سبد (0)

تابع ()array_replace_recursive

 تابع ()array_replace_recursive 

PHP Array Referenceمرجع Array در php

مثال (تابع ()array_replace_recursive)

جایگزین کردن مقادیر اولین آرایه ی مورد نظر با مقادیر دومین آرایه، به صورت بازگشتی:

<?php
$a1=array("a"=>array("red"),"b"=>array("green","blue"),);
$a2=array("a"=>array("yellow"),"b"=>array("black"));
print_r(array_replace_recursive($a1,$a2));
?>

امتحان کنید »

تعریف و کاربرد

تابع ()array_replace_recursive مقادیر اولین آرایه را با مقادیر دیگر آرایه ها، به صورت بازگشتی، جایگزین می کند.

نکته: شما می توانید یک یا چند آرایه را به تابع مورد نظر انتساب دهید.

اگر که یک کلید در array1، در array2 نیز وجود داشته باشد، مقادیر  array1 با مقادیر array2 جایگزین می شوند. اگر که کلید مورد نظر، تنها در array1 وجود داشته باشد، همان طور که هست رها خواهد شد. اگر که یک کلید در array2 وجود داشته باشد و در array1 وجود نداشته باشد، در array1 نیز ایجاد خواهد شد. اگر از آرایه های چندگانه استفاده شود، مقادیر از آرایه های بعدی، در آرایه های قبلی رونویسی خواهدشد.

نکته: اگر که شما برای هر آرایه هیچ کلیدی مشخص نکنید، این تابع دقیقا مانند تابع ()array_replace عمل خواهد نمود.


نحوه نوشتن

array_replace_recursive(array1,array2,array3...)
پارامترهاتوضیحات
array1ضروری. یک آرایه را مشخص میکند.
array2

اختیاری. یک آرایه را مشخص می کند که مقادیرش در array1 جایگزین خواهدشد.

array3,...

اختیاری. آرایه های بیشتری را مشخص می کند که مقادیرش در array1 و array2 و.. جایگزین می شود. مقایر از آرایه ی آخری، در آرایه های قبلی جایگزین می شود.

جزئیات تکنیکی

مقدار برگشتی:

آرایه ی جایگزین شده را برمی گرداند و یا در صورت ایجاد یک error مقدار NULL را برمی گرداند.

ورژن php:5.3.0+

مثال های بیشتر

مثال 1

آرایه های چندگانه:

<?php
$a1=array("a"=>array("red"),"b"=>array("green","blue"));
$a2=array("a"=>array("yellow"),"b"=>array("black"));
$a3=array("a"=>array("orange"),"b"=>array("burgundy"));
print_r(array_replace_recursive($a1,$a2,$a3));
?>

امتحان کنید »

مثال 2

تفاوت بین ()array_replace و array_replace_recursive :

<?php
$a1=array("a"=>array("red"),"b"=>array("green","blue"),);
$a2=array("a"=>array("yellow"),"b"=>array("black"));

$result=array_replace_recursive($a1,$a2);
print_r($result);

$result=array_replace($a1,$a2);
print_r($result);
?>

امتحان کنید »

PHP Array Referenceمرجع Array در php

{nice1}

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان