سبد (0)

تابع ()array_multisort

تابع ()array_multisort 

PHP Array Referenceمرجع Array در php

مثال (تابع ()array_multisort)

برگرداندن یک آرایه ی منظم شده به صورت صعودی:

<?php
$a=array("Dog","Cat","Horse","Bear","Zebra");
array_multisort($a);
print_r($a);
?>

امتحان کنید »

تعریف و کاربرد

تابع ()array_multisort یک آرایه ی منظم شده را برمی گرداند. شما همچنین می توانید یک یا چند آرایه را اختصاص دهید. تابع مورد نظر اولین آرایه و دیگر آرایه ها را منظم می کند و سپس اگر دو یا چند مقدار یکسان باشند، این تابع آرایه ی بعدی را منظم می کند و به همین ترتیب الی آخر.

نکته: کلید های رشته ای حفظ می شوند اما کلید های عددی دوباره اندیس گذاری می شوند. با شروع از 0 و اضافه شدن به صورت 1 واحد.

نکته: شما می توانید پارامترهای دستور مرتب سازی و نوع مرتب سازی را بعد از هر آرایه مشخص کنید. در صورت مشخص نکردن آنها، پارامتر هر آرایه از مقادیر پیش فرض استفاده می کند.


نحوه نوشتن

array_multisort(array1,sorting order,sorting type,array2,array3...)
پارامترهاتوضیحات
array1

ضروری. یک آرایه را مشخص می کند.

sorting order

اختیاری. دستور مرتب سازی را مشخص می کند. مقادیر امکان پذیر:

1. SORT_ASC : پیش فرض.مرتب سازی بر اساس نظم صعودی(A-Z)

2. SORT_DESC : مرتب سازی بر اساس نظم نزولی(Z-A)

sorting type

اختیاری. به هنگام مقایسه ی عناصر، نوع  مقایسه مورد استفاده را مشخص می کند. مقادیر امکان پذیر:

1.SORT_REGULAR : پیش فرض. عناصر را به طور معمول مقایسه می کند(ASCII استاندارد).

2.SORT_NUMERIC: عناصر را مانند مقادیر عددی مقایسه می کند.

3.SORT_STRING: عناصر را مانند مقادیر رشته ای مقایسه می کند.

4.SORT_LOCALE_STRING: عناصر را مانند رشته، بر اساس محل کنونی(current locale) مقایسه می کند(می توانید آن را با استفاده از تابع ()setlocale تغییر دهید.

5.SORT_NATURAL: عناصر را مانند مقادیر رشته ای با استفاده از "natural ordering" شبیه natsort مقایسه می کند.

6.SORT_FLAG_CASE: می تواند با SORT_STRING یا SORT_NATURAL برای منظم کردن غیر حساس به حروف بزرگ و کوچک ترکیب شود(عمل بیتی OR)

array2

اختیاری. یک آرایه را مشخص می کند.

array3

اختیاری. یک آرایه را مشخص می کند.

جزئیات تکنیکی

مقدار برگشتی:

در صورت موفقیت TRUE را برمی گرداند و در صورت شکست FALSE را برمی گرداند.

ورژن PHP:4+
تغییرات:

نوع مرتب سازی SORT_NATURAL و SORT_FLAG_CASE در PHP 5.4 اضافه شده اند.

نوع مرتب سازی SORT_LOCALE_STRING در php 5.3 اضافه شده است.

مثال های بیشتر

مثال 1

برگرداندن یک آرایه ی مرتب سازی شده به صورت صعودی:

<?php
$a1=array("Dog","Cat");
$a2=array("Fido","Missy");
array_multisort($a1,$a2);
print_r($a1);
print_r($a2);
?>

امتحان کنید »

مثال 2

مشاهده ی نحوه ی مرتب سازی هنگامی که دو مقدار یکسان هستند:

<?php
$a1=array("Dog","Dog","Cat");
$a2=array("Pluto","Fido","Missy");
array_multisort($a1,$a2);
print_r($a1);
print_r($a2);
?>

امتحان کنید »

مثال 3

استفاده از پارامترهای مرتب سازی:

<?php
$a1=array("Dog","Dog","Cat");
$a2=array("Pluto","Fido","Missy");
array_multisort($a1,SORT_ASC,$a2,SORT_DESC);
print_r($a1);
print_r($a2);
?>

امتحان کنید »

مثال 4

ادغام کردن دو آرایه و مرتب کردن آنها، به صورت اعداد، و به صورت نزولی:

<?php
$a1=array(1,30,15,7,25);
$a2=array(4,30,20,41,66);
$num=array_merge($a1,$a2);
array_multisort($num,SORT_DESC,SORT_NUMERIC);
print_r($num);
?>

امتحان کنید »

PHP Array Referenceمرجع Array در php

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان