خانم دکتر افشاری نیک

دکتر سمیرا افشاری نیک هستم . دبیر رسمی آموزش و پرورش . مولف ۶ جلد کتاب با تیراژ ۳۰ هزار نسخه. مولف ۹۰ حلقه دی وی دی آموزشی در زمینه زیست دبیرستان نظام قدیم و نظام جدید. مولف ۲۳ عنوان مقاله  چاپ شده در مجلات داخلی و پذیرفته شده در همایش های بین المللی و داخلی. مبدع تکنیک تدریس حافظه پویا در زمینه زیست شناسی . ترجمه و آماده سازی ۵۰ عنوان مقاله در زمینه برنامه ریزی و مشاوره کنکور که در سایت دکتر دنا به آدرس www.drdna.ir در دسترس است.


سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیرشته تحصیلیدانشگاه / موسسه آموزشی
دکتریدامپزشکیدانشگاه فردوسی مشهد

فهرست فیلم های آموزشی مدرس

در ادامه، فهرست بیاموزهای ارائه شده توسط «خانم دکتر افشاری نیک» قابل مشاهده است. می توانید آموزش ها را به ترتیب تاریخ، و از جدیدترین به قدیمی ترین مرتب نمایید.

مرتب سازی:
orderby
تعداد نمایش:
درس 12
شب امتحان زیست 2
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:49.6 مگابایت
مدت زمان:00:38:40
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 مرور سوالات امتحان نهایی زیست 2
2 تاکید نکات کلیدی و پرتکرار سوالات امتحان
3 حل تمرین مسائل ژنتیک جمعیت
۵,۴۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 12
شب امتحان زیست پیش دانشگاهی
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:386 مگابایت
مدت زمان:04:52:41
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 مرور سوالات امتحان نهایی زیست پیش دانشگاهی
2 تاکید نکات کلیدی و پرتکرار سوالات امتحان
3 حل تمرین مسائل ژنتیک جمعیت
۵,۴۰۰ تومان افزودن به سبد
رایگان
فصل اول زیست و آزمایشگاه 1 (دیروز، امروز و فردا)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:81 مگابایت
مدت زمان:1:09:20
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس خط به خط بر اساس کتاب
2 نمایش فیلم های جذاب در حین آموزش
3 تدریس به روش T.V.J -یادگیری بدون فراموشی
4 مرور سوالات امتحانی
5 پاسخ گویی به سوالات شما
رایگان
فصل اول زیست و آزمایشگاه 2 (ایمنی بدن)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:58 مگابایت
مدت زمان:2:02:20
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس بروش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
رایگان
فصل اول زیست پیش دانشگاهی (پروتئین سازی)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:197 مگابایت
مدت زمان:2:56:45
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس به روش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
درس 10
فصل دهم زیست و آزمایشگاه 2 (رشد و نمو در گیاهان)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:93 مگابایت
مدت زمان:1:24:58
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس بروش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۳۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 10
فصل دهم زیست پیش دانشگاهی (آغازیان)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:137 مگابایت
مدت زمان:1:44:11
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس به روش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۷۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 2
فصل دوم زیست و آزمایشگاه 1 (گوارش و جذب مواد)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:247 مگابایت
مدت زمان:2:38:17
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس خط به خط بر اساس کتاب
2 نمایش فیلم های جذاب در حین آموزش
3 تدریس به روش T.V.J -یادگیری بدون فراموشی
4 مرور سوالات امتحانی
5 پاسخ گویی به سوالات شما
۳,۸۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 2
فصل دوم زیست و آزمایشگاه 2 (دستگاه عصبی)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:146 مگابایت
مدت زمان:2:21:21
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس بروش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۳۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 2
فصل دوم زیست پیش دانشگاهی (تکنولوژی زیستی)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:108 مگابایت
مدت زمان:1:36:39
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس به روش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۷۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 3
فصل سوم زیست و آزمایشگاه 1 (تبادلات گازی)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:114 مگابایت
مدت زمان:1:16:21
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس خط به خط بر اساس کتاب
2 نمایش فیلم های جذاب در حین آموزش
3 تدریس به روش T.V.J -یادگیری بدون فراموشی
4 مرور سوالات امتحانی
5 پاسخ گویی به سوالات شما
۳,۸۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 3
فصل سوم زیست و آزمایشگاه 2 (حواس)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:125 مگابایت
مدت زمان:1:46:58
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس بروش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۳۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 3
فصل سوم زیست پیش دانشگاهی (پیدایش و گسترش زندگی)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:107 مگابایت
مدت زمان:1:38:39
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس به روش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۷۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 6
فصل ششم زیست و آزمایشگاه 1 (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:82 مگابایت
مدت زمان:1:00:45
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس خط به خط بر اساس کتاب
2 نمایش فیلم های جذاب در حین آموزش
3 تدریس به روش T.V.J -یادگیری بدون فراموشی
4 مرور سوالات امتحانی
5 پاسخ گویی به سوالات شما
۴,۶۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 6
فصل ششم زیست و آزمایشگاه 2 (کروموزوم ها و میتوز)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:100 مگابایت
مدت زمان:2:08:08
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس بروش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۳۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 6
فصل ششم زیست پیش دانشگاهی (پویایی جمعیت ها)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:80 مگابایت
مدت زمان:1:19:02
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس به روش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۷۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 9
فصل نهم زیست و آزمایشگاه 2 (تولید مثل گیاهان)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:89 مگابایت
مدت زمان:1:18:10
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس بروش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۳۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 9
فصل نهم زیست پیش دانشگاهی (ویروس ها و باکتری ها)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:125 مگابایت
مدت زمان:1:24:20
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس به روش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۷۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 8
فصل هشتم زیست و آزمایشگاه 2 (ژنتیک و خاستگاه آن)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:220 مگابایت
مدت زمان:3:24:03
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس بروش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۳۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 8
فصل هشتم زیست پیش دانشگاهی (شارژ انرژی در جانداران)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:161 مگابایت
مدت زمان:2:26:12
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس به روش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۷۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 7
فصل هفتم زیست و آزمایشگاه 1 (جذب و انتقال مواد در گیاهان)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:80 مگابایت
مدت زمان:1:06:23
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس خط به خط بر اساس کتاب
2 نمایش فیلم های جذاب در حین آموزش
3 تدریس به روش T.V.J -یادگیری بدون فراموشی
4 مرور سوالات امتحانی
5 پاسخ گویی به سوالات شما
۳,۸۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 7
فصل هفتم زیست و آزمایشگاه 2 (میتوز و تولید مثل جنسی)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:82 مگابایت
مدت زمان:1:22:24
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس بروش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۳۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 7
فصل هفتم زیست پیش دانشگاهی (رفتار شناسی)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:64 مگابایت
مدت زمان:1:01:50
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس به روش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۷۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 5
فصل پنجم زیست و آزمایشگاه 1 (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:82 مگابایت
مدت زمان:1:05:23
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس خط به خط بر اساس کتاب
2 نمایش فیلم های جذاب در حین آموزش
3 تدریس به روش T.V.J -یادگیری بدون فراموشی
4 مرور سوالات امتحانی
5 پاسخ گویی به سوالات شما
۳,۸۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 5
فصل پنجم زیست و آزمایشگاه 2 (ماده ژنتیک)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:85 مگابایت
مدت زمان:0:56:04
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس بروش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۳۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 5
فصل پنجم زیست پیش دانشگاهی (ژنتیک جمعیت)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:163 مگابایت
مدت زمان:2:37:02
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس به روش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۵,۲۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 4
فصل چهارم زیست و آزمایشگاه 1 (گردش مواد در بدن)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:156 مگابایت
مدت زمان:2:04:36
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس خط به خط بر اساس کتاب
2 نمایش فیلم های جذاب در حین آموزش
3 تدریس به روش T.V.J -یادگیری بدون فراموشی
4 مرور سوالات امتحانی
5 پاسخ گویی به سوالات شما
۳,۸۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 4
فصل چهارم زیست و آزمایشگاه 2 (هورمون ها)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:100 مگابایت
مدت زمان:1:38:41
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس بروش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۳۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 4
فصل چهارم زیست پیش دانشگاهی (تغییر و تحول گونه ها)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:86 مگابایت
مدت زمان:1:04:12
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس به روش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۷۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 11
فصل یازدهم زیست و آزمایشگاه 2 (تولید مثل و رشد و نمو جانوران)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:145 مگابایت
مدت زمان:2:04:09
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس بروش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۳۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 11
فصل یازدهم زیست پیش دانشگاهی (قارچ ها)
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:92 مگابایت
مدت زمان:1:02:04
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس به روش بدون فراموشی T.V.J
2 تدریس خط به خط کتاب
3 مرور سوالات امتحانات پایانی
4 پاسخ گویی به سوالات شما
5 مرور سوالات کنکور سراسری
و ...
۴,۷۰۰ تومان افزودن به سبد
پکیج کامل
فیلم آموزش زیست شناسی و آزمایشگاه 1
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:960 مگابابت
مدت زمان:12:00:00
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا
2 گوارش و جذب مواد
3 تبادلات گازی
4 گردش مواد در بدن
5 تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
6 از یاخته تا گیاه
7 جذب و انتقال مواد در گیاهان
و ...
۲۲,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
پکیج کامل
فیلم آموزش زیست شناسی و آزمایشگاه 2
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:1.22 گیگابایت
مدت زمان:20:27:21
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 ایمنی بدن
2 دستگاه عصبی
3 حواس
4 هورمون ها
5 ماده ژنتیک
6 کروموزوم ها و میتوز
7 میتوز و تولید مثل جنسی
و ...
۲۲,۰۰۰ تومان افزودن به سبد
پکیج کامل
فیلم آموزش زیست شناسی پیش دانشگاهی
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:1.29 گیگابایت
مدت زمان:18:51:22
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 پروتئین سازی
2 تکنولوژی زیستی
3 پیدایش و گسترش زندگی
4 تغییر و تحول گونه ها
5 ژنتیک جمعیت
6 پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی
7 رفتار شناسی
و ...
۲۴,۵۰۰ تومان افزودن به سبد
درس 8
مرور سوالات امتحانی زیست شناسی و ازمایشگاه 1
مدرس: خانم دکتر افشاری نیک
حجم فایل:114 مگابایت
مدت زمان:1:37:20
نوع آموزش:تصویری و کاملاً فارسی
1 تدریس خط به خط بر اساس کتاب
2 نمایش فیلم های جذاب در حین آموزش
3 تدریس به روش T.V.J -یادگیری بدون فراموشی
4 مرور سوالات امتحانی
5 پاسخ گویی به سوالات شما
۳,۸۰۰ تومان افزودن به سبد
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
تبلیغات اینترنتی
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان