سبد (0)

کلیه متدهای شیء Math

شیء Math در JavaScript

با استفاده از شیء Math در JavaScript می توانید کارهای مربوط به ریاضیات را انجام داد.

تمام متدها و خصوصیات مربوط به Math را می توانید بدون ایجاد شیء و مستقیماً با استفاده از Math بعنوان یک شیء استفاده نمایید. Math یک سازنده (constructor) نیست.

نحوه استفاده

var x = Math.PI;            // Returns PI
var y = Math.sqrt(16);      // Returns the square root of 16

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شیء Math در JavaScript به لینک روبرو مراجعه فرمایید: آموزش JS-شیء Math


تمام خصوصیت های شیء Math

متدتوضیحات
E

این متد، عدد اولر را برمی گرداند(حدود 2.718).

LN2

این متد، لگاریتم طبیعی 2 را برمی گرداند(حدود 0.693).

LN10

این متد، لگاریتم طبیعی 10 را برمی گرداند(حدود 2.302).

LOG2E

این متد، لگاریتم  E  در مبنای 2 را برمی گرداند(حدود 1.442).

LOG10E

این متد، لگاریتم  E  در مبنای 10 را برمی گرداند(حدود 0.434).

PI

این متد، عدد پی را برمی گرداند(حدود 3.14).

SQRT1_2

این متد، ریشه ی دوم 1/2 را برمی گرداند(حدود 0.707).

SQRT2

این متد، ریشه ی دوم 2 را برمی گرداند.

تمام متدهای شیء Math

متدتوضیحات
abs(x)

این متد، قدر مطلق x  را برمی گرداند.

acos(x)

این متد، arccos(آرک کسینوس) x را بر می گرداند.

asin(x)

این متد، arcsin(آرک سینوس) x را به رادیان، برمی گرداند.

atan(x)

این متد، arctan(آرک تانژانت)،x را بصورت یک مقدار عددی، بین PI/2- و PI/2 رادیان برمی گرداند.

atan2(y,x)

این متد، آرک تانژانت(arctan) خارج قسمتِ آرگومان هایش را برمی گرداند.

ceil(x)

این متد، مقدار سقف x را برمی گرداند. سقف x در واقع کوچکترین عدد صحیحِ بزرگتر یا مساوی x است.

cos(x)

این متد، کسینوس x را به رادیان برمی گرداند.

exp(x)

این متد، مقدار Eرا برمی گرداند.

floor(x)

این متد، جزء صحیح x را برمی گرداند. جزء صحیح x در واقع بزرگترین عدد صحیحِ کوچکتر یا مساوی با x است(مقدار کف x).

log(x)

این متد، لگاریتم طبیعی x(در مبنای E) را برمی گرداند.

max(x,y,z,...,n)

این متد، بزرگترین عدد را برمی گرداند.

min(x,y,z,...,n)

این متد، کوچکترین عدد را برمی گرداند.

pow(x,y)

این متد، x را به توان y رسانده و حاصل را برمی گرداند.

random()

این متد، یک عدد تصادفی بین 0 و 1 را برمی گرداند.

round(x)

این متد، x را به نزدیک ترین عدد صحیح گرد می کند.

sin(x)

این متد، سینوس x را به رادیان برمی گرداند.

sqrt(x)

این متد، جذر x را برمی گرداند.

tan(x)

این متد، تانژانت x را برمی گرداند.

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان