دره نوردی تنگ الیت

  1. مشخصات کلی برنامه (عبور از تنگ الیت)
  2. نام مسئولین و اعضای شرکت کننده (عبور از تنگ الیت)
  3. سیمای جغرافیایی منطقه (عبور از تنگ الیت)
  4. زمانبندی برنامه (عبور از تنگ الیت)
  5. شرح اجرای برنامه (عبور از تنگ الیت)
  6. وضعیت گروه (عبور از تنگ الیت)
  7. تکرات و نکات سودمند برنامه (عبور از تنگ الیت)

1- مشخصات کلی برنامه (عبور از تنگ الیت)

عنوان برنامه : عبور و گشایش مسیر تنگ الیت

نام منطقه: مرزن آباد

ارتفاع محل ورود به دره : 1950 متر از سطح دریا

مسیرهای ورود به دره : کنار رودخانه از روستای الیت

بهترین فصل پیمایش دره : تابستان (شهریور ماه)

تاریخ اجراء : 92/6/8.7

مدت برنامه : 2 روز

نحوه اجرا(مستقل یا مشترك) : مستقل

نام گروه میزبان یا مهمان : گروه کوهنوردی آراد

مبداء حرکت : اصفهان

ساعت و تاریخ حرکت : 10 شب 92/6/6

فاصله تا مقصد از لحاظ زمانی و مسافت : حدود 550 کیلومتر

زمان و مسافت طی شده برای محل هایی که وسیله نقلیه عبور نمیکند یا نیاز به وانت است : از ابتدای جاده فرعی کنار رستوران همسفر به خودرو شخصی یا وانت نیاز است

نحوه دستیابی به منطقه ( وسیله نقلیه عمومی ) : با اتوبوسهای چالوس و پیاده شدن در کنار رستوران همسفر بقیه راه نیاز به خودرو شخصی یا وانت است.

نوع وسیله نقلیه و نام راننده : شخصی


2- نام مسئولین و اعضای شرکت کننده (عبور از تنگ الیت)

سرپرست : امیر جلوانی ( مربی دره نوردی ACA)

کمیته فنی : مسعود ابوطالبی

کمیته تدارکات : علی خوانساری

بهداشت و کمکهای اولیه : مهدی پناهی

عکاس : احسان ناجی

فیلمبردار : مهدی پناهی

نویسنده گزارش : احسان ناجی


3- سیمای جغرافیایی منطقه (عبور از تنگ الیت)

ارتفاعات و نقاط مهم منطقه ( قلل همجوار ، گردنه ها، دره ها و ...... با توصیف چشم اندازها ) :

با توجه به موقعیت جغرافیائی منطقه مطالعاتی و واقع شدن آن در منطقه کوهستانی و مرتفع، این محدوده دارای آب و هوای اقلیم استپی سرد است و مجموع ماههای خشک و یخبندان 5 تا 8 ماه در سال می باشد. در این اقلیم، مراتع ییلاقی و در قلل مرتفع آن، یخچال های دائمی دیده می شود. میزان بارندگی در اینجا حدود 444 میل یمتر در سال می باشد . مهمترین ارتفاعات منطقه عبارت از کوه های سیاه گلر، سردشت، گرمابسر، اعلانسار، سیلوز، نرگس کش و سه برادران می باشد. از رودخانه های مهم منطقه می توان رودخانه چالوس را نام برد.

راه های دسترسی به منطقه با ذکر موقعیت و وضعیت ( آسفالت _ خاکی ) : جاده فرعی از میانه های راه خاکی میباشد

نام نزدیکترین شهر یا شهرها : مرزن آباد

نزدیکترین مراکز امدادی و درمانی : مرکز امداد جاده چالوس

پوشش های سنگهای منطقه ( زمین شناسی ) : موقعیت جغرافیایی و ریخت شناسی این محدوده در باختر روستای دلیر واقع شده و حدود 80 کیلومتر مربع وسعت دارد. روستاهای دلیر، الیت و گرمابسر در این محدوده واقع شده اند. این محدوده دربرگیرنده یکی از آنومالی های ژئوشیمیایی معرفی شده در ورقه 1:100000 چالوس در زون چالوس- گرگان می باشد

وجود سنگ های سیلیسی حاوی مالاکیت، پیریت و کالکوپیریت در آبراهه ها می باشد

نوع پوشش گیاهی منطقه : جنگل های مشهور الیت الیت قدیم از جمله مناطقی بود که دارای پوشش جنگلی انبوه و کهنی بود این جنگل ها اگر چه در دهه های اخیر به شدت آسیب دید و از انبوهی آن به شدت کاسته شد اما انبوهی آن در مقایسه با سایر مناطق همجوار قابل توجه است. نقاط جنگلی زیر از مناطق پر درخت و نسبتاً جنگلی است.

نوع پوشش گیاهی: مازو، سیاه ولیک، ون کل گزنه نو

جانوران منطقه : گرگ، خرس، بزکوهی، خوك و پلنگ

آلودگی مناطق و علل آن : زباله های اهالی روستا که از طریق رودخانه وارد دره میشود

آب و هوا : روز اول آفتابی و روز دوم ابری

دلیل نامگذاری دره : روستاهای محل ورود به دره


4- زمانبندی برنامه (عبور از تنگ الیت)

روز اول : شروع پیمایش دره تا محل کمپ اضطراری

روز دوم : رول کوبی مسیر تراورس و ادامه مسیر تا محل باز شدن دره


5- شرح اجرای برنامه (عبور از تنگ الیت)

مرغ سیاه آمده از راھھای دور

بنشسته روی بام بلند شب شکست

چون سنگ ، بی تکان. لغزانده

چشم را بر شکل ھای درھم پندارش.

خوابی شگفت می دھد آزارش

گل ھای رنگ سر زده از خاک ھای شب.

در جاده ھای عطر پای نسیم مانده ز رفتار.

ھر دم پی فریبی ،

این مرغ غم پرست نقشی کشد

به یاری منقار. بندی گسسته است.

خوابی شکسته است.

رویای سرزمین افسانه شکفتن گل ھای رنگ را از یاد برده است.

بی حرف باید از خم این ره عبور کرد:

رنگی کنار این شب بی مرز مرده است

شب سردی است , به شدت خسته ام و صدای غرش آب بی امان افکارم را چون قطاری در سراشیبی به سرعت هدایت میکند.... آیا تا صبح میتوانم سر کنم ...؟ بدنم هنوز خیس است و کمپ اضطراری فقط جلوی قطرات آب را گرفته و سرما بی امان در وجودم رخنه میکند , همه بچه ها، خیس کنار هم نشسته اند و جائی برای خواب نیست به امیر نگاه میکنم هر عضله چهره اش به من میگوید که حرفی نزنم و سکوت میکنم..... نهار ظهرمان را شب میخوریم و به انتظار طلوع می نشینیم....

تمام شب به شروع برنامه فکر میکنم.....

ساعت 10 شب از اصفهان حرکت کردیم تهران که رسیدیم ماشین را عوض کرده و با ماشین آقای علی خوانساری تهران را به سمت مرزن آباد ترك میکنیم 15 کیلومتر مانده به مرزن آباد سمت چب جاده باریکی است به سمت روستاهای الیت و دلیر و روستای چهارباغ که خروجی دره آندرس است و چون خروجی این دره نیز با آب آندرس تلاقی دارد پس نقطه خروجی را آنجا در جی پی اس ثبت میکنیم و دوباره از جاده بالا میآئیم و به سمت روستای الیت حرکت مینمائیم. صبحانه میخوریم و پس از اطلاعات گرفتن از افراد محلی از کنار رود وارد تنگ میشویم. از همان ابتدا فشار هیدرولیک آب به من فهماند که دست به دست دادن قطره ها به هم قدرتی بی پایان به آنها میبخشد .

در همان پرش اول امیر پائین بود و داشت به من میگفت کجا بپرم که جریان آب او را در کام خود فروبرد و کمی جلوتر بیرون انداخت ترس , در چشمان متعجبش هویدا بود من هم پریدم و از حوضچه ای به حوضچه ای دیگر پرش و تراورس و هر چه تکنیک بلد بودم اجرا میکردم و لی آب هر بار طرحی نو در می انداخت تا زمین گیرمان کند. با هر زحمتی بود خود را به آبشار اول رساندیم آبی هولناك فرو میریخت از کنار آن تراورس کردیم و از درختی کمی جلوتر" فرود اول" را آغاز کردیم. 15 متر در آب با کارگاهی تسمه ای از درخت..........

بعد از کمی پیمایش یک پرش نسبتا بلند بود ابتدا امیر با کارگاه انسانی محتاطانه پائین رفت و بعد از کمی وقت با سوت علامت پرش داد من پریدم ولی در آب که رسیدم موج آب داشت مرا به آبشار بعدی پرت میکرد که امیر دست مرا گرفت و خودش هم دست به گیره ای بود که نمیدانم چگونه آن را در این سنگهای صیغلی یافته بود. دوباره چند پرش ....و به "فرود دوم " میرسیم با کارگاهی از تنه درختی میان سنگها و تسمه , فرودی کلاهکی در زیر آب و در آبی خروشان...........

"فرود سوم" باکارگاهی از تسمه و درخت کنار آبشاری خروشان......

بعد از آن به پیمایش ادامه میدهیم کم کم نگران شدیم چون بعد از ساعتها پیمایش فقط 95 متر ارتفاع کم کرده بودیم و با توجه به بررسیهای گوگل ارث و نقطه ای که دره باز میشود ممکن بود به کاهش ارتفاعی ناگهانی بربخوریم . بعد از لحظاتی نگرانیهایمان به حقیقت پیوست و آبشاری خروشان که در دل خود میپیچید....

نام آن را آبشار اژدها گذاشتیم چون هم خوفناك بود و هم چون اژدهای چینی میپیچید و حرکت میکرد .

حتی نمیشد به آبشار نگاه کرد و تمامی طول آن در چشممان هم نمیگنجید چه رسد به لنز دوربین. امیر به سمت راست رفت و روی شیب جنگلی تراورس کرد تا کارگاهی پیدا کند که از آبشار کاملا دور باشد. درختی خودنمائی کرد و امیر بلافاصله تسمه ای دور گردنش انداخت و طناب را به پشت بدن خود ریخت تا هنگام فرود لاخ نشود و به پائین رفت به امید پیدا کردن طاقچه ای ....

در چشمان امیر نگرانی موج میزند و پائین رفتنش ناگزیر.........

ایستادن و بی تحرکی ما سرما را خبر کرد و پتوی نجات که یار دیرینه مان بود به یاریمان آمد.......

ساعتی گذشت کم کم من هم نگران شدم ولی بار روی طناب بود و صدای سوت و علائم خبر از این میداد که امیر سالم است اما چه شده بود که کارگاه دوم اینقدر زمان برده بود .....؟

امیر نفس نفس زنان یومار کشید و بالا آمد, خستگی در تمام صورتش موج میزد , رو به ما کرد و گفت جنس سنگ منطقه بسیار سخت است و مته هیلتی رول کوب از بین رفته و یکی از بچه ها پائین بیاید تا یک رول اسپیت بزنیم. بلافاصله علی همراه او شد و با هم پائین رفتند اما....... زمان زیادی گذشت و خبری نبود مهدی هم پائین رفت .... از زمان فرود امیر 2 ساعت گذشته بود. حالا ساعت از 17 هم گذشت . کم کم نگرانی سرتا پای مرا فراگرفته بود بالاخره با شنیدن صدای دو سوت ممتد من هم پائین رفتم

"فرود چهارم" کارگاه درخت و تسمه به ارتفاع 35 متر روی طاقچه در کنار آبشار و ادامه آن 15 متر بود که امیر تصمیم گرفته بود با همان کارگاه آبشار بعدی را نیز فرود برود که بعد از امتحان کردن فرود و اعلام آن مبنی بر ایمنی من هم پائین رفتم و الحق که کارگاه بسیار هوشمندانه تعبیه شده بود و دومرحله ای بود

"فرود پنجم" مرحله اول به ارتفاع 15 متر صورت گرفت که کامل در آب بود و در آب حرکت میکردیم و مرحله دوم به ارتفاع 25 متر و کاملاً در آب بود. 14 15 امیر پائین زیر موجی از ذرات آب ته طناب را گرفته بود تا بتوانیم از حوضچه بیرون بیائیم تا امیر نشته بود من و علی کارگاه بلوك بعدی را برای فرودی کوچک برقرار کردیم .

" فرود ششم" تسمه و بلوك به ارتفاع چهار متر و بلافاصله به آبشار چتر میرسیم. " فرود هفتم " علی کارگاه بلوك را برقرار کرد و امیر فرود رفت و خوشحال از دیدن آبشاری به این زیبائی غافل از اینکه در فرود بعدی چه چیزی انتظارش را میکشد.

"فرود بعدی" در آبشار گاز انبر بود ولی با همان کارگاه فرود هفتم به دلیل اینکه هم وقت کم تری تلف شود و هم طناب راحت کشیده شود اما زمانی که کارگاه تبدیل به تیرول شد و امیر به عنوان نفر اول ( تستر ) فرود رفت تا ته طناب را تیرول کند آبشار او را در هم پیچاند و موج اضطراب در چهره بچه ها پیدا شد و با چشمان بهت زده و ترسان دنبال امیر میگشتند تا اینکه با فریاد شادمانی از نجات پیدا کردن از دست آبشار خیالمان را راحت کرد و روی بدن خود تیرول را برقرار کرد و ما به سرعت فرود رفتیم .

اما خوشحالی ما دیری نپائید چون ساعت 19 بود و هوا به سرعت تاریک میشد و نمیدانستیم چند آبشار جلوی رویمان است کارگاهی را با بلوك و تسمه برقرار کردیم "فرود هشتم". علی بلافاصله فرود رفت, حجم آب میخواست از آبشار بعدی پرتش کند اما به هر زحمتی بود بالا آمد و خود را نجات داد و من پشت سرش رفتم و با همان زحمت و کمک علی بالا آمدم طناب بلند بود سریع ریبلی زدیم (به دلیل اینکه فشار آب زیاد بود و اگر طناب از دست نفر خارج شد از آبشار پرت نشود) و از آبشار بعدی فرود رفتیم و"فرود نهم"را در آب پایان دادیم . ولی دیگر هوا کاملا تاریک بود و من بالای آبشار رسیدم دیدم علی دارد کارگاه میزند ولی وقتی به آبشار نگاه کردم سر شانه علی زدم و گفتم بهتره بیخیال فرود بشویم و به فکر کمپ اضطرای باشیم.

امیر هم رسید و دستور برقراری کمپ داد و البته بیشتر کارها را خودش اجرا کرد .......

واما همان شبی که صبح نمیشد.............

صبح روز بعد ساعت 8 صبحانه خوردیم و وت سوت بر تن کردیم و آماده حرکت شدیم . 17 برقرار کرد و سعی کرد از سمت چپ آبشار فرود برود اما نتوانست

سمت چپ روی طاقچه برسد و دوباره (dead man ) امیر کارگاه با یومار بالا آمد و تصمیم گرفت از سمت راست روی طاقچه مسیر تراورسی را رول کوبی کند که از تصمیم تا اجرا 5 ساعت طول کشید ( به دلیل جنس سنگهای سیلیسی) 5 ساعت طاقت فرسا در سرما. اسپیت آخر و اصلی فرود از نیمه بیشتر فرو نمیرفت امیر هم از جنگیدن با آن منصرف شد. 18 امیر طناب ریخت و بایک بک آپ به کارگاه اصلی فرود را شروع کرد" فرود دهم" 10 متر در آب با یک تراورس با سه اسپیت که با خود حمایت از آن گذر کردیم. امیر با یک طناب از عرض رودخانه عبور کرد و طناب حمایت را ثابت کرد تا بقیه بچه ها از رود گذر کردند و کارگاه بعدی را که بلوك سنگ بود برقرار کرد. " فرود یازدهم" کارگاه بلوك و تسمه و ارتفاع آن 10 متر و کاملاً در آب با عمق کم.

پس از آن دره باز میشود و آبشار زیبائی از کنار آن به دره میریزد. طبق بررسی های انجام شده ازین جا به بعد دره کاملاً باز میشود و اختلاف ارتفاع ناگهانی وجود نداشت به همین دلیل از سمت چپ شیب بسیار تندی را بالا آمدیم تا به روستای الیت بازگردیم .

ساعت 19 به محل خودرو رسیدیم و بعد از تعویض لباس ساعت 8 به سمت تهران و بعد از آن اصفهان حرکت کردیم.

تعیین موقعیت اطراق ،امکانات و ظرفیت آنها : N36 19 17.3 E51 06 47.0

محل های مناسب شب مانی و کمپ و بیتوته ها : انتهای تنگ منابع دسترسی به آب ( چشمه ها ، رودخانه ها ،دریاچه ،برکه و ... ) : آب خود تنگ به شرط استفاده از قرص کلر

بررسی میزان کاهش ارتفاع نسبت به طول هوایی دره: از ابتدای تنگ تا انتهای تنگ 200 متر

درجه سختی دره : 3C4XIII

تعداد فرود ها: 11 عدد

نوع پوشش مورد نیاز: وت سوت

تعداد پرش ها: 6 عدد


6- وضعیت گروه (عبور از تنگ الیت)

وضعیت روانی و روحیه افراد گروه در طول برنامه : با توجه به شرایط سخت شب مانی و بیواك تا صبح روز بعد شرایط روحی تیم بسیار خوب بود

تعداد نفرات شرکت کننده : 5 نفر

اسامی نفرات شرکت کننده : امیر جلوانی , احسان ناجی , مسعود ابوطالبی , مهدی پناهی , علی خوانساری


7- تذکرات و نکات سودمند برنامه (عبور از تنگ الیت)

وسایل شخصی مورد نیاز مهم : وسایل شخصی مورد نیاز مهم : وت سوت , هارنس دره نوردی , خودحمایت , کارابین اضافه , درای بگ , پیرانا , کارابین اضافه

وسایل گروهی مورد نیاز : طناب 50 متری دو حلقه , 30 متری و 20 متری دوحلقه , ست رول کوبی , تسمه , حلقه , وسایل صعود

پی نوشت مهم و ضروری : 1. جریانهای آبی این تنگ در کلاس آبی 4 میباشد و فوق العاده خطرناك است پس در صورت عدم آشنائی و تجربه با جریانهای آبی پائین تر از ورود به دره جداً خودداری کنید. 2.تا قبل از آبشار اژدها امکان خروج از تنگ وجود دارد پس اگر تیم توان درگیری با جریانهای آبی را ندارد سریعاً خارج شوید. 3.در فرود پنجم از روی طاقچه حوضچه آب زیرین به شدت خطرناك است . 4.فرود هفتم نفر اول باید توانائی بسیار زیادی داشته باشد و بعد از آن حتماً طناب تیرول استفاده شود چون فشار آب آبشار بسیار خطرناك است. 5.فرود هشتم احتمال پرت شدن از آبشار بعدی بسیار زیاد است پس تا محل امن از حمایت طناب خارج نشوید. 6.این گزارش صرفاً جهت اطلاع رسانی میباشد و این گروه هیچگونه مسئولیتی را در قبال کسانی که تنگ را پیمایش میکنند ندارد.

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان