سبد (0)

گزینش عناصر در W3.JS

گزینشگر های W3.JS  

W3.JS  عناصر HTML را انتخاب می کند و کارهای خاصی را برروی عناصر انتخاب شده انجام میدهد:

w3.action(selector)
  • عمل روی عناصر انتخاب شده انجام می شود.
  • گزینشگر عناصر را HTML را انتخاب میکند.

مثال

w3.hide('p')  // Hide all <p> elements
خودتان امتحان کنيد »

 آیا شما با گزینشگرهای CSS آشنایی دارید؟
W3.JS   از ترکیب CSS برای انتخاب و استفاده از عناصر HTML استفاده میکند.

گزینشگرها برای پیدا کردن (گزینش )عناصر HTML براساس نام تگ ،کلاس ،id ،خصوصیت ها ،مقدار خصوصیت ها و غیره استفاده می کنند.لیستی از گزینشگرها را در میتوانید CSS Selector Reference ببینید.


Selector مثال های خودتان امتحان کنید

برای انتخاب عناصر HTML  ،با استفاده از  نام تگ استفاده کنید :

مخفی کردن عناصر <h2> :

w3.hide('h2')
خودتان امتحان کنيد »

برای انتخاب عنصر با یک ID  خاص از یک کاراکتر # در کنار id  عنصر HTML:

مخفی کردن عنصر با" id="London

w3.hide('#London')
خودتان امتحان کنيد »

برای انتخاب یک عنصر با نام کلاس خاص از یک کاراکتر نقطه (.)،در کنار نام کلاس استفاده کنید:

مخفی کردن عناصر با "class="city


گزینشگرهای بیشتر مثال های خودتان امتحان کنید

گزینشگرتوضیحاتمثال
("*")تمام عناصر یک سند را انتخاب میکند.class="tryitbtn" href="/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryw3js_selectors_all" target="_blank">Try it
(this)عنصر HTML جاری را انتخاب میکند.class="tryitbtn" href="/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryw3js_selectors_this" target="_blank">Try it
("p.intro")تمام عناصر<p> با "class="introرا انتخاب میکندclass="tryitbtn" href="/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryw3js_selectors_p_intro" target="_blank">Try it
("div p")تمام عناصر <p> درون <div>  را انتخاب میکندclass="tryitbtn" href="/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryw3js_selectors_div_p" target="_blank">Try it
("div p:first-child")اولین عنصر <p>  درون عناصر <div>  ها را انتخاب میکند.class="tryitbtn" href="/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryw3js_selectors_p_first" target="_blank">Try it
("[href]")تمام عناصر با خصوصیت  href  را انتخاب میکند.class="tryitbtn" href="/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryw3js_selectors_href" target="_blank">Try it
("a[target=_blank]")انتخاب همه عناصر <a>  با  خصوصیت  target برابر با مقدار"blank_"  را انتخاب میکند.class="tryitbtn" href="/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryw3js_selectors_a_target" target="_blank">Try it
("p:nth-child(even)")نتخاب عناصر <p> زوجclass="tryitbtn" href="/try_it_yourself/tryit.php?filename=tryw3js_selectors_even" target="_blank">Try it

مرجع کامل گزینشگرهای CSS را در CSS Selectors Reference ببینید.

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان