سبد (0)

واکشی اطلاعات از سرور 2

 W3Data PHP چیست؟

W3Data PHP ،یک ابزار برای آوردن داده های سرور به برنامه های کاربردی HTML است.

هدف ازw3data.php  ارائهw3data.js با داده ها  ازیک وب سرور می باشد.


 دانلود ها

 این فایل را دانلود کنید.images/w3css/w3data.php.txt

فایلها را در وب سایت خود کپی کنیدونام آن را بهw3data.phpتغییر دهید.


مدل های برنامه های کابردی تلفن همراه

W3Data  ازمدلهایبرنامه کاربردی(نوشته شدهدر نمادشی جاوا اسکریپت) برای توصیفبرنامه های کاربردی سروراستفاده میکند.

این مدل ساده  یک نرم افزار کاملبرای بازیابیاطلاعات از پایگاه داده توصیف میکند:

model_customers.js

{
"database" : {
    "connection" : "localmysql",
    "sql" : "SELECT * FROM Customers"}
}

مدل هابر روی سرورذخیره می شوند و نمی توانند توسط یک کاربر ویرایش شوند.

شما بایدیک مدیرسرور و یایک کاربرکه اجازه ویرایش فایل هایبر روی سروردارد ، باشید.

استفاده از یک مدلنرم افزار آسان است، فقط نام مدل را بهw3data.php اضافه کنید و سپس w3Http  را فراخوانی کنید:

مثال

<script>
w3Http("w3data.php?model=model_customers", function () {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        var myObject = JSON.parse(this.responseText);
        w3DisplayData("id01", myObject);
    }
});
</script>
خودتان امتحان کنيد »

 نمایش یک فایل متنی

مثال

<script>
w3Http("w3data.php?model=model_cd_from_txt", function () {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        var myObject = JSON.parse(this.responseText);
        w3DisplayData("id01", myObject);
    }
});
</script>
خودتان امتحان کنيد »

این یک مدل استفاده شده در برنامه های کاربردی است:

model_cd_from_txt

{
  "data" : {
    "type" : "csvfile",
    "filename" : "cd_catalog.txt",
    "items" : [
      {"name" : "title", "index" : 1},
      {"name" : "artist", "index" : 2},
      {"name" : "price", "index" : 5}
    ]
  }
}

این کاما ،فایل متنی را جدا میکند:

cd_catalog.txt

Empire Burlesque,Bob Dylan,USA,Columbia,10.90,1985
Hide your heart,Bonnie Tyler,UK,CBS Records,9.90,1988
Greatest Hits,Dolly Parton,USA,RCA,9.90,1982
Still got the blues,Gary Moore,UK,Virgin records,10.20,1990
Eros,Eros Ramazzotti,EU,BMG,9.90,1997
One night only,Bee Gees,UK,Polydor,10.90,1998
Sylvias Mother,Dr.Hook,UK,CBS,8.10,1973
Maggie May,Rod Stewart,UK,Pickwick,8.50,1990

 نمایش یک فایل JSON

مثال

<script>
w3Http("w3data.php?model=model_cd_from_json", function () {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        var myObject = JSON.parse(this.responseText);
        w3DisplayData("id01", myObject);
    }
});
</script>
خودتان امتحان کنيد »

این یک مدل استفاده شده در برنامه های کاربردی است:

model_cd_from_json.js

{
  "data" : {
    "type" : "jsonfile",
    "filename" : "cd_catalog.js",
    "record" : "cd"
    "items" : [
      {"name" : "title", "nodename" : "title"},
      {"name" : "artist", "nodename" : "artist"},
      {"name" : "price", "nodename" : "price"}
    ]
  }
}

 این یک فایل JSON است:

cd_catalog.js

{
  "cd" : [
    { "title" : "Empire Burlesque", "artist" : "Bob Dylan", "price" : "10.90" },
    { "title" : "Hide your heart", "artist" : "Bonnie Tyler", "price" : "9.90" },
    { "title" : "Greatest Hits", "artist" : "Dolly Parton", "price" : "9.90" },
    { "title" : "Still got the blues", "artist" : "Gary Moore", "price" : "10.20" },
    { "title" : "Eros", "artist" : "Eros Ramazzotti", "price" : "9.90" },
    { "title" : "One night only", "artist" : "Bee Gees", "price" : "10.90" },
    { "title" : "Sylvias Mother", "artist" : "Dr.Hook", "price" : "8.10" }
  ]
}

نمایش  XMLاز یک فایل XML

مثال

<script>
w3Http("w3data.php?model=model_cd_from_xml", function () {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        var myObject = JSON.parse(this.responseText);
        w3DisplayData("id01", myObject);
    }
});
</script>
خودتان امتحان کنيد »

این یک مدل استفاده شده در برنامه های کاربردی است:

model_cd_from_xml

{
  "data" : {
    "type" : "xmlfile",
    "filename" : "cd_catalog.xml",
    "record" : "CD",
    "items" : [
      {"name" : "artist", "nodename" : "ARTIST"},
      {"name" : "title", "nodename" : "TITLE"},
      {"name" : "country", "nodename" : "COUNTRY"}
    ]
  }
}

این یک فایل XML است:

cd_catalog.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<CATALOG>
<CD>
<TITLE>Empire Burlesque</TITLE>
<ARTIST>Bob Dylan</ARTIST>
<COUNTRY>USA</COUNTRY>
<COMPANY>Columbia</COMPANY>
<PRICE>10.90</PRICE>
<PUBLISHED>1985</PUBLISHED>
</CD>
<CD>
<TITLE>Hide your heart</TITLE>
<ARTIST>Bonnie Tyler</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>CBS Records</COMPANY>
<PRICE>9.90</PRICE>
<PUBLISHED>1988</PUBLISHED>
</CD>
<CD>
<TITLE>Greatest Hits</TITLE>
<ARTIST>Dolly Parton</ARTIST>
<COUNTRY>USA</COUNTRY>
<COMPANY>RCA</COMPANY>
<PRICE>9.90</PRICE>
<PUBLISHED>1982</PUBLISHED>
</CD>
<CD>
<TITLE>Still got the blues</TITLE>
<ARTIST>Gary Moore</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>Virgin records</COMPANY>
<PRICE>10.20</PRICE>
<PUBLISHED>1990</PUBLISHED>
</CD>
<CD>
<TITLE>Eros</TITLE>
<ARTIST>Eros Ramazzotti</ARTIST>
<COUNTRY>EU</COUNTRY>
<COMPANY>BMG</COMPANY>
<PRICE>9.90</PRICE>
<PUBLISHED>1997</PUBLISHED>
</CD>
<CD>
<TITLE>One night only</TITLE>
<ARTIST>Bee Gees</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>Polydor</COMPANY>
<PRICE>10.90</PRICE>
<PUBLISHED>1998</PUBLISHED>
</CD>
<CD>
<TITLE>Sylvias Mother</TITLE>
<ARTIST>Dr.Hook</ARTIST>
<COUNTRY>UK</COUNTRY>
<COMPANY>CBS</COMPANY>
<PRICE>8.10</PRICE>
<PUBLISHED>1973</PUBLISHED>
</CD>
</CATALOG>
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان