سبد (0)

ابزار Magic Wand در فتوشاپ

آموزش کار با ابزار  Magic Wand   (عصای جادویی)  در فتوشاپ

 ابزار Magic Wand Tool که با نام عصای جادویی شناخته می شود، یکی از قدیمی ترین ابزارهای انتخاب فتوشاپ است. در این ابزار، پیکسل ها براساس تشابه رنگ و روشنایی انتخاب می شوند.


مراحل انجام کار

آموزش کار با ابزار Magic Wand دارای 8 مرحله زیر است :

  1. انتخاب ابزار Magic Wand Tool
  2. نحوه ی عملکرد ابزار Magic Wand Tool
  3. گزینه Tolerance در ابزار Magic Wand Tool
  4. گزینه Contiguous در ابزار Magic Wand Tool
  5. گزینه Anti-alias و Sample All Layers در ابزار Magic Wand Tool
  6. یک مثال واقعی از ابزار Magic Wand Tool
  7. اضافه کردن به فضای انتخاب در ابزار Magic Wand Tool
  8. برعکس کردن ناحیه انتخاب شده با استفاده از فرمان Inverse

1- انتخاب ابزار Magic Wand

اگر از فتوشاپ CS2 به پایین استفاده می کنید، می توانید ابزار Magic Wand را براحتی از پنل Tools با کلیک کردن روی آیکن آن انتخاب نمایید. در فتوشاپ CS3، ابزار Quick Selection Tool معرفی شد و در کنار این ابزار بصورت تودرتو قرار گرفته است، بنابراین برای انتخاب Magic Wand Tool باید روی آیکن Quick Selection Tool کلیک کرده و تا ظاهر شدن لیست، یک یا دو ثانیه صبر کنید. سپس ابزار Magic Wand Tool را از لیست انتخاب نمایید:

The Magic Wand Tool in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

در فتوشاپ CS3 به بالا، ابزار Magic Wand Tool بصورت تودرتو در پشت ابزار Quick Selection Tool قرار گرفته است

2- نحوه ی عملکرد ابزار Magic Wand Tool

قبل از اینکه، یک مثال واقعی از این ابزار را ببینیم، اجازه دهید تا با یک مثال ساده، نحوه عملکرد آن را توضیح دهیم. در اینجا یک عکس ساده که شامل یک شیب رنگ سیاه به مشکی و یک نوار قرمز رنگ در وسط است را مشاهده می کنید:

A black to white gradient separated by a red horizontal bar. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

یک شیب رنگ ساده که با یک نوار قرمز رنگ به دو بخش تقسیم شده است

همان طور که قبلاً ذکر شد، ابزار Magic Wand Tool، پیکسل ها را براساس تشابه رنگی شان انتخاب می کند. زمانی که با این ابزار در یک ناحیه کلیک می کنید، فتوشاپ روی رنگ و روشنایی ناحیه تمرکز می کند و هر پبکسلی که از نظر رنگ و روشنایی با آن یکسان بود را انتخاب می کند. بنابران اگر عکس شما شامل یک رنگ یکدست است و می خواهید ناحیه بزرگی را انتخاب کنید، این ابزار، استثنایی عمل خواهد کرد.

برای شروع می خواهیم نوار قرمز رنگ را انتخاب کنیم، تمام چیزی که باید انجام شود، کلیک کردن با ابزار Magic Wand Tool در جایی از نوار قرمز رنگ است:

The Magic Wand Tool easily selected the red bar. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

کلیک با ابزار Magic Wand Tool در نوار قرمز رنگ

3- گزینه Tolerance در ابزار Magic Wand Tool

از آنجایی که نوار قرمز رنگ با یک رنگ یکدست پر شده است، انتخاب آن کار سختی نخواهد بود، اما اجازه دهید ببینیم، اگر در فضای شیب رنگ کلیک کنیم، چه اتفاقی می افتد. بنابراین در حالی که ابزار Magic Wand Tool را در دست دارید در بالای نوار قرمز رنگ و در مرکز شیب رنگ، کلیک نمایید:

Clicking on middle gray with the Magic Wand Tool in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

ناحیه انتخاب شده توسط ابزار Magic Wand Tool

این بار فتوشاپ، بجای اینکه فقط پیکسل های همرنگ را انتخاب کند، یک محدوده ای از مقادیری که روشنایی یکسان دارند را انتخاب کرده است. دلیل این کار چیست؟ برای جواب به این سؤال باید نگاهی به گزینه Tolerance در نوار افقی بالا بیاندازیم:

The Magic Wand Tolerance option in the Options Bar in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

گزینه Tolerance در ابزار Magic Wand Tool

گزینه Tolerance بصورت پیشفرض با مقدار 32 تنظیم شده است و به این معنی است که فتوشاپ علاوه بر انتخاب پیکسل های هم رنگ، آنهایی که 32 بار سایه روشن تر یا 32 بار سایه تیره تر هستند را نیز به انتخابش اضافه خواهد کرد. در مورد شیب رنگ سیاه به سفید ما که شامل 256 سطح روشناییِ بین سیاه و سفید است، اگر در مرکز آن که به رنگ خاکستری است کلیک کنیم، رنگ هایی که 32 بار سایه روشن تر و 32 بار سایه تیره تر از خاکستری هستند نیز به انتخاب، اضافه خواهند شد:

اجازه دهید ببینیم چه اتفاقی می افتد اگر مقدار گزینه Tolerance را افزایش دهیم:

Increasing the Magic Wand Tolerance value in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

دو برابر کردن مقدار گزینه Tolerance

اگر یکبار دیگر با ابزار Magic Wand Tool در نقطه ی قبلی کلیک نمایید، اینبار فضای انتخابی، دو برابر قبل خواهد بود:

The Magic Wand selection with Tolerance set to 64. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

با دو برابر کردن مقدار گزینه Tolerance، میزان فضای انتخابی نیز دو برابر خواهد شد

اگر تنها بخواهیم یک سایه مشخص از رنگ خاکستری را انتخاب کنیم چه باید کرد؟ در این صورت مقدار گزینه Tolerance را با صفر تنظیم کنید، تا تنها رنگی که در محل کلیک، تشخیص داده شده است، انتخاب شود:

Increasing the Magic Wand Tolerance value in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تنظیم گزینه tolerance با مقدار 0

با تنظیم گزینه Tolerance با مقدار صفر، یکبار دیگر در نقطه ی قبلی کلیک نمایید. و اینبار یک انتخاب باریک و کوچک خواهیم داشت و هر پیکسلی که با سایه ی خاکستری نقطه کلیک شده، یکسان نباشد، انتخاب نخواهد شد:

The selection created with the Magic Wand with Tolerance set to 0. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

افزایش و یا کاهش مقدار گزینه Tolerance، تأثیر زیادی در ناحیه انتخاب شده توسط ابزار Magic Wand Tool خواهد داشت

گزینه Tolerance را می توانید با عددی بین 0 تا 255 تنظیم نمایید. تنظیم مقدار 255 باعث خواهد شد تا تمام عکس انتخاب شود. معمولاً مقادیر کوچکتر، نتایج بهتری را بدنبال خواهد داشت.


4- گزینه Contiguous در ابزار Magic Wand Tool

اگر دقت کرده باشید، هر بار که در شیب رنگ بالای نوار قرمز رنگ کلیک می کنید، تنها در همان محدوده ی بالایی، پیکسل های همجوار انتخاب می شوند، در حالی که شیب رنگ پایین نوار قرمز رنگ، دقیقاً متناظر شیب رنگ بالایی است و از لحاظ رنگ و روشنایی یکسان اند. پس چرا پیکسل های پایینی، انتخاب نمی شوند؟

دلیل را باید در یک گزینه ی مهم دیگر بنام Contiguous یا همجواری جستجو کرد. تیک این گزینه بصورت پیشفرض فعال است و همان طور که از نام آن بر می آید با فعال بودنش باعث می شود تا تنها، پیکسل های همجوار انتخاب شوند.

اجازه دهید تا تیک آنرا غیرفعال کنیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد:

The Contiguous option for the Magic Wand in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

غیر فعال کردن گزینه Contiguous

یکبار دیگر روی شیب رنگ بالایی کلیک می کنیم و اینبار بدلیل غیرفعال کردن گزینه Contiguous، پیکسل های پایین نوار قرمز رنگ که البته با پیکسل های بالایی همجوار نیستند نیز انتخاب می شود:

A Magic Wand selection with the Contiguous option deselected. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

نتیجه کار بعد از غیرفعال کردن گزینهContiguous


5- گزینه Anti-alias و Sample All Layers در ابزار Magic Wand Tool

از آنجایی که با ابزار Magic Wand Tool پیکسل ها انتخاب می شوند و آنها نیز مربعی شکل هستند در نهایت گوشه هایی دندانه دندانه ای و خشن خواهیم داشت. فتوشاپ می تواند لبه های را یک مقدار جزئی محو کند، این پروسه با نام anti-aliasing شناخته می شود. در نوار افقی بالا، تیک گزینه Anti-alias بصورت پیشفرض فعال است:

The Anti-alias option for the Magic Want. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

برای صاف شدن گوشه های فضای انتخابی، تیک گزینه Anti-alias را فعال باقی بگذارید

بصورت پیشفرض، زمانی که با ابزار Magic Wand Tool روی عکس کلیک می کنید، فتوشاپ تنها بدنبال پیکسل های یکسان در لایه ی جاری می گردد. این چیزی است که معمولاً می خواهیم انجام شود، اما اگر سندتان شامل چندین لایه است و می خواهید که فتوشاپ تمام لایه ها را در تجزیه و تحلیلش دخیل کند، تیک گزینه Sample All Layers را فعال نمایید. این گزینه بصورت پیشفرض غیرفعال است:

The Sample All Layers option for the Magic Wand. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

با غیرفعال باقی گذاشتن گزینه Sample All Layers، تنها پیکسل های لایه جاری انتخاب می شوندن

6- یک مثال واقعی از ابزار Magic Wand Tool

در تصویر زیر می خواهیم بعد از انتخاب فضای آسمان آنرا عوض کنیم:

A photo with a clear blue sky. Image licensed from Shutterstock by Photoshop Essentials.com

آسمان آبی روشن، کمی آرام بنظر می آید

همان طور که قبلاً گفته شد، ابزار Magic Wand Tool برای انتخاب یک ناحیه ی بزرگ با رنگ یکدست، بسیار خوب عمل می کند. از آنجایی که رنگ آسمان، آبی روشن است و یک اختلاف جزئی در میزان روشنایی آن وجود دارد، آنرا بوسیله Magic Wand Tool براحتی می توان انتخاب کرد. بنابراین در حالی که ابزار Magic Wand Tool را در دست دارید و تمام تنظیمات آنرا به حالت پیشفرض برگردانده اید، در گوشه بالا و چپِ فضای آسمان کلیک نمایید:

Clicking in the sky with the Magic Wand in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

کلیک با ابزار Magic Wand Tool در گوشه بالا و سمت چپ

اگر در آسمان از یک رنگ یکدست استفاده شده بود، با همان یک کلیک، تمام آن انتخاب می شد. اما از آنجایی که در آسمان، از رنگ آبی با روشنایی های مختلف استفاده شده است و گزینه Tolerance با مقدار 32 تنظیم شده، مقداری از فضای آسمان انتخاب نشده باقی می ماند:

Not all of the sky was selected. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

مقدار از فضای آسمان در بالای ساختمان ها، انتخاب نشده باقی می ماند

7- اضافه کردن به فضای انتخاب در ابزار Magic Wand Tool

از آنجایی که در مرحله ی اول انتخاب آسمان، بدلیل مقدار کم گزینه Tolerance، کل فضای مورد نظر انتخاب نشد، باید مقدار آنرا افزایش داده و دوباره امتحان کنیم، اما یک راه ساده تر برای حل این مشکل وجود دارد. مانند دیگر ابزارهای انتخاب فتوشاپ، این ابزار نیز دارای حالت "اضافه کردن به انتخاب موجود" است. به این معنی که می توانیم انتخاب اولیه مان را حفظ کنیم و بقیه فضای آسمان را به آن اضافه کنیم:

بنابراین، کلید Shift را پایین نگه دارید و همزمان در ناحیه ای که می خواهید اضافه شود کلیک نمایید. بلافاصله بعد از فشار دادن کلید Shift، یک علامت بعلاوه ( + ) در سمت چپ مکان نمای ابزار ظاهر می شود:

Adding to the initial sky selection. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

فشار دادن کلید Shift و همزمان کلیک کردن در ناحیه ای که می خواهید به ناحیه ی انتخاب تان اضافه شود

تنها با دو کلیک توانستیم، فضای آسمان را انتخاب کنیم:

The sky has been selected with the Magic Wand in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

حالا، تمام فضای آسمان انتخاب شده است

8- برعکس کردن ناحیه انتخاب شده با استفاده از فرمان Inverse

منوی Select -> Inverse یا کلیدهای میانبر Shift+Ctrl+I را انتخاب نمایید:

Choosing Inverse from the Select menu in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

رفتن به منوی Select -> Inverse

با استفاده از فرمان Inverse ناحیه ی انتخاب را برعکس کریم، و حالا فضای پایین آسمان در حالت انتخاب است:

Inverting the selection in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

حالا فضای پایین آسمان در حالت انتخاب است

حالا می خواهیم ناحیه ای که در حالت انتخاب است را به یک لایه جدید تبدیل کنیم، بنابراین دکمه های میانبر Ctrl+J را فشار دهید:

Copying the selection to a new layer in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

ناحیه ی انتخاب، بعنوان یک لایه جدید در بالای لایه ی اصلی (Background) قرار گرفته است

حالا، عکس دومی که می خواهید با آسمان جایگزین شود را در فتوشاپ باز کنید، برای کپی کردن آن ابتدا دکمه های میانبر Ctrl+A و سپس Ctrl+C را فشار دهید:

A photo of clouds. Image licensed from Shutterstock by Photoshop Essentials.com

عکس دومی که می خواهیم با آسمان شهر جایگرین شود

حالا به سند اصلی برمی گردیم، و لایه Background را انتخاب می کنیم و دکمه های میانبر Ctrl+V را فشاد می دهیم:

Selecting the Background layer in the Layers panel in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

انتخاب لایه Background

هر کسی آسمان آبی را دوست دارد، اما بعضی مواقع مقداری ابر آنرا جذاب تر خواهد کرد:

The original sky in the photo has been replaced in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

نتیجه نهایی
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان