  substr()

  از این متد در Javascript، برای جدا کردن تعداد مشخصی کاراکتر از یک رشته استفاده می شود.

  substring()

  از این متد در Javascript، برای جدا کردن کاراکترهای بین دو اندیس در یک رشته، استفاده می شود.

  toLocaleLowerCase()

  از این متد در Javascript، برای تبدیل حروف یک رشته به حروف کوچک، طبق مکان هاست، استفاده می شود.

  toLocaleUpperCase()

  از این متد در Javascript، برای تبدیل حروف یک رشته به حروف بزرگ،طبق مکان هاست، استفاده می شود.

  toLowerCase()

  از این متد در Javascript، برای تبدیل حروف یک رشته، به حروف کوچک، استفاده می شود.

  toString()

  از این متد در Javascript، برای برگرداندن مقدار یک شیء، استفاده می شود.

  toUpperCase()

  از این متد در Javascript، برای تبدیل حروف یک رشته، به حروف بزرگ، استفاده می شود.

  trim()

  از این متد در Javascript، برای حذف کردن فاصله ها از اول و آخر یک رشته، استفاده می شود.

  valueOf()

  از این متد در Javascript، برای برگرداندن مقدار اولیه ی یک شیء، استفاده می شود. 

  READ MORE
 • از شیء Date برای کار کردن با تاریخ و زمان استفاده می شود.


  مثال - خودتان امتحان کنید

  Wiki

  برگرداندن تاریخ و زمان جاری
  چگونه از متد ()Date برای چاپ کردن تاریخ جاری استفاده کنیم

  ()getFullYear
  برگرداندن سال جاری با استفاده از متد ()getFullYear

  ()getTime
  برگرداندن تعداد میلی ثانیه های گذشته از تاریخ 01/01/1970 تا امروز

  ()setFullYear
  چگونه از متد ()setFullYear برای تنظیم یک تاریخ دلخواه استفاده کنیم

  ()toUTCString
  چگونه با استفاده از متد ()toUTCString تاریخ جاری را به یک رشته تبدیل کنیم (بر طبق UTC)

  ()getDay
  چگونه با استفاده از متد ()getDay و یک آرایه، روز جاری را چاپ کنیم

  نمایش یک ساعت
  چگونه یک ساعت (با ثانیه شمار) را روی صفحه وب نمایش دهیم


  مرجع کامل شیء Date

  Wiki

  برای مشاهده یک مرجع کامل از خصوصیت ها (Property) و متدهای (Method) مربوط به شیء Date، به لینک زیر مراجعه نمایید:

  کلیه متدهای شیء Date


  ایجاد شیء Date

  Wiki

  شیء Date، برای کار کردن با تاریخ و زمان استفاده می شود.

  شیء Date را می توان با استفاده از constructor یا سازنده ()Date ایجاد نمود.

  چهار روش برای اعلان تاریخ وجود دارد:

  new Date() // current date and time
  new Date(milliseconds) //milliseconds since 1970/01/01
  new Date(dateString)
  new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)

  بیشتر پارامترهای بالا اختیاری هستند. در صورت مشخص نشدن، مقدار صفر ارسال خواهد شد.

  زمانی که یک شیء Date ایجاد می شود، تعدادی متد (method) برای کار روی آن در دسترس قرار می گیرد. بیشتر این متدها برای تنظیم کردن (set) و یا گرفتن (get) سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و میلی ثانیه است (البته با توجه به تاریخ سیستم و یا زمان جهانی UTC).

  تمام محاسبات براساس میلی ثانیه با زمان شروع 00:00:00 01/01/1970 و طبق زمان جهانی (UTC) می باشد. یک روز شامل 86,400,000 میلی ثانیه است.

  چند مثال برای اعلان تاریخ:

  var today = new Date()
  var d1 = new Date("October 13, 1975 11:13:00")
  var d2 = new Date(79,5,24)
  var d3 = new Date(79,5,24,11,33,0)

  تنظیم (Set) تاریخ

  Wiki

  با استفاده از متدهای شیء Date به آسانی می توانید تاریخ را دستکاری کنید.

  در مثال زیر، یک تاریخ مشخص (14/01/2010) برای شیء Date تنظیم شده است:

  var myDate=new Date();
  myDate.setFullYear(2010,0,14);

  و در مثال زیر، تاریخ 5 روز آینده، برای شیء Date تنظیم شده است:

  var myDate=new Date();
  myDate.setDate(myDate.getDate()+5);

  توجه: در مثال بالا، به ازای اضافه شدن 5 روز به تاریخ، ممکن است علاوه بر شیفت داده شدن روز، ماه و یا سال نیز شیفت داده شوند.


  مقایسه دو تاریخ مختلف

  Wiki

  می توان از شیء Date برای مقایسه دو تاریخ نیز استفاده نمود.

  در مثال زیر، تاریخ جاری با تاریخ 14/01/2100 مقایسه شده است:

  var x=new Date();
  x.setFullYear(2100,0,14);
  var today = new Date();

  if (x>today)
    {
    alert("Today is before 14th January 2100");
    }
  else
    {
    alert("Today is after 14th January 2100");
    }
  READ MORE
 • سیستم نظرسنجی با استفاده از AJAX

  Wiki

  مثال زیر، یک سیستم نظر سنجی را نشان می دهد که نتیجه آن بدون بارگذاری مجدد صفحه نمایش داده می شود:

  مثال (سیستم نظرسنجی در ajax)

  آیا تا اینجا به PHP و AJAX علاقه مند شده اید؟

  بله: 
  خیر:

  توضیح مثال - صفحه HTML

  Wiki

  زمانی که کاربر، یکی از آیتم های مثال بالا را انتخاب می کند، تابع "()getVote" فراخوانی و اجرا می شود. این تابع توسط رویداد "onclick" راه اندازی می شود:

  <html>
  <head>
  <script>
  function getVote(int)
  {
  if (window.XMLHttpRequest)
    {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
    xmlhttp=new XMLHttpRequest();
    }
  else
    {// code for IE6, IE5
    xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
  xmlhttp.onreadystatechange=function()
    {
    if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
      {
      document.getElementById("poll").innerHTML=xmlhttp.responseText;
      }
    }
  xmlhttp.open("GET","poll_vote.php?vote="+int,true);
  xmlhttp.send();
  }
  </script>
  </head>
  <body>

  <div id="poll">
  <h3>Do you like PHP and AJAX so far?</h3>
  <form>
  Yes:
  <input type="radio" name="vote" value="0" onclick="getVote(this.value)">
  <br>No:
  <input type="radio" name="vote" value="1" onclick="getVote(this.value)">
  </form>
  </div>

  </body>
  </html>

  تابع ()getVote کارهای زیر را انجام می دهد:

  • یک شیء XMLHttpRequest ایجاد می شود.
  • زمانی که پاسخ سرور آماده باشد، یک تابع ایجاد و اجرا می شود. (وظیفه این تابع این است که پاسخ دریافت شده از سرور را در عنصر با شناسه "poll" قرار دهد)
  • درخواست یک فایل به سرور ارسال می شود.
  • توجه داشته باشید که یک پارامتر (vote) به URL اضافه شده است (با محتوای گزینه انتخاب شده)

  توضیح مثال - فایل PHP

  Wiki

  فایلی که توسط کد JavaScript بالا صدا زده می شود یک فایل PHP بنام "poll_vote.php" است.

  <?php
  $vote = $_REQUEST['vote'];

  //get content of textfile
  $filename = "poll_result.txt";
  $content = file($filename);

  //put content in array
  $array = explode("||", $content[0]);
  $yes = $array[0];
  $no = $array[1];

  if ($vote == 0)
    {
    $yes = $yes + 1;
    }
  if ($vote == 1)
    {
    $no = $no + 1;
    }

  //insert votes to txt file
  $insertvote = $yes."||".$no;
  $fp = fopen($filename,"w");
  fputs($fp,$insertvote);
  fclose($fp);
  ?>

  <h2>Result:</h2>
  <table>
  <tr>
  <td>Yes:</td>
  <td>
  <img src="/poll.gif"
  width='<?php echo(100*round($yes/($no+$yes),2)); ?>'
  height='20'>
  <?php echo(100*round($yes/($no+$yes),2)); ?>%
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>No:</td>
  <td>
  <img src="/poll.gif"
  width='<?php echo(100*round($no/($no+$yes),2)); ?>'
  height='20'>
  <?php echo(100*round($no/($no+$yes),2)); ?>%
  </td>
  </tr>
  </table>

  توضیح: زمانی که درخواست از JavaScript به فایل PHP ارسال می شود، کارهای زیر اتفاق می افتد:

  1. محتوای فایل "poll_result.txt" خوانده می شود.
  2. با استفاده از تابع ()explode، محتوای فایل "poll_result.txt" که شامل یک رشته مثل (20||50) است را در یک آرایه ذخیره می کنیم، سلول اول شامل تعداد رأی های "آری" و سلول دوم تعداد "خیرها" را نشان می دهد.
  3. براساس انتخاب کاربر، یک واحد به تعداد آراء اضافه می شود.
  4. نتیجه در فایل "poll_result.txt" نوشته می شود.
  5. نتیجه نظرسنجی بصورت گرافیکی ایجاد می شود.

  فایل متنی poll_result.txt

  Wiki

  فایل "poll_result.txt" جایی است که نتیجه نظرسنجی در آن ذخیره می شود.

  فایل "poll_result.txt"، می تواند شامل رشته زیر باشد:

  0||0

  عدد اول نشان دهنده ی رأی "مثب" و عدد دوم رأی "منفی" را نشان می دهد.

  توجه:به یاد داشته باشید که مجوز ویرایش این فایل فقط باید برای وب سرور (PHP) وجود داشته باشد. اجازه ی دسترسی کاربران به این فایل نباید وجود داشته باشد.


  برای مشاهده فیلم ها و آموزش های پروژه محور برنامه نویسی PHP کلیک کنید.

  READ MORE
 • JavaScript بطور معمول برای دستکاری عناصر HTML استفاده می شود.


  تغییر محتوای عناصر HTML

  Wiki

  در JavaScript برای دسترسی به یک عنصر HTML از طریق ID می توان از دستور ()document.getElementById استفاده کرد.

  این متد بوسیله شناسه یا (ID) یک عنصر، به آن دسترسی پیدا می کند.

  در مثال زیر، محتوای عنصر با شناسه "demo" به مقدار جدید، تغییر می کند:

  مثال (شروع کار با JavaScript)

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>

  <h1>My First Web Page</h1>

  <p id="demo">My First Paragraph</p>

  <script>
  document.getElementById("demo").innerHTML="My First JavaScript";
  </script>


  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  همچنین در مثال زیر، تاریخ جاری سیستم، داخل عنصری با شناسه "demo" نوشته می شود (عنصر <p>):

  مثال (شروع کار با JavaScript)

  <html>
  <body>

  <h1>My First Web Page</h1>

  <p id="demo"></p>

  <script type="text/javascript">
  document.getElementById("demo").innerHTML=Date();
  </script>


  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  دستور ()document.write

  Wiki

  در مثال زیر، یک عنصر <p> با محتوی "My First JavaScript" در ادامه فایل HTML نوشته می شود:

  مثال (شروع کار با JavaScript)

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>

  <h1>My First Web Page</h1>

  <script>
  document.write("<p>My First JavaScript</p>");
  </script>


  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  توجه:در کدهای JavaScript واقعی، از دستور ()document.write استفاده نکنید. چون تمام صفحه دوباره نوشته می شود. با این وجود در اینجا دستور ()document.write یک راه ساده برای ایجاد خروجی در JavaScript را نشان می دهد. (به مثال زیر توجه نمایید)

  مثال (شروع کار با JavaScript)

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>

  <h1>My First Web Page</h1>

  <p>My First Paragraph.</p>

  <button onclick="myFunction()">Try it</button>

  <script>
  function myFunction()
  {
  document.write("Oops! The document disappeared!");
  }
  </script>


  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  JavaScript در Windows 8

  Wiki

  Microsoft در Windows 8 برای ایجاد برنامه های تحت ویندوز، JavaScript را پشتیبانی می کند.

  در آینده بطور قطع، JavaScript هم در اینترنت و هم در ویندوز استفاده خواهد شد.

  READ MORE
 • شیء Boolean برای تبدیل یک مقدار غیر Boolean به یک مقدار Boolean استفاده می شود (true یا false)


  مثال - خودتان امتحان کنید

  Wiki

  Check Boolean value
  به ازای چه مقادیری شیء Boolean با true یا false تنظیم می شود.


  ایجاد یک شیء Boolean 

  Wiki

  شیء Boolean تنها نماینده دو مقدار می تواند باشند: True یا False

  قطعه کد زیر، یک شیء Boolean بنام myBoolean ایجاد می کند:

  var myBoolean=new Boolean();

  اگر زمان اعلان، شیء Boolean مقدار دهی نشود و یا با یکی از مقادیر زیر تنظیم شود:

  • 0
  • -0
  • null
  • ""
  • false
  • undefined
  • NaN

  شیء Boolean با مقدار false تنظیم می شود و برای بقیه مقادیر (حتی اگر با رشته "false" مقدار دهی شود) با مقدار true تنظیم خواهد شد.


  مرجع کامل شیء Boolean

  برای مشاهده یک مرجع کامل از خصوصیت ها (Property) و متدهای (Method) مربوط به شیء Boolean، به لینک زیر مراجعه نمایید:

   complete Boolean object reference

  READ MORE
 • عبارت RegExp مخفف واژه ی regular expression بمعنی عبارات منظم است.


  مرجع کامل شیء RegExp

  Wiki

  برای مشاهده یک مرجع کامل از خصوصیت ها (Property) و متدهای (Method) مربوط به شیء RegExp، به لینک زیر مراجعه نمایید:

  کلیه متدهای شیء RegExp


  منظور از عبارات منظم (RegExp) چیست؟

  Wiki

  عبارت منظم، شیء ای است که درباره ی الگوی کاراکترها توضیح می دهد.

  زمانی که در یک متن جستجو می کنید، می توانید از یک الگوی خاص برای کلمه ی مورد جستجو استفاده نمایید.

  یک کاراکتر تنها، می تواند یک الگوی ساده باشد.

  یک الگوی پیچیده تر می تواند شامل کاراکترهای بیشتری باشد و از آن می توان برای تجزیه کردن، فرمت دهی، چک کردن، جایگزینی و... استفاده نمود.

  نحوه استفاده:

  var patt=new RegExp(pattern,modifiers);

  //یا بطور ساده تر:

  var patt=/pattern/modifiers;
  • pattern: الگوی یک عبارت را مشخص می کند.
  • modifiers: سراسری (global) بودن و یا حساس به بزرگ و کوچک بودن حروف (case-sensitive) در یک جستجو را مشخص می کند.

  Modifiers در شیء RegExp

  Wiki

  Modifiers، سراسری (global) بودن و یا حساس به بزرگ و کوچک بودن حروف (case-sensitive) در یک جستجو را مشخص می کند.

  حرف "i" نشان دهنده case-insensitive بودن جستجو است. (حساس نبودن به حروف بزرگ و کوچک)

  حرف "g" نشان دهنده سراسری (global) بودن جستجو است. (جستجو بعد از یافتن اولین مورد متوقف نمی شود)

  مثال 1

  جستجوی کلمه ی "beyamooz" در رشته str بصورت case-insensitive:

  var str="Visit Beyamooz.com";
  var patt1=/beyamooz/i;
  document.write(str.match(patt1));

  خروجی کد بالا:

  Beyamooz
  خودتان امتحان کنید »

  مثال 2

  جستجوی کلمه ی "is" در رشته str بصورت سراسری (global):

  var str="Is this all there is?";
  var patt1=/is/g;
  document.write(str.match(patt1));

  خروجی کد بالا:

  is,is
  خودتان امتحان کنید »

  مثال 3

  جستجوی کلمه ی "is" در رشته str بصورت سرارسی (global) و case-insensitive:

  var str="Is this all there is?";
  var patt1=/is/gi;
  document.write(str.match(patt1));

  خروجی کد بالا:

  Is,is,is
  خودتان امتحان کنید »

  متد ()test

  Wiki

  متد ()test، یک رشته را داخل یک مقدار مشخص جستجو می کند و براساس نتیجه، مقدار true یا false را برمی گرداند.

  در مثال زیر، کاراکتر "e" در رشته جستجو می شود:

  مثال (عبارات منظم در JavaScript)

  var patt1=new RegExp("e");
  document.write(patt1.test("The best things in life are free"));

  چون کاراکتر "e" در رشته وجود دارد، خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود:

  true
  خودتان امتحان کنید »

  متد ()exec

  Wiki

  متد ()exec، یک رشته را داخل یک مقدار مشخص جستجو می کند و براساس نتیجه، مقدار جستجو شده یا null را برمی گرداند.

  در مثال زیر، کاراکتر "e" در رشته جستجو می شود:

  مثال 1

  var patt1=new RegExp("e");
  document.write(patt1.exec("The best things in life are free"));

  چون کاراکتر "e" در رشته وجود دارد، خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود:

  e
  خودتان امتحان کنید »

  {nice1}

  READ MORE
 • عملگرها در JavaScript

  Wiki

  عملگر انتساب (=) برای اختصاص یک مقدار به یک متغیر به کار می رود.

  عملگر محاسباتی (+) برای جمع کردن مقادیر با یکدیگر به کار می رود.

  y=5;
  z=2;
  x=y+z;

  بعد از اجرای دستورات بالا مقدار x برابر 7 است.


  عملگرهای محاسباتی JavaScript

  Wiki

  عملگرهای ریاضی برای اجرای محاسبات بین متغیرها و یا مقادیر به کار می رود.

  جدول زیر، عملگرهای محاسباتی JavaScript را توضیح می دهد (با فرض y=5):

  عملگر (Operator)توضیحاتمثالنتیجه
  +جمعx=y+2x=7y=5
  -تفریقx=y-2x=3y=5
  *ضربx=y*2x=10y=5
  /تقسیمx=y/2x=2.5y=5
  %باقیمانده تقسیمx=y%2x=1y=5
  ++افزایش یک واحدx=++yx=6y=6
  x=y++x=5y=6
  --کاهش یک واحدx=--yx=4y=4
  x=y--x=5y=4

  عملگرهای انتسابی JavaScript

  Wiki

  عملگرهای انتسابی، مقادیر را به متغیرها اختصاص می دهند.

  جدول زیر، عملگرهای انتسابی JavaScriptرا توضیح می دهد (با فرض y=5 و x=10):

  عملگرمثالیکسان با مثالنتبجه
  =x=y x=5
  +=x+=yx=x+yx=15
  -=x-=yx=x-yx=5
  *=x*=yx=x*yx=50
  /=x/=yx=x/yx=2
  %=x%=yx=x%yx=0

  عملگر (+) در رشته ها

  Wiki

  عملگر (+) علاوه بر استفاده در محاسبات ریاضی برای جمع دو متغیر رشته ای و یا مقادیر متنی نیز بکار می رود.

  مثال:

  txt1="What a very";
  txt2="nice day";
  txt3=txt1+txt2;

  بعد از اجرای کد بالا، متغیر txt3 برابر "what a verynice day" می شود.

  برای اضافه کردن فضای خالی بین دو متن، در انتها یا ابتدای یکی از آنها فضای خالی قرار می دهیم:

  txt1="What a very ";
  txt2="nice day";
  txt3=txt1+txt2;

  یا بین دو متغیر یک فضای خالی قرار می دهیم:

  txt1="What a very";
  txt2="nice day";
  txt3=txt1+" "+txt2;

  بعد از اجرای کد بالا، متغیر txt3 برابر "what a very nice day" می شود.


  جمع رشته ها و اعداد

  Wiki

  یک قانون وجود دارد! اگر شما یک عدد و یک رشته را با هم جمع کنید حاصل یک رشته خواهد بود.

  به مثال های زیر توجه کنید:

  مثال (عملگرها در JavaScript)

  x=5+5;
  document.write(x);

  x="5"+"5";
  document.write(x);

  x=5+"5";
  document.write(x);

  x="5"+5;
  document.write(x);
  خودتان امتحان کنید »

  عملگرهای مقایسه ای JavaScript

  Wiki

  عملگرهای مقایسه ای در دستورات منطقی برای تعیین تساوی یا اختلاف بین متغیرها و یا مقادیر استفاده می شوند.

  جدول زیر، عملگرهای مقایسه ای JavaScript را توضیح می دهد (با فرض x=5):

  عملگرتوضیحاتمثالنتیجه
  ==تساوریx==8
  x==5
  false
  true
  ===تساوی از نظر نوع و مقدارx===5
  x==="5"
  true
  false
  !=مخالفx!=8true
  >بزرگتر ازx>8false
  <کوجکتر ازx<8true
  =>بزرگتر و مساوریx>=8false
  =<کوچکتر و مساویx<=8true

  چگونه از آن استفاده کنیم؟

  عملگرهای مقایسه ای در دستورات شرطی برای مقایسه مقادیر استفاده می شوند.

  if (age<18) document.write("Too young");

  در فصل های آینده درباره دستورات شرطی بیشتر خواهید آموخت.


  عملگرهای منطقی JavaScript

  Wiki

  عملگرهای منطقی برای تعیین منطق بین متغیرها و یا مقادیر استفاده می شود.

  جدول زیر، عملگرهای منطقی JavaScript را توضیح می دهد (با فرض x=6 و y=3):

  عملگرتوضیحاتمثالنتیجه
  &&and(x < 10 && y > 1)true
  ||or(x==5 || y==5)false
  !not!(x==y)true

  عملگر شرطی (?)

  Wiki

  عملگر (?) یک عملگر شرطی است که مقداری را به یک متغیر، مبنی بر یک یا چند شرط انتساب می دهد.

  نحوه استفاده

  variablename=(condition)?value1:value2 

  مثال

  مثال (عملگرها در JavaScript)

  اگر متغیر visitor با مقدار "PRES" تنظیم شده باشد، آنگاه مقدار "Dear President" به متغیر greeting اختصاص داده خواهد شد و در غیر اینصورت، مقدار آن "Dear" می شود.

  <script type="text/javascript">

  var visitor="PRES";
  var greeting=(visitor=="PRES")?"Dear President ":"Dear ";
  document.write(greeting);

  </script>
  خودتان امتحان کنید »
  READ MORE
 • اضافه کردن کتابخانه Prototype به صفحه وب

  Wiki

  برای استفاده از یک کتابخانه JavaScript، باید آنرا به صفحه وبتان اضافه نمایید.

  برای اضافه کردن کتابخانه، باید از تگ <script> استفاده کنید و خصوصیت src آنرا با URL کتابخانه تنظیم نمایید.

  اضافه کردن Prototype

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/prototype/1.7.1.0/prototype.js>
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
  </html>

  توصیف Prototype

  Wiki

  کتابخانه Prototype توابعی را برای برنامه نویسی آسان تر، فراهم می کند.

  مانند jQuery، کتابخانه Prototype نیز تابع ()$ را دارد.

  تابع ()$، معادل متد ()document.getElementById در JavaScript عمل می کند. اگر با توجه به مدل DOM در HTML، شناسه یک عنصر به آن ارسال شود، در Prototype به کلیه خصوصیت ها و متدهای آن دسترسی خواهید داشت.

  برخلاف jQuery، کتابخانه Prototype متد ()ready را ندارد. بجای آن در Prototype ملحقاتی به مرورگر و مدل DOM اضافه شده است.

  اختصاص یک تابع به رویداد onload:

  در JavaScript، می توان یک تابع را به یک رویداد مثل onload اختصاص داد:

  روش JavaScript:

  function myFunction()
  {
  var obj=document.getElementById("h01");
  obj.innerHTML="Hello Prototype";
  }
  onload=myFunction;

  معادل کد بالا در Prototype با کمی تفاوت:

  روش Prototype:

  function myFunction()
  {
  $("h01").insert("Hello Prototype!");
  }
  Event.observe(window,"load",myFunction);

  سه پارامتر ورودی شیء ()Event.observe:

  • پارامتر اول (window): شیء DOMی است که می خواهید روی آن کار کنید.
  • پارامتر دوم (load): رویدادی است که می خواهید به ازای آن کاری انجام شود.
  • پارامتر سوم (myFunction): تابعی است که می خواهید صدا زده شود.

  کار کردن با Prototype

  Wiki

  مثال زیر را امتحان کنید:

  مثال (کتابخانه prototype)

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/prototype/1.7.1.0/prototype.js">
  </script>
  <script>
  function myFunction()
  {
  $("h01").insert("Hello Prototype!");
  }
  Event.observe(window,"load",myFunction);
  </script>
  </head>
  <body>
  <h1 id="h01"></h1>
  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  مثال زیر را نیز امتحان کنید:

  مثال (کتابخانه prototype)

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/prototype/1.7.1.0/prototype.js">
  </script>
  <script>
  function myFunction()
  {
  $("h01").writeAttribute("style","color:red").insert("Hello Prototype!");
  }
  Event.observe(window,"load",myFunction);
  </script>
  </head>
  <body>
  <h1 id="h01"></h1>
  </body>
  </html>
  خودتان امتحان کنید »

  همان طور که در مثال بالا می بینید، مانند jQuery در Prototype نیز می توانید چندین کار را بطور همزمان روی یک شیء انجام دهید. (زنجیره ای کردن یا Chaining)

  $("h01").writeAttribute("style","color:red").insert("Hello Prototype!");

  READ MORE
 • بعضی کتابخانه های معروف JavaScript:

  • jQuery
  • MooTools
  • Prototype 

  کتابخانه های JavaScript

  Wiki

  برنامه نویسی پیشرفته در JavaScript (بخصوص پیچیدگی کارکردن با مرورگرهای مختلف) می تواند اغلب، مشکل و زمان گیر باشد.

  برای برخورد با این مشکل، کتابخانه های زیادی در JavaScript گسترش یافته است.

  کتابخانه های JavaScript را اغلب JavaScript framework نیز می نامند.

  در این آموزش، نگاهی به بعضی از کتابخانه های محبوب JavaScript خواهیم انداخت:

  • jQuery
  • MooTools
  • Prototype

  تمام این کتابخانه ها، توابعی برای انجام کارهای معمول در JavaScript مانند: دستکاری عناصر، کار با Ajax و متحرک سازی را دارند.


  jQuery

  Wiki

   امروزه jQuery محبوب ترین کتابخانه JavaScript است.

  در jQuery برای دسترسی به عناصر HTML و دستکاری آنها از گزینشگرهای CSS استفاده شده است. (CSS selector)

   بعضی از شرکت های بزرگی که از jQuery استفاده کرده اند:

  • Google
  • Microsoft
  • IBM
  • Netflix

  اگر می خواهید درباره jQuery مطاب بیشتری را بخوانید، لطفاً به لینک jQuery HOME مراجعه نمایید.


  Prototype

  Wiki

  Prototype یکی از کتابخانه های JavaScript است که یک API ساده برای انجام کارهای معمول در JavaScript فراهم نموده است.

  API مخفف کلمات (Application Program Interface) به معنی "واسط برنامه های کاربردی" است و کتابخانه ای شامل خصوصیت ها و متدهایی برای دستکاری عناصر HTML است.

  Prototype کارآیی JavaScript را با فراهم نمودن کلاس ها و ارث بری، افزایش می دهد.


  MooTools

  Wiki

  کتابخانه MooTools، نیز frameworkی است که یک API ساده را برای برنامه نویسی آسان تر در JavaScript فراهم نموده است.

  MooTools، همچنین شامل توابعی برای افکت دهی و متحرک سازی است.


  CDN

  Wiki

  CDN مخفف کلمات Content Delivery Networks است. (تحویل محتوی، روی شبکه)

  شما همیشه می خواهید که صفحات وبتان، تا جای ممکن سریع و کم حجم باشند و مرورگر نیز تا جای ممکن آنها را cache کند.

  از کتابخانه های JavaScript، در وب سایت های مختلف، استفاده می شود، بنابراین احساس می شود که باید یک مکان مشترک برای استفاده عموم از این کتابخانه ها روی اینترنت ایجاد شود.

  CDN این مشکل را حل کرده است. CDN، یک شبکه از چندیدن کتابخانه عمومی JavaScript است.

  Google، یک CDN رایگان از کتابخانه های JavaScript فراهم نموده است:

  • jQuery
  • Prototype
  • MooTools
  • Dojo
  • Yahoo! YUI

  برای استفاده از کتابخانه های JavaScript در وب سایتتان، فقط کافی که آدرس URL آن کتابخانه را با استفاده از تگ <script> به صفحه اضافه نمایید:

  اضافه کردن jQuery

  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js">
  </script>
  READ MORE
 • کلیه دستورات JavaScript

  با استفاده از دستورات JavaScript در HTML، می توانید به مرورگر فرمان بدهید.

  هدف از این دستورات این است که به مرورگر بگوییم چه کاری را باید انجام دهد.

  با استفاده از کد JavaScript زیر به مرورگر می گوییم که، محتوای عنصر با id یا شناسه "demo" را مساوی با ".Hello Dolly" قرار دهد:

  مثال (کلیه دستورات JavaScript)

  document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello Dolly.";

  خودتان امتحان کنید »

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دستورات JavaScript به لینک روبرو مراجعه فرمایید: آموزش JS-دستورات


  لیست تمام دستورات JavaScript

  با استفاده از کلمات رزرو شده که هر کدام معادل یک دستور JavaScript است می توانید دستورات را اجرا نمایید.

  از این کلمات رزرو شده نمی توانید برای نامگذاری متغیرها (یا چیزهای دیگر) استفاده کنید.در جدول زیر، لیست تمام دستورات JavaScript آورده شده است:

  دستورتوضیحات
  breakاز این دستور در JavaScript، برای خروج کامل از یک switch یا یک حلقه استفاده می شود.
  continueاز این دستور در JavaScript، برای خروج از گام جاری حلقه استفاده می شود. یعنی اگر در حلقه یک شرط مشخص اتفاق بیافتد اجرای ادامه کد، متوقف شده و حلقه به گام بعدیش منتقل می شود.
  debuggerاز این دستور در JavaScript، برای متوقف کردن اجرای JavaScript و فراخوانی تابع debugging البته اگر در دسترس باشد استفاده می شود. (اگر تابع debugging در دسترس نباشد، این دستور تأثیری نخواهد داشت)
  do... whileاز این دستور در JavaScript، برای ایجاد حلقه استفاده می شود. دستورات داخل حلقه چه شرط حلقه درست باشد و چه نباشد برای یک بار اجرا می شود، و در مراحل بعدی اگر شرط حلقه درست بود، دستورات اجرا می شوند.
  forاز این دستور در JavaScript، برای ایجاد حلقه استفاده می شود. دستورات داخل حلقه از یک عدد مشخص به تعدادی مشخص تکرار می شوند.
  for... inاز این دستور در JavaScript، برای ایجاد حلقه در اشیاء استفاده می شود و مخصوص کار با آرایه ها و خصوصیات اشیاء می باشد و به واسطه آنها حلقه ایجاد می کند.
  functionاز این دستور در JavaScript، برای ایجاد تابع استفاده می شود.
  if... else... else ifاز این دستور در JavaScript، برای اجرای یک دستور از بین چند دستور استفاده می شود.
  returnاز این دستور در JavaScript، برای متوقف کردن کامل اجرای یک تابع و برگرداندن یک مقدار توسط آن تابع استفاده می شود.
  switchاز این دستور در JavaScript، برای انتخاب و اجرای یک دستور از بین چند دستور استفاده می شود.
  throwاز این دستور در JavaScript، برای پرتاب کردن یا تولید یک خطا به سمت catch استفاده می شود.
  try... catch... finallyاز این دستورات در JavaScript، برای برخورد با خطاها استفاده می شود.
  varاز این دستور در JavaScript، برای تعریف یا اعلان یک متغیر استفاده می شود.
  whileاز این دستور در JavaScript، برای ایجاد یک حلقه استفاده می شود. تا زمانی که شرط حلقه درست باشد، دستورات اجرا می شود.
  READ MORE
 • با استفاده از عملگرها در JavaScriptمی توانید مقادیر را به متغیرها انتساب دهید و یا آنها را مقایسه کنید. همچنین می توانید عملگرهای ریاضی را روی مقادیر اجرا نمایید.


  عملگرهای ریاضی در JavaScript

  عملگرهای ریاضی برای اجرای محاسبات بین متغیرها و یا مقادیر به کار می رود.

  جدول زیر، عملگرهای محاسباتی JavaScript را توضیح می دهد (با فرض y=5):

  عملگرتوضیحاتمثالمحتوای yمحتوای x
  +جمعx = y + 2y = 5x = 7
  -تفریقx = y - 2y = 5x = 3
  *ضربx = y * 2y = 5x = 10
  /تقسیمx = y / 2y = 5x = 2.5
  %باقیمانده تقسیمx = y % 2y = 5x = 1
  ++افزایش یک واحدx = ++yy = 6x = 6
  x = y++y = 6x = 5
  --کاهش یک واحدx = --yy = 4x = 4
  x = y--y = 4x = 5

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اعداد در JavaScript به لینک روبرو مراجعه فرمایید: آموزش JS-عملگرها


  عملگرهای انتسابی در JavaScript

  عملگرهای انتسابی، مقادیر را به متغیرها اختصاص می دهند.

  جدول زیر، عملگرهای انتسابی JavaScript را توضیح می دهد (با فرض y=5 و x=10):

  عملگرمثالSame Asمحتوای x
  =x = yx = yx = 5
  +=x += yx = x + yx = 15
  -=x -= yx = x - yx = 5
  *=x *= yx = x * yx = 50
  /=x /= yx = x / yx = 2
  %=x %= yx = x % yx = 0

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اعداد در JavaScript به لینک روبرو مراجعه فرمایید: آموزش JS-عملگرها


  عملگرهای رشته ای در JavaScript

  عملگرهای (+) و (=+) علاوه بر استفاده در محاسبات ریاضی برای جمع دو متغیر رشته ای و یا مقادیر متنی نیز بکار می روند.

  جدول زیر، عملگرهای رشته ای JavaScript را توضیح می دهد (با فرض text1=Good و text2=Morning و ""=text3):

  عملگرمثالمتن 1متن 2متن 3
  +text3 = text1 + text2"Good ""Morning""Good Morning"
  +=text1 += text2"Good ""Morning"""

  عملگرهای مقایسه ای JavaScript

  عملگرهای مقایسه ای در دستورات منطقی برای تعیین تساوی یا اختلاف بین متغیرها و یا مقادیر استفاده می شوند.

  جدول زیر، عملگرهای مقایسه ای JavaScript را توضیح می دهد (با فرض x=5):

  عملگرتوضیحاتمقایسهنتیجه
  ==تساویx == 8false
  x == 5true
  ===تساوی از نظر نوع و مقدارx === "5"false
  x === 5true
  !=مخالفx != 8true
  !==مخالف از نظر نوع و مقدارx !== "5"true
  x !== 5false
  >بزرگتر ازx > 8false
  <کوچکتر ازx < 8true
  >=بزرگتر و مساویx >= 8false
  <=کوچکتر و مساویx <= 8true

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اعداد در JavaScript به لینک روبرو مراجعه فرمایید: آموزش JS-عملگرها


  عملگر شرطی

  با استفاده از عملگر شرطی (؟) می توانید یک مقدار را بر اساس یک شرط به یک متغیر انتساب دهید:

  نحوه ی استفادهمثال
  variablename= (condition) ? value1:value2voteable = (age < 18) ? "Too young":"Old enough";

  توضیح مثال: اگر مقدار متغیر age کوچکتر از 18 باشد متغیر voteable با مقدار "Too young" تنظیم می شود والا با "Old enough" تنظیم خواهد شد.


  عملگرهای منطقی JavaScript

  عملگرهای منطقی برای تعیین منطق بین متغیرها و یا مقادیر استفاده می شود.

  جدول زیر، عملگرهای منطقی JavaScript را توضیح می دهد (با فرض x=6 و y=3):

  عملگرتوضیحاتمثال
  &&and(x < 10 && y > 1) is true
  ||or(x == 5 || y == 5) is false
  !not!(x == y) is true

  عملگرهای بیتی

  این عملگرها بر روی بیت های یک متغییر، عملی را انجام میدهند و بیت ها را به نسبت عملگر برمی گردانند. اگر متغییرها رشته هستند بر روی کدهای ASCII آنها عمل می کند. توجه داشته باشید که عملگرهای بیتی در جاوااسکریپت از سیستم 32 بیتی استفاده می کنند یعنی ابتدا عملوند به یک عدد 32 بیتی تبدیل می شود و سپس عملیات انجام می شود. 

  عملگرتوضیحاتمثالتبدیلنتیجهمعادل عددی
  &ANDx = 5 & 10101 & 000100011
  |ORx = 5 | 10101 | 000101015
  ~NOTx = ~ 5~010110106-
  ^XORx = 5 ^ 10101 ^ 000101004
  <<Left shiftx = 5 << 10101 << 1101010
  >>Right shiftx = 5 >> 10101 >> 100102

  توجه: در مثال های بالا، از سیستم 4 بیتی استفاده شده است اما همانطور که گفته شد در جاوااسکریبت از سیستم 32 بیتی استفاده می شود. همچنین اولین بیت از سمت چپ برای علامتگذاری عدد استفاده می شود. یعنی برای اعداد مثبت از 0 و برای اعداد منفی از 1 استفاده خواهد شد.

  بنابراین برای مثال ردیف سوم، (x = ~ 5) بجای 10 مقدار 6- برگشت خواهد شد:

  ~00000000000000000000000000000101  return 11111111111111111111111111111010

  READ MORE
 • کلیه خصوصیت ها و توابع عمومی را می توانید همراه با تمام اشیاء توکار JavaScriptاستفاده نمایید.


  مرجع خصوصیات عمومی در JavaScript

  متدتوضیحات
  Infinity

  یک مقدار عددی که نشان دهنده ی مثبت/منفی بی نهایت است.

  NaN

  نشان دهنده ی یک مقدار غیر عددی می باشد.

  undefined

  نشان می دهد که به یک متغیر، مقداری انتساب داده نشده است.

  مرجع توابع عمومی در JavaScript

  تابعتوضیحات
  decodeURI()رمزگشایی کردن یک URI.
  decodeURIComponent()

  رمزگشایی کردن یک کامپوننت URI.

  encodeURI()رمزگذاری کردن یک URI.
  encodeURIComponent()

  رمزگذاری کردن یک کامپوننت URI.

  escape()

  بد دانسته شده در ورژن 1.5. می توانید به جای آن از متدهای encodeURI()و encodeURIComponent()  استفاده کنید.

  eval()

  یک رشته را ارزیابی کرده و در صورتی که یک کد اسکریپت باشد، آن را به اجرا در می آورد.

  isFinite()

  مشخص می کند که آیا یک مقدار، یک عدد محدود و قانونی است یا نه.

  isNaN()

  مشخص می کند که آیا یک مقدار، یک عدد غیرقانونی است یا نه.

  Number()

  مقدار یک شیء را تبدیل به عدد می کند.

  parseFloat()

  یک رشته را تجزیه کرده و عدد با ممیز شناور را برمی گرداند.

  parseInt()

  یک رشته را تجزیه کرده و یک عدد صحیح را برمی گرداند.

  String()

  مقدار یک شیء را تبدیل به رشته می کند.

  unescape()

  بد دانسته شده در ورژن 1.5. می توانید به جای آن از متدهایdecodeURI()  و decodeURIComponent()  استفاده کنید.

  READ MORE
 • شیء Array در JavaScript

  شیء آرایه یک نوع خاص از متغیر هاست که می تواند چندین داده را در قالب یک نام در خود ذخیره کند.

  var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

  توجه: ایندکس آرایه از صفر شروع می شود، یعنی اولین آیتم [0] است، دومین آیتم [1] و...

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آرایه ها در JavaScriptبه لینک روبرو مراجعه فرمایید: آموزش JS-آرایه ها


  کل خصوصیت های مربوط به آرایه ها در JavaScript

  متدتوضیحات
  constructor

  این خصوصیت، تابع سازنده ی آرایه را برمی گرداند.

  length

  این خصوصیت، تعداد عناصر یک آرایه را برمی گرداند.

  prototype

  این خصوصیت، امکان اضافه کردن خصوصیت یا متد را به یک شیء آرایه فراهم می کند.

  کل متدهای مربوط به آرایه ها در JavaScript

  متدتوضیحات
  concat()

  این متد، دو آرایه را به هم الحاق کرده و یک کپی از آرایه های الحاق شده را برمی گرداند.

  indexOf()

  این متد، آرایه را برای یافتن یک عنصر جستجو کرده و مکان آن را برمی گرداند.

  join()

  این متد، تمام عناصر یک آرایه را الحاق کرده و در یک رشته قرار می دهد.

  lastIndexOf()

   این متد، آرایه را برای یک عنصر جستجو کرده و مکان آن را برمی گرداند.

  pop()

  این متد، آخرین عنصر یک آرایه را حذف کرده و آن عنصر را برمی گرداند.

  push()

  این متد، عناصر جدید را به آخر یک آرایه اضافه می کند و طول آرایه جدید را برمی گرداند.

  reverse()

  این متد، ترتیب عناصر یک آرایه را معکوس می کند.

  shift()

  این متد، اولین عنصر یک آرایه را حذف کرده و آن عنصر را برمی گرداند.

  slice()

  این متد، قسمتی از یک آرایه را جدا کرده و آرایه جدید را برمی گرداند.

  sort()

  این متد،  عناصر یک آرایه را مرتب می کند.

  splice()

  این متد، عناصر را به آرایه اضافه یا حذف می کند.

  toString()

  این متد، یک آرایه را تبدیل به رشته کرده و نتیجه را برمی گرداند.

  unshift()

  این متد، عناصر جدید را به ابتدای یک آرایه اضافه می کند و طول آرایه ی جدید را برمی گرداند.

  valueOf()

  این متد،  مقدار اولیه ی یک آرایه را برمی گرداند.

  READ MORE
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین - بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سه