سبد (0)

رشته ها در JavaScript

شیء string، برای ذخیره و دستکاری متن استفاده می شود.


رشته ها (String) در JavaScript

Wiki

در متغیرها یا اشیاء رشته ای، می توان یک سری از کاراکترها مانند "beyamooz" را ذخیره نمود.

زمانی که یک مقدار رشته ای را به یک متغیر انتساب می دهید، باید آنرا در کوتیشن یا دابل کوتیشن (' یا ") قرار دهید.

مثال (رشته ها در JavaScript)

var carname="Volvo XC60";
var carname='Volvo XC60';

می توانید از علامت کوتیشن (') داخل رشته استفاده کنید، البته تا زمانی که با علامتی که رشته را احاطه کرده، تطابق نداشته باشد:

مثال (رشته ها در JavaScript)

var answer="It's alright";
var answer="He is called 'Johnny'";
var answer='He is called "Johnny"';
خودتان امتحان کنید »

راه حل مشکل بالا (تطابق کوتیشن های داخل رشته با احاطه کننده رشته)، استفاده از علامت (\) قبل از کوتیشن های داخل رشته است: (برای توضیح بیشتر، به انتهای این مقاله مراجعه نمایید)

مثال (رشته ها در JavaScript)

var answer='It\'s alright';
var answer="He is called \"Johnny\"";
خودتان امتحان کنید »

می توانید به هر کدام از کاراکترهای یک رشته، از طریق مکانش (index)، دسترسی داشته باشید:

مثال (رشته ها در JavaScript)

var character=carname[7];

توجه: ایندکس رشته از صفر شروع می شود، یعنی اولین کاراکتر [0] است، دومین کاراکتر [1] و ...


طول رشته (String length)

Wiki

برای فهمیدن طول یک رشته، می توان از خصوصیت length، استفاده نمود:

مثال (رشته ها در JavaScript)

var txt="Hello World!";
document.write(txt.length);

var txt="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
document.write(txt.length);
خودتان امتحان کنید »

پیدا کردن یک رشته داخل رشته ای دیگر

Wiki

در مثال زیر، متد ()indexOf، اولین مکان رخداد رشته "welcome" را در شیء str، برمی گرداند:

مثال (رشته ها در JavaScript)

var str="Hello world, welcome to the universe.";
var n=str.indexOf("welcome");
خودتان امتحان کنید »

توجه: اگر رشته مشخص شده پیدا نشد، عدد 1- برمی گردد.

متد ()lastIndexOf، بجای اینکه جستجو را از ابتدای رشته شروع کند از آخر رشته شروع می کند.


تطبیق یک رشته در محتوای رشته ای دیگر

Wiki

در مثال زیر، اگر پارامتر ورودی متد ()match، در شیء str یافت شد، مقدار یافت شده را برمی گرداند وگرنه مقدار null را برمی گرداند:

مثال (رشته ها در JavaScript)

var str="Hello world!";
document.write(str.match("world") + "<br>");
document.write(str.match("World") + "<br>");
document.write(str.match("world!"));
خودتان امتحان کنید »

جایگزینی در محتوای یک رشته

Wiki

در مثال زیر، متد ()replace، مقدار پارامتر "Microsoft" را در شیء str جستجو می کند و تمام آنها را با مقدار "Beyamooz.com" جایگزین می کند:

مثال (رشته ها در JavaScript)

str="Please visit Microsoft!"
var n=str.replace("Microsoft","Beyamooz.com");
خودتان امتحان کنید »

حروف بزرگ (Upper Case) و حروف کوچک (Lower Case)

Wiki

در مثال زیر، متد ()toUpperCase کاراکترهای شیء txt را به حروف بزرگ و متد ()toLowerCase به حروف کوچک تبدیل می کند:

مثال (رشته ها در JavaScript)

var txt="Hello World!";       // String
var txt1=txt.toUpperCase();   // txt1 is txt converted to upper
var txt2=txt.toLowerCase();   // txt2 is txt converted to lower
خودتان امتحان کنید »

تبدیل رشته به یک آرایه

Wiki

در مثال زیر، با استفاده از متد ()split شیء txt را براساس کارکتر "," جدا کرده و به ترتیب در یک آرایه قرار می دهد:

مثال (رشته ها در JavaScript)

txt="a,b,c,d,e"   // String
txt.split(",");   // Split on commas 
خودتان امتحان کنید »

استفاده از کارکترهای خاص در یک رشته

Wiki

علامت (\) برای وارد کردن کاراکترهای خاص مانند: (")، (') و یا رفتن به خط جدید در یک رشته، استفاده می شود.

مثال:

var txt="We are the so-called "Vikings" from the north.";
document.write(txt);

در JavaScript، یک رشته با علامت " یا ' احاطه می شود. بنابراین رشته بالا شکسته خواهد شد: We are the so-called

راه حل این مشکل، استفاده از (\) قبل از دابل کوتیشن های داخل رشته است:

var txt="We are the so-called \"Vikings\" from the north.";
document.write(txt);

خروجی به صورت روبرو خواهد بود:  We are the so-called "Vikings" from the north

در جدول زیر، لیستی از دیگر کاراکترهایی که می تواند با (\) داخل متن استفاده شود، آورده شده است:

کدخروجی
\'single quote
\"double quote
\\backslash
\nnew line
\rcarriage return (رفتن سر خط)
\ttab
\bbackspace
\fform feed

متدها (Method) و خصوصیات (Property) مربوط به رشته ها

Wiki

متدتوضیحات
constructorاز این خصوصیت در JavaScript، برای برگرداندن تابع سازنده ی رشته استفاده می شود.
lengthاز این خصوصیت در JavaScript، برای برگرداندن طول (length) یک رشته استفاده می شود.
prototypeاز این خصوصیت در JavaScript، برای اضافه کردن خصوصیت یا متد به یک شیء استفاده می شود.

کلیه متدهای مربوط به رشته ها در JavaScript

متدتوضیحات
charAt()از این متد در Javascript برای برگرداندن یک کاراکتر که در یک اندیس مشخص قرار دارد، استفاده می شود.
charCodeAt()

از این متد در Javascript، برای برگرداندن یونیکد یک کاراکتر، که در یک اندیس مشخص قرار دارد، استفاده می شود.

concat()

از این متد در Javascript، برای الحاق دو یا چند رشته و برگرداندن رشته تولید شده، استفاده می شود.

fromCharCode()

از این متد در Javascript، برای تبدیل اعداد یونیکد به کاراکتر، استفاده می شود.

indexOf()

از این متد در Javascript، برای برگرداندن یک اندیس استفاده می شود و این اندیس، اندیسِ اولین تطابقِ یک مقدار در یک رشته است.

lastIndexOf()

 از این متد در Javascript، برای برگرداندن یک اندیس استفاده می شود و این اندیس، اندیسِ آخرین تطابق یک مقدار در یک رشته است .

localeCompare()

از این متد در Javascript، برای مقایسه ی دو رشته استفاده می شود.مقایسه ی دو رشته در مورد محل قرارگیری آنها در مرتب شدن است.

match()

از این متد در Javascript، برای برگرداندن تطابق یک رشته با یک عبارت منظم استفاده می شود .

replace()

یک رشته را برای یک مقدار مشخص یا یک عبارت منظم جستجو کرده و مقادیر مشخص شده را جایگزین آن می کند و یک رشته جدید را برمی گرداند

از این متد در Javascript، برای جستجو کردن یک مقدار مشخص در یک رشته و جایگزین کردن مقادیر مشخص شده در آن رشته و برگرداندن رشته جدید، استفاده می شود.

search()

از این متد در Javascript، برای جستجو کردن یک مقدار مشخص در یک رشته و برگرداندن اندیس تطابق، استفاده می شود.

slice()

از این متد در Javascript، برای جدا کردن یک قسمت از یک رشته و برگرداندن رشته ی جدید، استفاده می شود.

split()

از این متد در Javascript، برای تجزیه کردن یک رشته و قرار دادن آنها در عناصر یک آرایه، استفاده می شود.

substr()

از این متد در Javascript، برای جدا کردن تعداد مشخصی کاراکتر از یک رشته استفاده می شود.

substring()

از این متد در Javascript، برای جدا کردن کاراکترهای بین دو اندیس در یک رشته، استفاده می شود.

toLocaleLowerCase()

از این متد در Javascript، برای تبدیل حروف یک رشته به حروف کوچک، طبق مکان هاست، استفاده می شود.

toLocaleUpperCase()

از این متد در Javascript، برای تبدیل حروف یک رشته به حروف بزرگ،طبق مکان هاست، استفاده می شود.

toLowerCase()

از این متد در Javascript، برای تبدیل حروف یک رشته، به حروف کوچک، استفاده می شود.

toString()

از این متد در Javascript، برای برگرداندن مقدار یک شیء، استفاده می شود.

toUpperCase()

از این متد در Javascript، برای تبدیل حروف یک رشته، به حروف بزرگ، استفاده می شود.

trim()

از این متد در Javascript، برای حذف کردن فاصله ها از اول و آخر یک رشته، استفاده می شود.

valueOf()

از این متد در Javascript، برای برگرداندن مقدار اولیه ی یک شیء، استفاده می شود. 

آموزش صوتی JavaScript

ابزاری که در پیش روی دارید یکی از ابزارهای بسیار کاربردی سایت بیاموز در زمینه آموزش است، این ابزار برای سهولت یادگیری شما کاربران محترم طراحی شده است.

فقط کافی است روی عنوان پاراگراف مورد نظرتان کلیک کنید تا پخش صدا آغاز شود ...!

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سه