عملگرها در JavaScript

عملگرها در JavaScript

Wiki

عملگر انتساب (=) برای اختصاص یک مقدار به یک متغیر به کار می رود.

عملگر محاسباتی (+) برای جمع کردن مقادیر با یکدیگر به کار می رود.

y=5;
z=2;
x=y+z;

بعد از اجرای دستورات بالا مقدار x برابر 7 است.


عملگرهای محاسباتی JavaScript

Wiki

عملگرهای ریاضی برای اجرای محاسبات بین متغیرها و یا مقادیر به کار می رود.

جدول زیر، عملگرهای محاسباتی JavaScript را توضیح می دهد (با فرض y=5):

عملگر (Operator)توضیحاتمثالنتیجه
+جمعx=y+2x=7y=5
-تفریقx=y-2x=3y=5
*ضربx=y*2x=10y=5
/تقسیمx=y/2x=2.5y=5
%باقیمانده تقسیمx=y%2x=1y=5
++افزایش یک واحدx=++yx=6y=6
x=y++x=5y=6
--کاهش یک واحدx=--yx=4y=4
x=y--x=5y=4

عملگرهای انتسابی JavaScript

Wiki

عملگرهای انتسابی، مقادیر را به متغیرها اختصاص می دهند.

جدول زیر، عملگرهای انتسابی JavaScript را توضیح می دهد (با فرض y=5 و x=10):

عملگرمثالیکسان با مثالنتبجه
=x=y x=5
+=x+=yx=x+yx=15
-=x-=yx=x-yx=5
*=x*=yx=x*yx=50
/=x/=yx=x/yx=2
%=x%=yx=x%yx=0

عملگر (+) در رشته ها

Wiki

عملگر (+) علاوه بر استفاده در محاسبات ریاضی برای جمع دو متغیر رشته ای و یا مقادیر متنی نیز بکار می رود.

مثال:

txt1="What a very";
txt2="nice day";
txt3=txt1+txt2;

بعد از اجرای کد بالا، متغیر txt3 برابر "what a verynice day" می شود.

برای اضافه کردن فضای خالی بین دو متن، در انتها یا ابتدای یکی از آنها فضای خالی قرار می دهیم:

txt1="What a very ";
txt2="nice day";
txt3=txt1+txt2;

یا بین دو متغیر یک فضای خالی قرار می دهیم:

txt1="What a very";
txt2="nice day";
txt3=txt1+" "+txt2;

بعد از اجرای کد بالا، متغیر txt3 برابر "what a very nice day" می شود.


جمع رشته ها و اعداد

Wiki

یک قانون وجود دارد! اگر شما یک عدد و یک رشته را با هم جمع کنید حاصل یک رشته خواهد بود.

به مثال های زیر توجه کنید:

مثال (عملگرها در JavaScript)

x=5+5;
document.write(x);

x="5"+"5";
document.write(x);

x=5+"5";
document.write(x);

x="5"+5;
document.write(x);
خودتان امتحان کنید »

عملگرهای مقایسه ای JavaScript

Wiki

عملگرهای مقایسه ای در دستورات منطقی برای تعیین تساوی یا اختلاف بین متغیرها و یا مقادیر استفاده می شوند.

جدول زیر، عملگرهای مقایسه ای JavaScript را توضیح می دهد (با فرض x=5):

عملگرتوضیحاتمثالنتیجه
==تساوریx==8
x==5
false
true
===تساوی از نظر نوع و مقدارx===5
x==="5"
true
false
!=مخالفx!=8true
>بزرگتر ازx>8false
<کوجکتر ازx<8true
=>بزرگتر و مساوریx>=8false
=<کوچکتر و مساویx<=8true

چگونه از آن استفاده کنیم؟

عملگرهای مقایسه ای در دستورات شرطی برای مقایسه مقادیر استفاده می شوند.

if (age<18) document.write("Too young");

در فصل های آینده درباره دستورات شرطی بیشتر خواهید آموخت.


عملگرهای منطقی JavaScript

Wiki

عملگرهای منطقی برای تعیین منطق بین متغیرها و یا مقادیر استفاده می شود.

جدول زیر، عملگرهای منطقی JavaScript را توضیح می دهد (با فرض x=6 و y=3):

عملگرتوضیحاتمثالنتیجه
&&and(x < 10 && y > 1)true
||or(x==5 || y==5)false
!not!(x==y)true

عملگر شرطی (?)

Wiki

عملگر (?) یک عملگر شرطی است که مقداری را به یک متغیر، مبنی بر یک یا چند شرط انتساب می دهد.

نحوه استفاده

variablename=(condition)?value1:value2 

مثال

مثال (عملگرها در JavaScript)

اگر متغیر visitor با مقدار "PRES" تنظیم شده باشد، آنگاه مقدار "Dear President" به متغیر greeting اختصاص داده خواهد شد و در غیر اینصورت، مقدار آن "Dear" می شود.

<script type="text/javascript">

var visitor="PRES";
var greeting=(visitor=="PRES")?"Dear President ":"Dear ";
document.write(greeting);

</script>
خودتان امتحان کنید »

آموزش صوتی JavaScript

بستن
مدرس:
سوال و جواب:

ابزاری که در پیش روی دارید یکی از ابزارهای بسیار کاربردی سایت بیاموز در زمینه آموزش است، این ابزار برای سهولت یادگیری شما کاربران محترم طراحی شده است.

فقط کافی است روی عنوان پاراگراف مورد نظرتان کلیک کنید تا پخش صدا آغاز شود ...!

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان