سبد (0)

تابع ()array_intersect_ukey

تابع ()array_intersect_ukey 

PHP Array Referenceمرجع Array در php

مثال (تابع ()array_intersect_ukey)

مقایسه ی کلید های دو آرایه(با استفاده از یک تابع مقایسه ی تعریف شده توسط کاربر) و برگرداندن تطابق های آنها:

<?php
function myfunction($a,$b)
{
if ($a===$b)
  {
  return 0;
  }
  return ($a>$b)?1:-1;
}

$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue");
$a2=array("a"=>"blue","b"=>"black","e"=>"blue");

$result=array_intersect_ukey($a1,$a2,"myfunction");
print_r($result);
?>

امتحان کنید »

تعریف و کاربرد

  تابع ()array_intersect_ukey کلیدهای دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق های آنها را برمی گرداند.

نکته: این تابع از یک تابع تعریف شده توسط کاربر، برای مقایسه ی کلیدها استفاده می کند.

این تابع، کلیدهای دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و سپس یک آرایه را برمی گرداند که دربردارنده ی آیتم های array1 است که در array2 و array3 و ... وجود دارند.


نحوه نوشتن

array_intersect_ukey(array1,array2,array3...,myfunction)
پارامترهاتوضیحات
array1

ضروری. اولین آرایه، آرایه ای است که دیگر آرایه ها با آن مقایسه می شوند.

array2

ضروری. یک آرایه که قرار است با آرایه ی اول مقایسه شود.

array3,...

اختیاری. یک آرایه که قرار است با آرایه ی اول مقایسه شود.

myfunction

یک رشته که یک تابع مقایسه ی قابل فراخوانی را مشخص می کند. تابع مقایسه ی مورد نظر باید یک عدد صحیح کوچکتر یا مساوی یا بزرگتر از 0 را برگرداند. در صورتی که اولین آرگومان مورد نظر، کوچکتر یا مساوی و یا بزرگتر از دومین آرگومان باشد.

جزئیات تکنیکی

مقدار برگشتی:

یک آرایه را برمی گرداند که دربردارنده ی آیتم های array1 است که در تمام دیگر آرایه ها حضور دارند.

ورژن php:5.1.0+

مثال های بیشتر

مثال 1

مقایسه ی کلیدهای سه آرایه(استفاده از یک تابع مقایسه ی تعریف شده توسط کاربر، برای مقایسه ی کلیدها) و برگرداندن تطابق های آنها:

<?php
function myfunction($a,$b)
{
if ($a===$b)
  {
  return 0;
  }
  return ($a>$b)?1:-1;
}

$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue");
$a2=array("a"=>"black","b"=>"yellow","d"=>"brown");
$a3=array("e"=>"purple","f"=>"white","a"=>"gold");

$result=array_intersect_ukey($a1,$a2,$a3,"myfunction");
print_r($result);
?>

امتحان کنید »

PHP Array Referenceمرجع Array در php

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان