سبد (0)

محو کردن متن با افکت سایه

آموزش محو کردن متن با استفاده از افکت سایه در فتوشاپ

متن اصلی و تصاویر از Steve Patterson، در این قسمت از آموزش فتوشاپ، قصد داریم نحوه ی اعمال افکت محوشدگی را روی متن آموزش دهیم البته بصورتی که بعد از اعمال افکت، متن قابل ویرایش باشد.

اگر زمان زیادی است که با فتوشاپ کار می کنید، اولین راه حلی که برای محو کردن متن به ذهنتان خواهد رسید، احتمالاً استفاده از فیلتر Gaussian Blur خواهد بود. بله درست است اما یک اشکال بزرگ وجود دارد...!

فتوشاپ به ما اجازه نمی دهد که فیلتر Gaussian Blur (یا هر فیلتر دیگری) را روی لایه های متنی اعمال کنیم مگر اینکه لایه متن را به نوع پیکسلی تبدیل کنیم (این پروسه را با واژه ی Rasterized می شناسیم) و زمانی که این تبدیل انجام می شود، لایه متن دیگر قابل ویرایش نخواهد بود.

در اینجا قصد داریم متن را با یک روش متفاوت دیگری بدون نیاز به Rasterize کردن، محو کنیم که البته نتیجه ای مشابه با فیلتر Gaussian Blur به ما خواهد داد و همچنین در پایان کار خواهید دید که متن، قابل ویرایش است. این کار را مدیون قدرت افکت Drop Shadow در فتوشاپ هستیم و خواهید دید که به آسانی قابل انجام است ...!


مراحل انجام کار (محو کردن متن با استفاده از افکت سایه)

آموزش محو کردن متن بصورتی که قابل ویرایش باشد، شامل 9 مرحله ی زیر است:


مرحله 1: استفاده از فیلتر Gaussian Blur در فتوشاپ

اجازه دهید، قبل از اینکه محو کردن متن بوسیله افکت Drop Shadow را آموزش دهیم، اتفاقی که زمان استفاده از فیلتر Gaussian Blur روی لایه متن می افتد را توضیح دهیم.

در اینجا سند فتوشاپ که شامل یک لایه متن و یک لایه Background است را باز کرده ایم:

The original document with a Type layer above the Background layer.

سند اصلی فتوشاپ

اگر به پنل Layers نگاه کنید، خواهید دید که لایه متن (SHADOW) در بالای لایه Background قرار دارد و در حال حاضر لایه متن فعال است (با رنگ آبی، برجسته شده است):

The Layers panel in Photoshop showing the Type layer above the Background layer.

نمایی از پنل Layers

در حالی که لایه متن (SHADOW) فعال است، منوی Filter -> Blur -> Gaussian Blur را انتخاب نمایید:

Selecting the Gaussian Blur dialog box in Photoshop.

رفتن به منوی Filter -> Blur -> Gaussian Blur

به محض اینکه منوی Filter -> Blur -> Gaussian Blur را انتخاب می کنید، یک پنجره پیغام توسط فتوشاپ باز می شود که می گوید "قبل از اعمال فیلتر، لایه متن باید rasterized شود. که در صورت rasterized شدن متن آن دیگر قابل ویرایش نخواهد بود" در حال حاضر این چیزی نیست که ما می خواهیم، بنابراین روی دکمه Cancel کلیک کنید تا اعمال فیلتر لغو شود:

The rasterize type warning box.

از آنجایی که ما نمی خوایم لایه متن را rasterized کنیم، روی دکمه Cancel کلیک نمایید

اجاره دهید تا نحوه اعمال فیلتر Blur روی متن را با استفاده از Layer Style ها در فتوشاپ ببینیم ...!


مرحله 2: استفاده از افکت Drop Shadow در فتوشاپ

در پنل Layers زمانی که لایه متن (SHADOW) فعال است، روی آیکن Layer Styles کلیک نمایید:

Clicking the Layer Styles icon in the Layers panel.

کلیک روی آیکن Layer Styles

از لیست ظاهر شده، گزینه Drop Shadow را انتخاب نمایید:

Selecting a Drop Shadow layer style.

انتخاب Drop Shadow

مرحله 3: تنظیم گزینه Distance با مقدار 0 در افکت Drop Shadow

در پنجره Layer Style، مقدار گزینه Distance افکت Drop Shadow را با 0 تنظیم نمایید. با استفاده از گزینه Distance می توانید، فاصله سایه از متن را تنظیم نمایید. با تنظیم 0 برای Distance، سایه درست در پشت متن قرار می گیرد:

Lowering the Distance of the drop shadow to 0 px.

تنظیم مقدار 0 برای گزینه Distance

اگر به سند فتوشاپ نگاه کنید، خواهید دید که افکت سایه، به اطراف لبه های متن، محدود شده است:

The drop shadow appears around the edges of the letters in the document window.

The text after lowering the Distance value to 0px.

مرحله 4: انتخاب گزینه Blending Options در پنجره ی Layer Style

پنجره Layer Style را نبدید، چون هنوز با آن کار داریم. مستقیماً روی کلمه Blending Options کلید کنید:

Selecting the Blending Options in the Layer Style dialog box.

انتخاب Blending Options

مرحله 5: تنظیم گزینه Fill Opacity با مقدار 0، در قسمت Blending Options پنجره Layer Style

با کشیدن دسته ی لغزان گزینه Fill Opacity بسمت چپ، مقدار آنرا با صفر تنظیم نمایید.

توجه: گزینه Fill Opacity در این قسمت، دقیقاً معادل گزینه Fill در پنل Layers است.

همان طور که در مطلب "تفاوت گزینه Fill و Opacity در پنل Layers" اشاره شد، گزینه Fill شفافیت (transparency) محتویات حقیقی یک لایه را کنترل می کند و روی افکت هایی که روی لایه اعمال شده است تأثیری ندارد. بنابراین با تنظیم مقدار 0 برای گزینه Fill، متن بصورت کامل پنهان می شود و البته افکت سایه، بصورت کامل قابل رویت است:

Lowering the Fill Opacity option to 0% in the Layer Style dialog box.

تنظیم گزینه Fill Opacity با مقدار 0

اگر به نتیجه کار نگاه کنیم، می بینیم که کاراکترهای متن، بصورت کامل پنهان شده اند ولی افکت سایه هنوز قابل رویت است.

اما با کمی دقت متوجه یک مشکل می شویم و آن این است که مقدار زیادی از افکت سایه در پشت کاراکترهای متن پنهان شده است...! در ادامه این مشکل نیز حل خواهد شد:

The image after lowering the Fill Opacity of the text.

نتیجه کار بعد از تنظیم گزینه Fill Opacity با مقدار 0

مرحله 6: برگشت به افکت Drop Shadow در پنجره Layer Style

در پنجره Layer Style، مستقیماً روی کلمه Drop Shadow کلیک نمایید: (توجه فرمایید که اگر روی چک باکس کلیک کنید به گزینه های Drop Shadow دسترسی نخواهید داشت)

Switching back to the Drop Shadow options in the Layer Styles dialog box.

کلیک روی کلمه Drop Shadow

مرحله 7: غیرفعال کردن گزینه "Layer Knocks Out Drop Shadow" در افکت Drop Shadow

بصورت پیشفرض، گزینه "Layer Knocks Out Drop Shadow" در افکت Drop Shadow فعال است. توجه فرمودید که حتی با تنظیم گزینه Fill با مقدار صفر، باز هم سایه ای که در پشت متن قرار دارد، نشان داده نمی شود ...! بنابراین برای نمایش قسمتی از سایه که در پشت متن پنهان شده است،  گزینه "Layer Knocks Out Drop Shadow" در افکت Drop Shadow را غیرفعال نمایید:

Disabling the Layer Knocks Out Drop Shadow option.

غیرفعال کردن گزینه Layer Knocks Out Drop Shadow

حالا، متن بصورت کامل پنهان شده است و دیگر نمی تواند مانع نمایش افکت Drop Shadow شود:

The blurred shadow text is now fully visible.

حالا افکت سایه، بصورت کامل قابل رویت است

مرحله 8: تنظیم اندازه ی سایه (Size) در افکت Drop Shadow

اگر برای محو کردن متن، از فیلتر Gaussian Blur استفاده می کردیم، برای تنظیم میزان محوشدگی می توانستیم گزینه Radius را بکار ببریم. اما در اینجا که از تکنیک افکت سایه استفاده کردیم چه باید کرد؟

در اینجا، با استفاده از گزینه Size در افکت Drop Shadow می توان میزان محوشدگی را تنظیم نمود. بنابراین برای افزایش محوشدگی، دسته ی لغزان گزینه Size را بسمت راست و برای کاهش محوشدگی دسته را به سمت چپ بکشید:

Increasing the Size value for the drop shadow in the Layer Styles dialog box.

با استفاده از گزینه Size میزان محوشدگی را تنظیم کنید

Here’s my blur effect after increasing the Size value to 29px:

در اینجا، نتیجه محو کردن متن را بعد از تنظیم گزینه Size مشاهده می کنید:

The text appears blurrier after increasing the Size value.

نتیجه کار بعد از افزایش گزینه Size در افکت Drop Shadow

مرحله 9: تنظیم مجدد گزینه های افکت سایه و ویرایش متن

حالا که افکت سایه را تکمیل کردیم، می توانیم هر زمان که نیاز بود، متن و یا افکت سایه را تغییر دهیم...!

برای تغییر میزان محوشدگی افکت سایه، در پنل Layers مستقیماً روی کلمه Drop Shadow دابل کلیک نمایید:

Double-clicking on the Drop Shadow effect for the Type layer.

دابل کلیک روی کلمه Drop Shadow در زیر لایه متن (SHADOW)

در پنجره Layer Style می توانید گزینه Size را بدلخواه تغییر دهید:

Dragging the Size slider in the Drop Shadow layer style options.

تنظیم دوباره گزینه Size در افکت Drop Shadow

حالا متن نیز قابل ویرایش است، حتی بعد از اینکه افکت سایه را اعمال کردیم. بنابراین ابزار متن (Type Tool) را انتخاب کنید و در سند فتوشاپ روی متن کلیک کرده و متن دلخواهتان را تایپ نمایید و در نهایت برای accept کردن آن دکمه های میانبر Ctrl + Enter را کلیک نمایید.

حالا افکت محو شدگی، بطور اتوماتیک روی متن ویرایش شده اعمال می شود:

Editing the text with the Drop Shadow layer style applied.

اعمال افکت سایه روی متن جدید

توجه فرمودید که چگونه با استفاده از پنجره Layer Style، افکت محوشدگی را روی متن اعمال نمودیم.

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان