سبد (0)

لیست های کشویی واکنشگرا


کلاس های منوی کشویی درW3.CSS

W3.CSS کلاس های منوی کشویی زیر را فراهم کرده است:

کلاستعریف
w3-dropdown-hoverیک منوی کشویی با قابلیت hover
w3-dropdown-contentقسمتی از منوی کشویی را نمایش میدهد
w3-dropdown-clickعنصر منوی کشویی با قابلیت کلیک

عناصر Dropdown

کلاس w3-dropdown-hover یک عنصر منوی کشویی با قابلیت hover تعریف میکند:

کلاس w3-dropdown-content محتوای منوی کشویی را برای نمایش تعریف میکند.

مثال

<div class="w3-dropdown-hover">
  <button class="w3-btn w3-red">Hover Over Me!</button>
  <div class="w3-dropdown-content w3-border">
    <a href="#">Link 1</a>
    <a href="#">Link 2</a>
    <a href="#">Link 3</a>
  </div>
</div>
خودتان امتحان کنيد »

هم برای عنصر با قابلیت hover و هم  منوی کشویی میتوان از دیگرعناصر HTML استفاده نمود.

در مثال بالا عنصر hover  یک <button>  و  منوی کشویی یک <div> است.

در مثال بعدی عنصر hover یک <p>  و  منوی کشویی <span>  است:

مثال

<p class="w3-dropdown-hover">Hover over me!
  <span class="w3-dropdown-content w3-green">Hello World!</span>
</p>
خودتان امتحان کنيد »

 منوهای Dropdown

کلاس w3-dropdown-hover برای ایجاد نوارهای  navigation با منوهای کشویی بسیار مناسب است:

مثال

<ul class="w3-navbar w3-card-2 w3-light-grey">
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Link 1</a></li>
  <li class="w3-dropdown-hover">
    <a href="#">Dropdown <i class="fa fa-caret-down"></i></a>
    <div class="w3-dropdown-content w3-white w3-card-4">
      <a href="#">Link 1</a>
      <a href="#">Link 2</a>
      <a href="#">Link 3</a>
    </div>
  </li>
</ul>
خودتان امتحان کنيد »

منوهای کشویی با قابلیت کلیک

کلاس w3-dropdown-click یک منوی کشویی با قابلیت کلیک ایجاد می کند.

با این کلاس منوی کشویی با استفاده از JavaScript  باز می شود:

مثال

<div class="w3-dropdown-click">
  <button onclick="myFunction()" class="w3-btn w3-red">Click Me!</button>
  <div id="Demo" class="w3-dropdown-content w3-border">
    <a href="#">Link 1</a>
    <a href="#">Link 2</a>
    <a href="#">Link 3</a>
  </div>
</div>

<script>
function myFunction() {
    var x = document.getElementById("Demo");
    if (x.className.indexOf("w3-show") == -1)
        x.className += " w3-show";
    else
        x.className = x.className.replace(" w3-show", "");
    }
}
</script>
خودتان امتحان کنيد »

منوی های کشویی تصویری 

مثال

<div class="w3-dropdown-hover">
  <img src="/img_fjords.jpg" alt="Norway" style="width:20%">
  <div class="w3-dropdown-content" style="width:300px">
    <img src="/img_fjords.jpg" alt="Norway" style="width:100%">
  </div>
</div>
خودتان امتحان کنيد »

منوهای کشویی کارتی 

مثال

<div class="w3-dropdown-hover">London
  <div class="w3-dropdown-content w3-card-4" style="width:250px">
    <img src="/img_london.jpg" alt="London" style="width:100%">
    <div class="w3-container">
      <p>London is the capital city of England.</p>
      <p>It is the most populous city in the UK.</p>
    </div>
  </div>
</div>
خودتان امتحان کنيد »

منوی کشویی متحرک سازی شده

ا ز هرکدام از کلاس های w3-animate برای محو کردن ،بزرگنمایی یا حرکت کشویی محتوای منوی کشویی استفاده میشوند: 

مثال

<div class="w3-dropdown-click">
  <button onclick="myFunction()" class="w3-btn">Click Me</button>
  <div id="Demo" class="w3-dropdown-content w3-animate-zoom">
    <a href="#">Link 1</a>
    <a href="#">Link 2</a>
    <a href="#">Link 3</a>
  </div>
</div>
خودتان امتحان کنيد »

منوی کشویی راست چین

کلاس  w3-right چیدمان منوی کشویی را سمت راست قرار میدهد. با استفاده از(right:0) در CSS ،برای موقعیت دهی به محتوای منوی کشویی   را به جای آنکه از چپ به راست ببرد ،از راست به چپ می برد. 

مثال

<div class="w3-dropdown-hover w3-right">
  <button class="w3-btn">Dropdown</button>
  <div class="w3-dropdown-content w3-border" style="right:0">
    <a href="#">Link 1</a>
    <a href="#">Link 2</a>
    <a href="#">Link 3</a>
  </div>
</div>
خودتان امتحان کنيد »
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان