سبد (0)

توابع کار با فایل ها در PHP

مقدمه ی توابع کار با فایل ها در PHP یا (Filesystem)

توابع مربوط به فایل ها در PHP به شما امکان می دهند تا filesystem را دستکاری کرده و تغییر دهید. 


نحوه نصب کردن

توابع filesystem جزئی از هسته ی php هستند. و نیازی نیست تا برای استفاده از این توابع آنها را نصب کنید. 


توابع filesystem در php5

تابعتوضیحات
basename

 تابع ()basename، نام فایل مورد نظر را از یک مسیر، برمی گرداند. 

chgrp

 تابع ()chgrp درواقع usergroup را از فایل مشخص شده تغییر می دهد.

chmod

 تابع ()chmod دسترسی های یک فایل مشخص را تغییر می دهد. 

chown

 تابع ()chown مالکیت یک فایل مشخص را تغییر می دهد.

clearstatcache

 تابع ()clearstatcatche درواقع وضعیت کش شدن فایل را مشخص می کند. 

copy

 تابع ()copy یک فایل را کپی می کند. 

delete

 به جای آن به تابع unlink یا unset مراجعه کنید. 

dirname

 تابع ()dirname، نام دایرکتوری را از یک مسیر برمی گرداند. 

disk_free_space

 تابع ()disk_free_space از یک دایرکتوری مشخص، مقدار فضای خالی را به بایت برمی گرداند. 

disk_total_space

 تابع ()disk_total_space فضای کلی یک دایرکتوری مشخص را با بایت برمی گرداند. 

diskfreespace

 یک نام مستعار تابع disk_free_space است. 

fclose

 تابع ()fclose یک فایل باز شده را می بندد. 

feof

 تابع ()feof بررسی می کند که آیا به EOF رسیده ایم یا نه.

fflush

 تابع ()fflush تمام خروجی بافر شده را دریک فایل باز شده(open) می نویسد. 

fgetc

 تابع ()fgetc یک کاراکتر تکی از یک فایل باز شده را برمی گرداند.

fgetcsv

 تابع ()fgetcsv یک خط از داده های یک فایل باز شده ی csv را تجزیه می کند. 

fgets

 تابع ()fgets یک خط از یک فایل باز شده را برمی گرداند. 

fgetss

 تابع ()fgetss از یک فایل باز شده، یک خط را برمی گرداند به طوری که تگ های HTML و PHP آن خذف شده اند. 

file

 تابع ()file یک فایل را درون یک آرایه، می خواند. 

file_exists

 تابع ()file_exists بررسی می کند که آیا یک فایل یا یک دایرکتوری، موجود است یا نه. 

file_get_contents

 تابع ()file_get_contents یک فایل را در یک رشته می خواند. 

file_put_contents

 تابع ()file_put_contents یک رشته را درون یک فایل می نویسد. 

fileatime

 تابع ()fileatime زمان آخرین دسترسی به یک فایل مشخص را برمی گرداند. 

filectime

 تابع ()filectime آخرین زمانی که یک فایل مشخص مورد تغییر واقع شده است را برمی گرداند. 

filegroup

 تابع ()filegroup از یک فایل مورد نظر، group ID را برمی گرداند.

fileinode

 تابع ()fileinode مقدار inode از یک فایل مورد نظر را برمی گرداند. 

filemtime

 تابع ()filemtime آخرین زمانی که محتوای فایل مورد نظر تغییر کرده است را برمی گرداند.

fileowner

 تابع ()fileowner درواقع user ID(مالک) را  از یک فایل مشخص برمی گرداند. 

fileperms

 تابع ()fileperms مجوزهای(permissions) یک فایل یا دایرکتوری را برمی گرداند.

filesize

 تابع ()filesize سایز یک فایل مشخص را برمی گرداند. 

filetype

 تابع ()filetype نوع فایل را از یک فایل یا دایرکتوری مشخص برمی گرداند. 

flock

 تابع ()flock یک فایل را قفل کرده و یا آزاد می کند.

fnmatch

 تابع ()fnmatch نام یک فایل یا رشته را با استفاده از یک الگوی(pattern) مشخص، مورد تطابق قرار می دهد. 

fopen

 یک فایل یا url را باز می کند. 

fpassthru

 تابع ()fpassthru تمام داده ها را از مکان کنونی، در یک فایل باز شده می خواند تا هنگامی که به پایان فایل(EOF) برسد و سپس نتیجه را در خروجی می نویسد. 

fputcsv

 تابع ()fputcsv، یک خط داده را به فرمت CSV در می آورد و آن را در یک فایل باز، می نویسد. 

fputs

 این تابع یک نام مستعار از تابع fwrite است. 

fread

 تابع ()fread عمل خواندن را از یک فایل باز شده انجام می دهد.

fscanf

Parses input from an open file according to a specified format

fseek

 تابع ()fseek در یک فایل باز شده پویش می کند. 

fstat

 تابع ()fstat اطلاعاتی را درباره ی یک فایل باز شده برمی گرداند. 

ftell

 تابع ()ftell  مکان کنونی(current position) را در یک فایل باز شده، برمی گرداند.

ftruncate

 تابع ()ftruncate یک فایل باز شده را به یک طول مشخص کوتاه می کند.

fwrite

 تابع ()fwrite در درون یک فایل باز شده، عمل نوشتن را انجام می دهد. 

glob

 تابع ()glob یک آرایه از نام فایل ها یا دایرکتوری هایی که با یک الگوی مشخص تطابق دارند را برمی گرداند. 

is_dir

 تابع ()is_dir بررسی می کند که آیا فایل مشخص شده یک دایرکتوری است یا نه. 

is_executable

 تابع ()is_executable بررسی می کند که آیا فایل مشخص شده قابل اجرا(executable) است یا نه. 

is_file

 تابع ()is_file بررسی می کند که آیا یک فایل مشخص، یک فایل حقیقی است یا نه. 

is_link

 تابع ()is_link بررسی می کند که آیا فایل مشخص شده یک لینک است یا نه. 

is_readable

 تابع ()is_readable بررسی می کند که آیا فایل مشخص شده قابل خواندن است یا نه. 

is_uploaded_file

 تابع ()is_uploaded_file بررسی می کند که آیا فایل مورد نظر، به وسیله ی HTTP POST آپلود شده است یا نه. 

is_writable

 تابع ()is_writeable بررسی می کند که آیا فایل مورد نظر قابل خواندن است ی نه. 

is_writeable

 یک مستعار از تابع is_writable است.

lchgrp

Changes group ownership of symlink

lchown

Changes user ownership of symlink

link

Creates a hard link

linkinfo

 تابع ()linkinfo اطلاعاتی را درباره ی یک hard link برمی گرداند. 

lstat

 تابع ()lstat اطلاعاتی را درباره ی یک فایل یا یک لینک سمبلیک برمی گرداند. 

mkdir

 تابع ()mkdir یک دایرکتوری را ایجاد می کند. 

move_uploaded_file

 تابع ()move_uploaded_file یک فایل آپلود شده را به یک مکان جدید حرکت می دهد. 

parse_ini_file

 تابع ()parse_ini_file یک فایل پیکربندی(ini) را تجزیه کرده و تنظیمات درون آن را به صورت یک آرایه برمی گرداند. 

parse_ini_string

 یک رشته ی پیکربندی را تجزیه می کند. 

pathinfo

 تابع ()pathinfo  یک آرایه را برمی گرداند که دربردارنده ی اطلاعاتی درباره ی یک مسیر(path)است. 

pclose

 تابع ()pclose یک pipe را که به وسیله ی popen باز شده است را می بندد. 

popen

 تابع ()popen یک pipe را که در برنامه ای که در پارامتر command مشخص شده است را باز می کند. 

readfile

 تابع ()readfile یک فایل را می خواند و آن را در خروجی می نویسد. 

readlink

 تابع ()readlink در واقع target مورد نظر از یک لینک سمبلیک را برمی گرداند. 

realpath

 تابع ()realpath نام مسیر(phathname) مطلق را برمی گرداند. 

realpath_cache_get

Returns realpath cache entries

realpath_cache_size

Returns realpath cache size

rename

 تابع ()rename یک فایل یا دایرکتوری را تغییر نام می دهد. 

rewind

 تابع ()rewind مکان اشاره گر فایل را به ابتدای فایل برمی گرداند. 

rmdir

 تابع ()rmdir یک دایرکتوری خالی را حذف می کند. 

set_file_buffer

 تابع ()set_file_buffer اندازه ی بافر یک فایل باز شده را ست می کند. 

stat

 تابع ()stat اطلاعاتی را درباره ی یک فایل برمی گرداند. 

symlink

 تابع ()symlink از target موجود به وسیله ی link مشخص شده، یک لینک سمبلیک را ایجاد می کند. 

tempnam

 تابع ()tempnam یک فایل موقت را با یک نام یکتا در یک دایرکتوری مشخص ایجاد می کند. 

tmpfile

 تابع ()tmpfile یک فایل موقت را با یک نام یکتا در حالت read-write یا +w، ایجاد می کند. 

touch

 تابع ()touch زمان دسترسی(access) و زمان اصلاح(modification) فایل مورد نظر را ست می کند. 

umask

 تابع ()umask دسترسی ها را برای فایل ها تغییر می دهد. 

unlink

تابع ()unlink یک فایل را حذف می کند.

آموزش صوتی PHP

بستن
مدرس:
سوال و جواب:

ابزاری که در پیش روی دارید یکی از ابزارهای بسیار کاربردی سایت بیاموز در زمینه آموزش است، این ابزار برای سهولت یادگیری شما کاربران محترم طراحی شده است.

فقط کافی است روی عنوان پاراگراف مورد نظرتان کلیک کنید تا پخش صدا آغاز شود ...!

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان