سبد (0)

تابع ()array_uintersect_assoc

تابع  ()array_uintersect_assoc 

PHP Array Referenceمرجع Array در php

مثال (تابع ()array_uintersect_assoc )

مقایسه ی کلیدها و مقادیر دو آرایه و برگرداندن تطابق ها(با استفاده از یک تابع مقایسه ی تعریف شده توسط کاربر برای مقایسه ی مقادیر):

<?php
function myfunction($a,$b)
{
if ($a===$b)
  {
  return 0;
  }
  return ($a>$b)?1:-1;
}

$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue");
$a2=array("a"=>"red","b"=>"blue","c"=>"green");

$result=array_uintersect_assoc($a1,$a2,"myfunction");
print_r($result);
?>

امتحان کنید »

تعریف و کاربرد

تابع ()array_uintersect_assoc ، کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق های آنها را برمی گرداند.

نکته: این تابع از یک تابع درونی، برای مقایسه ی کلیدها بهره می برد. و همچنین از یک تابع تعریف شده توسط کاربر، برای مقایسه ی مقادیر بهره می برد. 

درواقع این تابع، کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و یک آرایه را برمی گرداند که دربردارنده ی آیتم های array1 است که  در array2 و array3 و ... نیز وجود دارند.


نحوه نوشتن

array_uintersect_assoc(array1,array2,array3...,myfunction)
پارامترهاتوضیحات
array1

ضروری. آرایه ای که مقایسه نسبت به آن صورت می گیرد را مشخص می کند.

array2

ضروری. یک آرایه که مقایسه بر روی آن صورت می گرد را مشخص می کند.

array3,...

اختیاری. آرایه های بیشتری که مقایسه بر روی آنها قرار است صورت بگیرد.

myfunction

ضروری. یک رشته که یک تابع مقایسه ی قابل فراخوانی را مشخص می کند. تابع مقایسه باید یک عدد صحیح کوچکتر یا مساوی یا بزرگتر از 0 را برگرداند در صورتی که اولین آرگومان، کوچکتر یا مساوی یا بزرگتر از دومین آرگومان باشد.

جزئیات تکنیکی

مقدار برگشتی:

یک آرایه را برمی گرداند که دربردارنده ی آیتم های array1 است که در تمام دیگر آرایه ها نیز وجود دارند.

ورژن php:5+

PHP Array Referenceمرجع array در php

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان