سبد (0)

تابع ()array_splice

تابع  ()array_splice 

PHP Array Referenceمرجع Array در php

مثال (تابع ()array_splice)

حذف عناصری از یک آرایه و جایگزین کردن آنها با عناصری جدید:

<?php
$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow");
$a2=array("a"=>"purple","b"=>"orange");
array_splice($a1,0,2,$a2);
print_r($a1);
?>

امتحان کنید »

تعریف و کاربرد

تابع ()array_splice عناصر انتخاب شده از یک آرایه را حذف می کند و و آنها را با عناصر جدیدی جایگزین می کند. همچنین تابع مورد نظر، یک آرایه که دربردارنده ی عناصر حذف شده است را برمی گرداند.

نکته: اگر تابع مورد نظر، هیچ عنصری را حذف نکند(در صورتی که طول مورد نظر را 0 قرار دهیم) تابعی که قرار است جایگزین شود،  در مکانی که توسط پارامتر start مشخص شده است الحاق می شود(مثال 2 را ببینید).

نکته: کلید ها در آرایه ی جایگزین؛ حفظ نخواهند شد.


نحوه نوشتن

array_splice(array,start,length,array)
پارامترهاتوضیحات
array

ضروری. یک آرایه را مشخص می کند.

start

ضروری. یک مقدار عددی. مشخص می کند که تابع مورد نظر، در کجا شروع به حذف کردن عناصر کند. 0 به معنی اولین عنصر است. اگر که این مقدار به یک عدد منفی ست شود، تابع مورد نظر، از سمت آخرین عنصر شروع به حذف کردنمی کند. بعنوان مثال 2- به معنی شروع از عنصر دوتا مانده به آخر از آرایه ی مورد نظر است.

length

اختیاری. یک مقدار عددی. مشخص می کند که چه تعداد عنصر حذف شوند و همچنین طول آرایه ی برگردانده شده را مشخص می کند. اگر که این مقدار به یک عدد منفی ست شود، تابع مورد نظر، از سمت آخرین عنصر متوقف می کند. اگر این مقدار ست نشود، تابع مورد نظر تمام عناصر را با شروع از مکان مشخص شده توسط پارامتر start حذف خواهد کرد.

array

اختیاری. یک آرایه را مشخص می کند که عناصر آن قرار است در آرایه ی اصلی الحاق شوند. اگر این تنها دارای یک عنصرباشد، می تواند یک رشته باشد و لازم نیست که یک آرایه باشد.

جزئیات تکنیکی

مقدار برگشتی:

یک آرایه را برمی گرداند که شامل عناصر استخراج شده است.

ورژن php:4+

مثال های بیشتر

مثال 1

این مثال مشابه مثال بالای صفحه است با این تفاوت که خروجی ما، آرایه ی برگردانده شده است:

<?php
$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow");
$a2=array("a"=>"purple","b"=>"orange");
print_r(array_splice($a1,0,2,$a2));
?>

امتحان کنید »

مثال 2

پارامتر length به 0 ست شده است:

<?php
$a1=array("0"=>"red","1"=>"green");
$a2=array("0"=>"purple","1"=>"orange");
array_splice($a1,1,0,$a2);
print_r($a1);
?>

امتحان کنید »

PHP Array Referenceمرجع Array در php

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان