سبد (0)

تابع ()array_diff_uassoc

 تابع ()array_diff_uassoc

PHP Array Reference PHP Array Reference

مثال ( تابع ()array_diff_uassoc)

مقایسه ی کلیدها و مقادیر دو آرایه و برگرداندن اختلاف های آنها(با استفاده از یک تابع تعریف شده توسط کاربر برای مقایسه ی کلیدها):

<?php
function myfunction($a,$b)
{
if ($a===$b)
  {
  return 0;
  }
  return ($a>$b)?1:-1;
}

$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue");
$a2=array("d"=>"red","b"=>"green","e"=>"blue");

$result=array_diff_uassoc($a1,$a2,"myfunction");
print_r($result);
?>

امتحان کنید »

تعریف و کاربرد

تابع ()array_diff_uassoc، کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و تفاوت های آنها را برمی گرداند.

نکته: این تابع، از یک تابع تعریف شده توسط کاربر، برای مقایسه ی کلیدها استفاده می کند.

این تابع، درواقع کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و یک آرایه را برمی گرداند که دربردارنده ی آیتم های array1 است که در array2 و array3 و ... وجود ندارند. 


نحوه نوشتن

array_diff_uassoc(array1,array2,array3...,myfunction);
پارامترهاتوضیحات
array1

ضروری. آرایه ای که قرار است مقایسه از آن صورت بگیرد. 

array2

ضروری. یک آرایه که مقایسه نسبت به آن صورت می گیرد.

array3,...

اختیاری. آرایه های بیشتری که مقایسه نسبت به آنها صورت می گیرد.

myfunction

ضروری. یک رشته که یک تابع مقایسه ی قایب فراخوانی را مشخص می کند. این تابع مقایسه باید یک عدد صحیح کوچکتر یا مساوی یا بزرگتر از 0 را برگرداند،، در صورتی که اولین آرگومان، کوچکتر یا مساوی یا بزرگتر از دومین آرگومان باشد.

جزئیات تکنیکی

مقدار برگشتی:

یک آرایه که در بر دارنده ی عناصر array1است که در هیچ کدام از دیگر آرایه ها وجود ندارند .

ورژن php:5+

مثال های بیشتر

مثال 1

مقایسه ی کلیدها و مقادیر سه آرایه، و برگرداندن اختلاف های آنها(با استفاده از یک تابع تعریف شده توسط کاربر برای مقایسه ی کلیدها):

<?php
function myfunction($a,$b)
{
if ($a===$b)
  {
  return 0;
  }
  return ($a>$b)?1:-1;
}

$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue");
$a2=array("a"=>"red","b"=>"green","d"=>"blue");
$a3=array("e"=>"yellow","a"=>"red","d"=>"blue");

$result=array_diff_uassoc($a1,$a2,$a3,"myfunction");
print_r($result);
?>

امتحان کنید »

PHP Array Reference PHP Array Reference

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان