سبد (0)

کلیه متدهای شیء RegExp

شیء RegExp در JavaScript - عبارات منظم در JavaScript

با استفاده از شیء RegExp می توانید، الگوی بکار رفته در کاراکترها را تعریف نمایید.

عبارات منظم را می توانید در توابع search و یا replace بکار ببرید.

نکته: برای فهمیدن آسان تر عبارات منظم، توصیه می کنیم، از سایت بسیار کاربردی زیر استفاده نمایید:

https://regex101.com

نحوه استفاده

/pattern/modifiers;

مثال:

var patt = /beyamooz/i

توضیح مثال:

  • محتوای متغیر patt شامل یک عبارت منظم است.
  • beyamooz الگوی ماست و شاید بخواهید در یک عبارت آنرا جستجو کنیم.
  • i یک modifier یا یک اصلاحگر است و مشخص می کند که عملیات جستجو به حروف بزرگ و کوچک، حساس نباشد (case-insensitive)

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره عبارات منظم در JavaScript به لینک روبرو مراجعه فرمایید: آموزش JS-شیء RegExp


Modifiers

از modifier ها برای مشخص کردن تطابق های غیر حساس به حروف بزرگ و کوچک و همچنین مشخص کردن تطابق سراسری استفاده می شود.

Modifierتوضیحات
i

مشخص کردن تطابق غیر حساس به حروف بزرگ و کوچک.

g

مشخص کردن یک تطابق سراسری(global). (پیدا کردن تمامی تطابق ها به جای توقف، با یافتن اولین تطابق). 

m

مشخص کردن تطابق چند خطی.

Brackets

از براکت ها برای یافتن یک محدوده از کاراکترها استفاده می شود:

Expressionتوضیحات
[abc]

از این عبارت، برای پیدا کردن کاراکترهای بین براکت ها استفاده می شود.

[^abc]

از این عبارت، برای پیدا کردن کاراکترهایی که بین براکت نیست، استفاده می شود.

[0-9]

از این عبارت، برای یافتن تمام اعداد بین براکت ها، استفاده می شود.

[^0-9]

از این عبارت، برای یافتن تمام اعدادی که بین براکت ها نیستند، استفاده می شود.

(x|y)

از این عبارت، برای یافتن تمام جایگزین های مشخص شده، استفاده می شود.

Metacharacters

Metacharacter(متا کاراکتر) ها کاراکتر هایی با یک معنی خاص هستند:

Metacharacterتوضیحات
.پیداکردن یک کاراکتر تکی.
\w

پیداکردن کاراکترهایی که در کلمه ها به کار می روند.

\W

پیدا کردن کاراکترهایی که در کلمه ها به کار نمی روند.

\d

پیدا کردن یک عدد(digit).

\D

پیدا کردن یک کاراکتر که عدد نیست.

\s

پیدا کردن یک فاصله سفید.

\S

پیدا کردن کاراکترهایی که فاصله سفید نیستند.

\b

پیدا کردن یک تطابق در ابتدا یا انتهای یک کلمه.

\B

پیدا کردن یک تطابق، غیر از ابتدا یا انتهای یک کلمه.

\0

پیداکردن یک کاراکتر NUL.

\n

پیدا کردن یک کاراکتر خط جدید(new line).

\f

پیدا کردن یک کاراکتر form feed.

\r

پیدا کردن یک کاراکتر carriage return.

\t

پیدا کردن یک کاراکتر tab.

\v

پیدا کردن یک کاراکتر tab عمودی.

\xxx

پیدا کردن کاراکتر مشخص شده به وسیله ی یک عدد اکتال xxx.

\xdd

پیدا کردن کاراکتر مشخص شده به وسیله ی یک عدد هگزادسیمال dd.

\uxxxx

پیدا کردن کاراکتر یونیکد مشخص شده به وسیله ی یک عدد هرگزادسیمال xxxx.

Quantifiers

Quantifierتوضیحات
n+

رشته ای که حداقل شامل یک n است را به عنوان تطابق برمی گرداند.

n*

رشته ای که شامل 0 یا تعداد بیشتری n است، را بعنوان تطابق برمی گرداند.

n?

رشته ای که شامل تعداد 0 یا 1، n است را، بعنوان تطابق برمی گرداند.

n{X}

 رشته ای که شامل دنباله ای از n به تعداد X می باشد را بعنوان تطابق برمی گرداند.

n{X,Y}

 رشته ای که شامل، X تا Y از n است را بعنوان تطابق برمی گرداند.

n{X,}

رشته ای که شامل حداقل X تا n است را بعنوان تطابق برمی گرداند.

n$

رشته ای که در آخر آن n است، را بعنوان تطابق برمی گرداند.

^n

رشته ای که در ابتدای آن n وجود دارد، را بعنوان تطابق برمی گرداند.

?=n

 رشته ای که به دنبال آن رشته ی مشخص شده ی n وجود دارد را بعنوان تطابق برمی گرداند.

?!n

رشته ای که به دنبال ان رشته ی مشخص شده ی n وجود ندارد، را به عنوان تطابق برمی گرداند.

RegExp Object Properties

متدتوضیحات
constructor

از این متد، برای برگرداندن تابع سازنده ی شیء RegExp استفاده می شود.

global

از این متد، برای چک کردن اینکه آیا اصلاحگر g ست شده است یا نه، استاده می شود.

ignoreCase

از این متد، برای چک کردن اینکه آیا اصلاحگر i ست شده است یا نه استفاده می شود.

lastIndex

این متد، اندیس بعد از تطابق را برمی گرداند.

multiline

از این متد، برای چک کردن اینکه آیا اصلاحگر m ست شده است یا نه استفاده می شود.

source

این متد، متن الگوی RegExp را برمی گرداند.

RegExp Object Methods

متدتوضیحات
compile()

بد دانسته شده در ورژن 1.5. یک عبارت منظم را کامپایل می کند.

exec()

از این متد برای تست کردن و یافتن یک تطابق در یک رشته و برگرداندن اولین تطابق استفاده می شود. 

test()

از این متد برای تست کردن یک تطابق و برگرداندن trueیا false استفاده می شود.

toString()

از این متد برای برگرداندن مقدار رشته ی یک عبارت منظم استفاده می شود.

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان