سبد (0)

جی کوئری موبایل-رویداد صفحه

رویداد های صفحه در جی کوئری موبایل

رویداد ها برای اداره ی صفحات در جی کوئری موبایل به 4 دسته تقسیم می شوند: 

  • مقدار دهی اولیه ی صفحه - قبل از ایجاد صفحه و هنگامی که صفحه ی مورد نظر ایجاد می شود. 
  • لود شدن یا unload شدن صفحه - هنگامی که یک صفحه ی خارجی لود شده، یا unload شده و یا با شکست مواجه می شود. 
  • انتقال صفحه - قبل و بعد از انتقال صفحه. 
  • تغییر صفحه -هنگامی که صفحه ها تغییر داده می شوند و یا با شکست مواجه می شویم. 

برای مشاهده ی یک مرجع کامل از رویداد های جی کوئری موبایل، لطفا مرجع رویدادهای جی کوئری موبایل را مشاهده نمایید. 


رویداد های مربوط به مقدار دهی اولیه در جی کوئری موبایل

هنگامی که یک صفحه ی معمولی در جی کوئری موبایل مقدار دهی اولیه() می شود، درواقع از دو مرحله عبور می کند:

  • قبل از ایجاد صفحه
  • ایجاد صفحه

هر مرحله یک رویداد دارد که از آن می توان برای اضافه کردن یا اداره کردن کدها قبل یا زمانی که جی کوئری موبایل صفحه ی مورد نظر را تکمیل می کند، استفاده نمود. 

EventDescription
pagebeforecreate

زمانی روی می دهد که صفحه ی مورد نظر در شرف مقدار دهی اولیه شدن است و قبل از اینکه جی کوئری موبایل شروع به تکمیل کردن صفحه کند.

pagecreate

زمانی روی می دهد که صفحه ایجاد شده است اما قبل از اینکه تکمیل شدن صفحه به اتمام برسد. 

مثال زیر نشان می دهد که هنگامی که یک صفحه در جی کوئری موبایل ایجاد می شود، هر رویداد، چه موقع روی می دهد: 

مثال

$(document).on("pagebeforecreate",function(event){
  alert("pagebeforecreate event fired!");
}); 
$(document).on("pagecreate",function(event){
  alert("pagecreate event fired!");
});
خودتان امتحان کنید »

رویدادهای لود شدن در جی کوئری موبایل

رویدادهای لود شدن صفحه، مخصوص صفحات خارجی(external) می باشند. 

هر زمان که یک صفحه ی خارجی، در مدل DOM لود می شود، 2 رویداد روی می دهند. اولین رویداد عبارت است از pagecontainerbeforeload و دومین رویداد می تواند pagecontainerload(موفقیت) باشد یا pagecontainerloadfailed(شکست) باشد.

این رویداد ها در جدول زیر شرح داده شده اند:

رویدادتوضیحات
pagecontainerbeforeload

زمانی روی می دهد که هرنوع درخواست لود شدن ایجاد شود

pagecontainerload

این رویداد بعد از اینکه صفحه با موفقیت لود شد و در مدل DOM قرار گرفت، روی می دهد.

pagecontainerloadfailed

اگر که درخواست لود شدن با شکست مواجه شود، این رویداد روی می دهد. به طور پیش فرض، این رویداد پیام "Error Loading Page" را نمایش می دهد. 

مثال زیر نشان می دهد که رویداد های pagecontainerload و pagecontainerloadfailed چطور کار می کنند:

مثال

$(document).on("pagecontainerload",function(event,data){
  alert("pageload event fired!\nURL: " + data.url);
});
$(document).on("pagecontainerloadfailed",function(event,data){
  alert("Sorry, requested page does not exist.");
});
خودتان امتحان کنید »

رویدادهای انتقال در جی کوئری موبایل

شما همچنین می توانید از رویدادها در زمانی که ما از یک صفحه به صفحه ای دیگر می رویم، استفاده کنید. 

انتقال های صفحه، شامل دو صفحه می شوند که عبارتند از: صفحه ی "from" و صفحه ی "to" . این انتقال ها باعث می شوند که در تغییر صفحه ی فعال جاری(صفحه ی to) به یک صفحه ی جدید(صفحه ی from) انیمیشن به وجود آید. 

رویدادتوضیحات
pagebeforeshow

این رویداد در صفحه ی "to" و قبل از اینکه انیمیشن انتقال شروع شود، روی می دهد. 

pageshow

این رویداد در صفحه ی "to" و بعد از اینکه انیمیشن انتقال کامل شود، روی می دهد. 

pagebeforehide

این رویداد در صفحه ی "from" و قبل از اینکه انیمیشن انتقال شروع شود، روی می دهد.

pagehide

این رویداد در صفحه ی "from" و بعد از اینکه انیمیشن انتقال کامل شود، روی می دهد.

مثال زیر نشان می دهد که رویدادهای انتقال، چگونه کار می کنند: 

مثال

$(document).on("pagebeforeshow","#pagetwo",function(){ // When entering pagetwo
  alert("pagetwo is about to be shown");
});
$(document).on("pageshow","#pagetwo",function(){ // When entering pagetwo
  alert("pagetwo is now shown");
});
$(document).on("pagebeforehide","#pagetwo",function(){ // When leaving pagetwo
  alert("pagetwo is about to be hidden");
});
$(document).on("pagehide","#pagetwo",function(){ // When leaving pagetwo
  alert("pagetwo is now hidden");
});
خودتان امتحان کنید » 
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان