سبد (0)

ابزار Ellipse در فتوشاپ

ابزار Ellipse در فتوشاپ

در این قسمت از آموزش فتوشاپ، به بیان تفاوت گزینه های  Vector, Path, Pixel Shape می پردازیم.


ابزار Shape

با کلیک بر روی آیکن زیر، و از طریق Ellipse Tool می توانیم به ابزار Shape دسترسی داشته باشیم:

Selecting the Ellipse Tool from the Tools panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com


انتخاب یکی از آیکن های رسم

پس از انتخاب ابزار Shape حال، از طریق OptionBar به گزینه های مختلف این ابزار دسترسی خواهیم داشت.

این آیکن ها به ترتیب از چپ به راست، آیکن های Shape Layer و Path و FillPixels خواهند بود.

The Shape drawing mode options in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com


گزینه Shape Layer

دقت شود که تفاوت های عمده ایی بین آیکن های ذکر شده وجود دارد که بسیاری از کاربران از آن ها بی خبرند و اگر گزینه ی درست را انتخاب نکنند، کار و افکت نهایی آن ها چندان جلب توجه نخواهد کرد.

برای مثال گزینه ی اول که به Vectors نیز معروف است، برای رسم بردار ها و علامت های پر کابرد ریاضیات به کار می رود.

حال به بررسی این گزینه می پردازیم.

بر روی آیکن زیر کلیک می کنیم:

Selecting the Shape Layers option in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

همان گونه که مشخص است در پنل Layer هیچ چیز در ابتدا وجود ندارد:

The Layers panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

رنگ مد نظر را به روش زیر انتخاب می کنیم:

Choosing a color for the Shape layer in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

در پنجره ی باز شده، رنگ قرمز را انتخاب می کنیم.

Choosing a shape color from the Color Picker. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

با گرفتن دکمه ی Shift، شکل زیر را رسم می کنیم:

A circular vector shape drawn in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات در پنل مشاهده می شوند:

The new shape appears on a Shape layer in the Layers panel. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

حال شکل دوم را رسم می کنیم:

Two overlapping vector shapes. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات زیر در پنل به وجود می آیند:

Two Shape layers now appear in the Layers panel. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

با کلیک بر روی رنگ شکل های رسم شده، قادر به تغییر رنگ آن ها خواهیم بود:

Double-clicking on the Shape layer's color swatch in the Layers panel. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

در پنجره باز شده رنگ را انتخاب می کنیم:

Choosing blue from the Color Picker in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

بر روی Ok کلیک می کنیم و تغییرات را مشاهده می کنیم.

The second vector shape now appears blue. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات در پنل مشخص است:

The second vector shape's color swatch now shows blue as the shape's color. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

از طریق پنل Tools بر روی آیکن زیر کلیک می کنیم:

Selecting the Path Selection Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

حال بر روی دایره ی قرمز رنگ کلیک می کنیم:

Selecting the red vector shape with the Path Selection Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

در پنل نیز به صورت اتوماتیک، لایه ی مربوط به این دایره انتخاب می شود.

The red vector shape's layer is selected in the Layers panel. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

و اگر بر روی دایره آبی کلیک کنیم:

Selecting the blue vector shape with the Path Selection Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

لایه ی دوم انتخاب می شود:

The blue vector shape's layer is selected in the Layers panel. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

با استفاده از ابزار انتخابی، می توانیم کار های بسیاری من جمله ادغام دو شکل را انجام دهیم.

با فشردن دکمه ی Ctrl+C در سیستم های ویندوز و یا Command+C در سیستم های Mac، لایه ی دوم را بر روی لایه اول کپی می کنیم و سپس به روش زیر آن لایه را پاک می کنیم:

Dragging the shape layer onto the Trash Bin to delete it. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

حال دکمه ی Ctrl+V در سیستم های ویندوز و یا Command+V در سیستم های Mac را فشار می دهیم.

Two vector shapes are combined into one in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات در پنل نمایان است:

The vector mask thumbnail showing both shapes combined into one. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

با استفاده از آیکن های زیر می توانیم تغییرات دلخواه را بر روی شکل انجام دهیم

The shape behavior options in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

برای ترکیب دو شکل بر روی آیکن دوم کلیک می کنیم.

The Subtract From Shape Area option in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات مشاهده می شوند:

The two vector shapes with Subtract from Shape Area selected. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

و اگر بر روی آیکن سوم کلیک کینم:

The Intersect Shape Areas option in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات را به فرم زیر مشاهده می کنیم:

The two vector shapes with Intersect Shape Areas selected. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

حال بر روی آیکن آخر کلیک می کنیم.

The Exclude Overlapping Shape Areas option in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات به وضوح مشخص است:

The two vector shapes with Exclude Overlapping Shape Areas selected. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

برای پاک کردن شکل دوم، بر روی آن کلیک می کنیم و دکمه ی Backspace در سیستم های ویندوز و یا Delete در سیستم های Mac را فشار می دهیم.

The second shape has been deleted. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

یکی دیگر از گزینه های مهم این ابزار در شکل نشان داده شده است:

Selecting the Direct Selection Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

اگر بر روی شکل کلیک کنیم می توانیم تغییرات زیادی را بر روی آن انجام دهیم، برای مثال بر روی شکل کلیک کرده و موس را نگه می داریم و آن را به یک جهت می کشیم:

Dragging an anchor point to reshape the vector shape. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

حال دست خود را از روی موس بر می داریم:

Reshaping a vector shape in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

با استفاده از نقاط دور شکل می توانیم تفییراتی در آن به وجود آوریم:

Dragging a direction handle to edit the appearance of a vector shape. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که شکل به چه صورت درآمده است:

The vector shape after dragging a direction handle. Image © 2011 Photoshop Essentials.com


گزینه Path

در این قسمت از آموزش کار با گزینه های Ellipse در فتوشاپ ابزار EllipseTool را انتخاب می کنیم.

پنل Layer را که هنوز بی تغییر است، مشاهده می کنیم.

The Layers panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

حال یک شکل دلخواه با نگه داشتن موس، رسم می کنیم.

Drawing an elliptical shape with the Ellipse Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

دست خود را از روی موس بر می داریم و مشاهده می کنیم برنامه ی فتوشاپ به طور پیش فرض چه تغییراتی اعمال می کند.

An elliptical shape drawn with the Ellipse Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات در پنل نیز مشخص است:

The path has been converted into a Shape layer. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

بر روی آیکن زیر کلیک می کنیم:

Choosing the Paths option in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

مجددا یک شکل دیگر را رسم می کنیم:

Drawing the shape in Photoshop with the Paths option selected. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

دست خود را از روی موس بر می داریم و شکل رسم می شود:

An elliptical shape drawn as a path in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که تغییری در پنل دیده نمی شود:

The Layers panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

برای آن که بتوانید تغییرات و نحوه ی پیش برد کار خود را مشاهده کنید باید بر روی گزینه ی Path که در شکل نشان داده شده است کلیک کنید.

The Paths panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

با کلیک بر روی اسم آن، می توانیم نام Path را تغییر دهیم:

Saving a path in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

بر روی Ok کلیک می کنیم.

My elliptical path. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

حال می توانیم تغییرات و شکل های دلخواه خود را رسم کنیم.

Reshaping a path with the Direct Selection Tool. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

برای تبدیل خطوط رسم شده به خطوط نقطه چین دکمه ی Ctrl در سیستم های ویندوز و یا Command در سیستم های Mac را فشار می دهیم.

Clicking on the path thumbnail in the Paths panel. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات مشاهده می شوند:

Converting a path into a selection outline in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com


تبدیل Path به Shape Layer و بلعکس

گاهی اوقات نیاز است که در حین کار، به گزینه های دیگر برگردیم، این کار بسیار آسان خواهد بود.

برای مثال شکل زیر که در ShapeLayer رسم شده است را نظر بگیرید:

A circular path shape drawn with the Ellipse Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

برای رفتن به سایر گزینه ها بر روی آیکن زیر کلیک می کنیم:

The New Fill or Adjustment Layer icon in the Layers panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

در پنجره باز شده بر روی SolidColor کلیک می کنیم.

Choosing a Solid Color fill layer in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

رنگ مد نظر را انتخاب می کنیم:

Choosing a color from the Color Picker for the Solid Color fill layer. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات مشاهده می شوند:

The path is now filled with color. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

در حقیقت چون ما Path را فعال نگه داشته بودیم تغییراتی که در پنل به وحود می آید متناسب با تغییرات در Path خواهند بود.

The path has been converted into a Shape layer. Image © 2011 Photoshop Essentials.com


گزینه Pixel

برای انتخاب این گزینه بر روی آیکن زیر کلیک می کنیم:

Selecting the Fill Pixels drawing mode option in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

حال بر روی آیکن زیر در پنل کلیک می کنیم:

The New Layer icon in the Layers panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات مشاهده می شوند:

A new blank layer is added in the Layers panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

برای تغییر رنگ شکل و رنگ پس زمینه بر روی آیکن زیر کلیک می کنیم:

The Foreground color swatch in the Tools panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

در پنجره باز شده، رنگ مد نظر را انتخاب می کنیم:

Choosing purple from the Color Picker in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

شکل دلخواه را با نگه داشتن موس رسم می کنیم:

Drawing a Fill Pixels shape with the Ellipse Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات مشاهده می شوند:

A Fill Pixels elliptical shape drawn with the Ellipse Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

در پنل Layer نیز تغییرات مشابه شکل زیر مشخص می شوند:

A pixel shape drawn on Layer 1. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

دو شکل رسم شده به همراه کیفیتشان در شکل زیر نشان داده شده اند، شکل سمت راست مربوط به Pixel و شکل سمت چپ مربوط به Shape است:

A vector shape and a pixel shape side by side in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات درپنل نمایان است، بر روی لایه ی Shape کلیک می کنیم:

The Layers panel showing the vector shape and the pixel shape. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

حال دکمه ی Ctrl+T در سیستم های ویندوز و یا دکمه ی Command+T در سیستم های Mac را برای انتخاب یکی از تصاویر فشار می دهیم:

The Free Transform box and handles appear around the vector shape. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات زیر را در OptionBar انجام می دهیم:

The Width and Height options for Free Transform in the Options Bar. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

دکمه ی Enter در سیستم های ویندوز و یا Return در سیستم های Mac را جهت تایید فشار می دهیم و تغییرات را ملاحظه می کنیم:

The vector shape is now 10% of its original size. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

حال بار دیگر دکمه ی Ctrl+T در سیستم های ویندوز و یا دکمه ی Command+T در سیستم های Mac را برای انتخاب یکی از تصاویر فشار می دهیم و مراحل قبل را انجام می دهیم:

Both the vector shape and the pixel shape have been scaled down to 10%. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

برای بزرگ تر کردن شکل می توانیم تغییرات زیر را انجام دهیم:

Scaling the vector shape to 1000% of its initial size. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات مشاهده می شوند:

The vector shape has been scaled back to its original size. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

می توانیم افکت های دیگری مانند زیر نیز بر روی شکل ها انجام دهیم:

The pixel shape looks blurry and blocky after scaling it up in size. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

 
 
 

در این جا طریقه ی کار با ابزار Ellipse در فتوشاپ و گزینه های مختلف آن را به همراه تفاوت هایشان، فرا گرفتیم.

 

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سه