سبد (0)

کلیه متدهای شیء Date

شیء Date

از شیء Date برای کار کردن بر روی تاریخ و زمان استفاده می شود.

اشیاء Date به وسیله ی دستور new Date() ایجاد می شوند.

چهار راه برای تعریف یک شیء Date وجود دارد:

var d = new Date();
var d = new Date(milliseconds);
var d = new Date(dateString);
var d = new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds);

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاریخ و زمان به لینک روبرو مراجعه فرمایید: آموزش JS-تاریخ


خصوصیات شیء Date

متدتوضیحات
constructorاز این خصوصیت در Javascript، برای برگرداندن تابع سازنده ی شیء date استفاده می شود.
prototypeاز این خصوصیت در Javascript، برای اضافه کردن خصوصیت یا متد به یک شیء استفاده می شود.

متدهای شیء Date

متدتوضیحات
getDate()از این متد در Javascript، برای برگرداندن روز نسبت به ماه استفاده می شود(از 1 تا 31).
getDay()از این متد در Javascript، برای برگرداندن روز نسبت به هفته استفاده می شود(از 0 تا 6).
getFullYear()از این متد در Javascript، برای برگرداندن سال استفاده می شود.
getHours()از این متد در Javascript، برای برگرداندن ساعت استفاده می شود(از 0 تا 23).
getMilliseconds()از این متد در Javascript، برای برگرداندن میلی ثانیه ها استفاده می شود(از 0 تا 999).
getMinutes()از این متد در Javascript، برای برگرداندن دقیقه ها استفاده می شود(از 0 تا 59).
getMonth()از این متد در Javascript، برای برگرداندن ماه استفاده می شود(از 0 تا 11).
getSeconds()از این متد در Javascript، برای برگرداندن ثانیه ها استفاده می شود(از 0 تا 59).
getTime()از این متد در Javascript، برای برگرداندن میلی ثانیه ها از نیمه شب 1 ژانویه 1970 تا اکنون استفاده می شود.
getTimezoneOffset()از این متد در Javascript، برای برگرداندن اختلاف بین زمان جهانی(UTC) و زمان محلی در دقیقه استفاده می شود.
getUTCDate()از این متد در Javascript، برای برگرداندن روز نسبت به ماه طبق زمان جهانی استفاده می شود(از 1 تا 31).
getUTCDay()از این متد در Javascript، برای برگرداندن روز نسبت به هفته طبق زمان جهانی استفاده می شود(از 0 تا 6).
getUTCFullYear()از این متد در Javascript، برای برگرداندن سال بعنوان یک عدد چهار رقمی  طبق زمان جهانی استفاده می شود.
getUTCHours()از این متد در Javascript، برای برگرداندن ساعت طبق زمان جهانی استفاده می شود(از 0 تا 23).
getUTCMilliseconds()از این متد در Javascript، برای برگرداندن میلی ثانیه ها طبق زمان جهانی استفاده می شود(از 0 تا 999).
getUTCMinutes()از این متد در Javascript، برای برگرداندن دقیقه ها طبق زمان جهانی، استفاده می شود(از 0 تا 59).
getUTCMonth()از این متد در Javascript، برای برگرداندن ماه، طبق زمان جهانی استفاده می شود(از 0 تا 11).
getUTCSeconds()از این متد در Javascript، برای برگرداندن ثانیه ها، طبق زمان جهانی، استفاده می شود(از 0 تا 59).
getYear()غیرقابل استفاده ، به جای آن از متد getFullYear  استفاده کنید.
parse()از این متد در Javascript، برای تجزیه یک تاریخ و برگرداندن تعداد میلی ثانیه ها از1 ژانویه 1970  تا آن تاریخ استفاده می شود.
setDate()از این متد در Javascript، برای ست کردن روز نسبت به ماه در یک شیء تاریخ استفاده می شود.
setFullYear()از این متد در Javascript، برای ست کردن سال(4 رقمی) در یک شیء تاریخ استفاده می شود.
setHours()از این متد در Javascript، برای ست کردن ساعت در یک شیء تاریخ استفاده می شود.
setMilliseconds()از این متد در Javascript، برای ست کردن میلی ثانیه ها در یک شیء تاریخ استفاده می شود.
setMinutes()از این متد در Javascript، برای ست کردن دقیقه ها در یک شیء تاریخ استفاده می شود.
setMonth()از این متد در Javascript، برای ست کردن ماه در یک شیء تاریخ استفاده می شود.
setSeconds()از این متد در Javascript، برای ست کردن ثانیه ها در یک شیء تاریخ استفاده می شود .
setTime()از این متد در Javascript، برای ایجاد یک تاریخ از تعداد مشخصی میلی ثانیه، قبل یا بعد از تاریخ 1 ژانویه 1970، استفاده می شود.
setUTCDate()از این متد در Javascript، طبق زمان جهانی، برای ست کردن روز نسبت به ماه در یک شیء تاریخ استفاده می شود. 
setUTCFullYear()از این متد در Javascript، طبق زمان جهانی ،برای ست کردن سال(چهار رقمی)در یک شیء تاریخ استفاده می شود.
setUTCHours()از این متد در Javascript، برای ست کردن ساعت در یک شیء تاریخ طبق زمان جهانی استفاده می شود.
setUTCMilliseconds()از این متد در Javascript، برای ست کردن میلی ثانیه ها در یک شیء تاریخ ،طبق زمان جهانی استفاده می شود.
setUTCMinutes()از این متد در Javascript، برای ست کردن دقیقه ها در یک شیء تاریخ طبق زمان جهانی استفاده می شود.
setUTCMonth()از این متد در Javascript، برای ست کردن ماه در یک شیء تاریخ طبق زمان جهانی،استفاده می شود.
setUTCSeconds()از این متد در Javascript، برای ست کردن ثانیه ها در یک شیء تاریخ طبق زمان جهانی استفاده می شود.
setYear()غیر قابل استفاده ،به جای آن از متد setFullYear استفاده کنید .
toDateString()

از این متد در Javascript، برای جدا کردن قسمت مربوط به تاریخ از یک تاریخ، و تبدیل آن بصورت یک رشته ی قابل خواندن، استفاده می شود.

toGMTString()غیر قابل استفاده،به جای آن از متدtoUTCString استفاده کنید.
toISOString()از این متد درJavascript، برای برگرداندن تاریخ بعنوان یک رشته،طبق استاندارد ISO استفاده می شود.
toJSON()از این متد درJavascript، برای برگرداندن تاریخ بعنوان یک رشته و تغییر فرمت آن طبق فرمت تاریخ در  JSON استفاده می شود.
toLocaleDateString()از این متد درJavascript، برای برگرداندن قسمت مربوط به تاریخ از یک تاریخ کامل که فرمت نوشتن آن بصورت معمولی نوشتن تاریخ است، استفاده می شود. 
toLocaleTimeString()از این متد درJavascript، برای برگرداندن قسمت مربوط به زمان از یک تاریخ کامل که فرمت نوشتن آن بصورت معمولی نوشتن زمان است، استفاده می شود.
toLocaleString()از این متد درJavascript، برای برگرداندن تاریخ بعنوان یک رشته که بصورت معمولی نوشتن تاریخ است، استفاده می شود.
toString()از این متد درJavascript، برای تبدیل شیء تاریخ به یک رشته، استفاده می شود.
toTimeString()از این متد درJavascript، برای تبدیل قسمت زمان  از یک شیء تاریخ،  به یک رشته استفاده می شود.
toUTCString()از این متد درJavascript، برای تبدیل یک شیء تاریخ به رشته، طبق ساعت جهانی، استفاده می شود.
UTC()از این متد درJavascript، برای برگرداندن تعداد میلی ثانیه های یک تاریخ از 1 ژانویه 1970 تا آن تاریخ ،طبق ساعت جهانی استفاده می شود.
valueOf()از این متد درJavascript، برای برگرداندن مقدار اولیه ی یک شیء تاریخ استفاده می شود. 
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سه