سبد (0)

افکت باران در فتوشاپ

در این قسمت از آموزش فتوشاپ نجوه ایجاد بارندگی را یاد خواهیم گرفت. ما از فتوشاپ CS6 استفاده می کنیم ولی مراحل انجام کار با فتوشاپ CC یکسان می باشد. برای ساخت این افکت از Smart Filters و adjustment layers استفاده می کنیم تا بعداً در صورت نیاز بتوانیم تنظیمات انجام شده را تغییر دهیم.

در زیر تصویری را مشاهده می کنید که ما از آن استفاده می کنیم.

Woman with umbrella. Image 156783833 licensed from Shutterstock by Photoshop Essentials.com

 تصویر اصلی

در تصویر زیر نیز نتیجه نهایی کار را مشاهده می کنید.

A rain effect created in Photoshop CS6. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 نتیجه نهایی


  مراحل انجام کار (ایجاد باران  روی تصویر)

 آموزش ایجاد باران روی تصویر، شامل 10 مرحله ی زیر است:


 مرحله 1: اضافه کردن لایه خالی

کارمان را با اضافه کردن لایه خالی برای افکت باران شروع می کنیم. اگر به پنل لایه ها نگاه کنیم می بینیم که تصویر ما به عنوان لایه Background قرار گرفته است.

The Layers panel in Photoshop CS6 showing the Background layer. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 قرار گرفتن تصویر به عنوان لایه Background

برای اضافه کردن لایه جدید کلید Alt (معادل کلید Option در مک) را نگه داشته و سپس روی آیکن New Layer که در پایین پنل لایه ها قرار دارد کلیک کنید.

Clicking the New Layer icon in the Layers panel. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 کلیک روی آیکن New Layer بعد از نگه داشتن کلید Alt (معادل Option در مک)

نگه داشتن کلید Alt (معادل کلید Option در مک) باعث می شود تا کادر محاوره ای New Layer باز شود که به ما این امکان را می دهد تا نام لایه را تغییر دهیم. نام لایه را Rain قرار دهید و روی OK کلیک کنید.

Naming the layer in the New Layer dialog box. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 تغییر دادن نام لایه

لایه جدید با نام Rain در بالای لایه Background ایجاد می شود.

The Layers panel showing the new Rain layer. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 اضافه شدن لایه جدید


مرحله 2: اضافه کردن رنگ به لایه جدید

در این لحظه لایه ایجاد شده خالی می باشد. ما نیاز داریم تا رنگ لایه را سیاه کنیم و برای این کار از Fill استفاده می کنیم. به منوی Edit رفته و سپس گزینه Fill را انتخاب نمایید.

Selecting the Fill command from the Edit menu in Photoshop. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 انتخاب Fill از منوی Edit

با انتخاب Fill کادر محاوره ای مربوط به آن باز می شود. مقدار Use را برابر با Black قرار دهید و سپس مطمئن شوید که مقدار Mode برابر Normal و مقدار Opacity برابر 100% می باشد.

The Fill dialog box in Photoshop. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 تغییر دادن مقدار Use به Black

بعد از تغییر دادن مقادیر روی OK کلیک کنید تا کادر محاوره ای بسته شود. رنگ لایه سیاه شده و تصویری که در زیر آن قرار داشت ناپدید می شود.

The image after filling the Rain layer with black. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 ناپدید شدن تصویر پس از سیاه شدن رنگ لایه


مرحله 3: اضافه کردن فیلتر Noise

در این مرحله فیلتر Noise را اضافه می کنیم. این فیلتر باعث می شود تا نقاط کوچک سفید رنگی در لایه ایجاد شود. به منوی Filter رفته و از زیرمنوی Noise گزینه Add Noise را انتخاب کنید.

Selecting the Add Noise filter from the Filter menu in Photoshop. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 انتخاب Add Noise از منوی Filter و زیرمنوی Noise

بعد از انتخاب گزینه Add Noise کادر محاوره ای Add Noise باز می شود. ما تعداد نقاط سفید رنگ را با استفاده از Amount تغییر می دهیم. مقدار Amount را برابر 25% قرار دهید. در قسمت Distribution گزینه Gaussian را انتخاب نماببد. در پایین کادر محاوره ای گزینه ای با نام Monochromatic وجود دارد که آن را نیز فعال کنید.

The Add Noise dialog box. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 تنظیمات Noise

بعد از تنظیم کردن مقادیر روی OK کلیک کنید تا کادر محاوره ای بسته شود. لایه Rain با نقاط کوچکی پر می شود.

The image after applying the Add Noise filter to the Rain layer. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 نتیجه کار بعد از اضافه کردن فیلتر Noise


مرحله 4: تغییر دادن Scale لایه Rain به 400%

نقاط سفیدی که به لایه Rain اضافه شده اند کوچک می باشند که باید آنها را بزرگتر کنیم. به منوی Edit رفته و از زیرمنوی Transform گزینه Scale را انتخاب می کنیم.

Selecting the Scale command in Photoshop. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 انتخاب Scale از منوی Edit و زیرمنوی Transform

بعد از انتخاب گزینه Scale، در نوار گزینه ها روی آیکن Link که در بین Width(W) و Height(H) قرار دارد کلیک کنید تا با تغییر دادن یکی از مقادیر Width یا Height مقدار گزینه دیگر به طور خودکار تغییر یابد.

Linking the Width and Height options in the Options Bar. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 ارتباط دادن Width و Height با یکدیگر در نوار تنظیمات

مقدار Width را برابر با 400% قرار دهید. مقدار Height نیز به طور خودکار 400% می شود.

Increasing the Width and Height tp 400%. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 افزایش دادن مقدار Width و Height

روی گزینه تأیید که در نوار تنظیمات وجود دارد کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

Clicking the checkmark in the Options Bar. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 تأیید کردن تغییرات

با تغییر دادن مقدار Scale لایه Rain به 400% اندازه نقاط سفید بزرگتر می شود.

The image after scaling the Rain layer. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 نتیجه کار بعد از تغییر دادن Scale به 400%


مرحله 5: تغییر دادن Blend Mode لایه به Screen

ما یک مشکل داریم. مشکلی که وجود دارد این است که تصویر اصلی ما دیده نمی شود. برای حل این مشکل Blend Mode لایه را از Normal به Screen تغییر می دهیم.

Changing the layer blend mode from Normal to Screen. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 تغییر دادن Blend Mode لایه به Screen

تغییر دادن Blend Mode به Screen باعث می شود تا قسمت های سیاه رنگ لایه Rain ناپدید شود و فقط قسمت های سفید رنگ دیده شود که باعث دیده شدن تصویر نیز می شود.

The effect after changing the blend mode to Screen. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 نتیجه کار بعد از تغییر دادن Blend Mode


مرحله 6: تبدیل کردن لایه Rain به Smart Object

در این مرحله نقاط سفید رنگ را با استفاده از Motion Blur تبدیل به قطرات باران می کنیم. در اول لایه را به Smart Object تبدیل می کنیم که با این کار فیلتر Motion Blur به عنوان Smart Filter اضافه می شود که بعداً می توانیم در صورت نیاز تنظیمات آن را تغییر دهیم. در حالی که لایه Rain در حالت انتخاب می باشد روی آیکن Menu که در بالا و گوشه سمت راست پنل لایه ها قرار دارد کلیک کنید.

Clicking the Layers panel menu icon. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 کلیک روی آیکن Menu

از لیست باز شده گزینه Convert to Smart Object را انتخاب نمایید.

Selecting the Convert to Smart Object command from the Layers panel menu. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 انتخاب Convert to Smart Object

در صفحه کاری تغییری ایجاد نمی شود اما آیکن کوچک Smart Object در سمت راست و پایین تصویر بندانگشتی لایه Rain ایجاد می شود که معنی آن تبدیل شدن لایه به Smart Object می باشد.

The Smart Object icon in the preview thumbnail. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 آیکن Smart Object در تصویر بندانگشتی


مرحله 7: اضافه کردن Motion Blur

بعد از تغییر دادن لایه به Smart Object می توانیم نقاط سفید رنگ را با استفاده از Motion Blur کمی تار کرده و حالت محو شدگی ایجاد کنیم. به منوی Filter رفته و از زیرمنوی Blur گزینه Motion Blur را انتخاب نمایید.

Selecting the Motion Blur filter in Photoshop. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 انتخاب Motion Blur از منوی Filter و زیرمنوی Blur

 بعد از انتخاب گزینه Motion Blur کادر محاوره ای مربوط به آن باز می شود. در اول زاویه و جهت قطرات باران را تنظیم می کنیم. مقدار Angle را برابر 65% و مقدار Distance را برابر 75 pixels قرار می دهیم. مقدار Angle زاویه قطرات باران و مقدار Distance میزان Motion Blur را تنظیم می کند. ممکن است برای تصویری که شما استفاده می کنید مقدارهای متفاوت بهتر باشد. اگر از نتیجه کار راضی نیستید نگران نباشید بعداً می توانید تنظیمات را تغییر دهید.

The Motion Blur options. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 گزینه های مربوط به تنظیم Motion Blur

بعد از تغییر دادن مقادیر روی OK کلیک کنید تا کادر محاوره ای بسته شود و Motion Blur روی قطرات باران اعمال شود.

The effect after applying the Motion Blur filter to the noise. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 نتیجه کار بعد از استفاده کردن Motion Blur

اگر به پنل لایه ها نگاه کنید می بینید که Smart Filter در پایین Smart Object ایجاد شده است.

The Layers panel showing the Motion Blur Smart Filter. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

نشان داده شدن Motion Blur


مرحله 8: اضافه کردن Levels Adjustment

میزان قطرات باران را کاهش داده و میزان روشنایی و کنتراست را افزایش می دهیم. کلید Alt (معادل کلید Option  در مک) را پایین نگه دارید و سپس روی آیکن New Adjustment Layer که در پایین پنل لایه ها قرار دارد کنید.

Clicking the New Adjustment Layer icon while holding Alt (Win) / Option (Mac). Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 کلیک روی آیکن New Adjustment Layer بعد از نگه داشتن کلید Alt (معادل کلید Option در مک)

بعد از کلیک روی آیکن New Adjustment Layer کادر محاوره ای New Layer باز می شود که برای Levels adjustment می باشد. گزینه Use Previous Layer to Create Clipping Mask را فعال کنید. با این کار تمام کارهایی که انجام خواهید داد روی لایه Rain اعمال می شود و هیچ تأثیری در تصویر اصلی ندارد. وقتی کارتان تمام شد روی OK کلیک کنید تا کادر محاوره ای بسته شود.

Selecting the Use Previous Layer to Create Clipping Mask option in the New Layer dialog box. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 انتخاب گزینه Use Previous Layer to Create Clipping Mask

اگر به پنل لایه ها نگاه کنید می بینید که لایه levels adjustment با نام Levels1 در بالای لایه Rain ایجاد شده است. در کنار تصویر بند انگشتی لایه Levels1 فلش رو به پایینی وجود دارد که معنی آن این است که این لایه مربوط به لایه Rain می باشد.

The Layers panel showing the Levels adjustment layer. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 نشان داده شدن لایه Levels adjustment در پنل لایه ها


مرحله 9: حرکت دادن دستگیره های سفید و سیاه رنگ

بعد از استفاده کردن از Levels adjustment گزینه های مربوط به تنظیمات آن در پنل Properties نشان داده می شود. در قسمت وسط این پنل هیستوگرام رنگ لایه Rain را نشان می دهد. حرکت دادن دستگیره سیاه رنگ از طرف چپ به طرف راست باعث روشنایی بیشتر می شود. قسمت های سفید رنگ هیستوگرام نشان دهنده میزان روشنایی پیکسل ها می باشد. اگر به پایین هیستوگرام نگاه کنید می بینید که سه تا دستگیره وجود دارد. دستگیره سیاه که در سمت چپ قرار دارد. دستگیره سفید که در سمت راست قرار دارد و دستگیره خاکستری رنگ که در وسط قرار دارد. ما از دستگیره های سیاه و سفید استفاده خواهیم کرد.

The Levels black point and white point sliders. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 دستگیره سیاه رنگ در سمت چپ و دستگیره سفید رنگ در سمت راست

روی دستگیره سیاه رنگ کلیک کنید و آن را به طرف راست حرکت دهید. زمانی که دستگیره را حرکت می دهید خواهید دید که قسمتهای تیره لایه Rain تیره تر شده و سرانجام به طور کامل محو می شوند و میزان قطرات باران کاهش می یابد. سپس روی دستگیره سفید رنگ کلیک کنید و آن را به طرف چپ حرکت دهید. می بینید که میزان روشنایی و کنتراست قطرات باران افزایش می یابد. وقتی از نتیجه کار راضی شدید حرکت دادن دستگیره ها را متوقف کنید. مانند Smart Filters نیز adjustment layers را می توان بعداً ویرایش کرد و تنظیمات را تغییر داد.

Dragging the Levels black point and white point sliders. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 حرکت دادن دستگیره های سفید و سیاه رنگ

نتیجه کار بعد از حرکت دادن دستگیره ها به صورت زیر می باشد.

The image after adjusting the rain effect with Levels. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 نتیجه کار بعد از بهتر کردن افکت باران


مرحله 10: تغییر دادن تنظیمات Motion Blur و Levels  در صورت نیاز

اگر خواستید تا تنظیمات مربوط به Motion Blur را تغییر دهید کافیست روی نام Motion Blur در پنل لایه ها دابل کلیک کنید.

Double-clicking the Motion Blur Smart Filter. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 دابل کلیک روی Motion Blur

با این کار کادر محاوره ای Motion Blur دوباره باز می شود و می توانیم تنظیمات آن را تغییر دهیم. اندازه تصویر ما بزرگ می باشد و مقدار 75 pixels برای آن کم می باشد. بنابراین مقدار Distance را به 150 pixels تغییر می دهیم. همچنین می توانید در صورت نیاز Angle را نیز تغییر دهید.

Editing the initial Distance value for the Motion Blur filter. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 تغییر دادن مقدار Distance

با تغییر دادن تنظیمات Motion Blur شاید نیاز باشد تا تنظیمات adjustment levels را نیز تغییر دهیم. برای این کار روی لایه levels adjustment در پنل لایه ها کلیک کنید. (توجه داشته باشید که روی تصویر بندانگشتی سفید رنگ کلیک نکنید)

Reselecting the Levels adjustment layer. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 انتخاب دوباره Levels adjustment

با انتخاب Levels adjustment پنل Properties مربوط به آن دوباره نمایش داده می شود. می توانید با حرکت دادن دستگیره ها میزان روشنایی یا تیرگی باران را تنظیم کنید.

Making final adjustments to the black point and white point sliders. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 تنظیم کردن نهایی دستگیره های سفید و سیاه رنگ

نتیجه نهایی افکت در تصویر زیر نشان داده شده است.

A rain effect created in Photoshop CS6. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 نتیجه نهایی

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان