سبد (0)

بازیابی فیلتر های قدیمی فتوشاپ

بازیابی فیلتر های قدیمی فتوشاپ CS6

اگر از فتوشاپ CS5 و یا نسخه های قدیمی تر استفاده کرده باشید و آن را به فتوشاپ CS6 ارتقا دهید مشاهده می کنید که این نسخه با نسخه های قبلی تفاوت های بسیاری دارد. یکی از این تفاوت ها حذف شدن منوی "Filter" از نوار منوی بالای صفحه در فتوشاپ CS6 است که باعث می شود نتوانیم برخی گروه های فیلتر مانند "Texture", "Artistic", "Sketch" و "Brush Strokes" را مستقیما از این منو انتخاب کرده و به عنوان فیلتر هوشمند به تصویر اعمال کنیم. در این جلسه از آموزش راهی آسان برای بازیابی فیلتر های حذف شده از منوی فیلتر را خواهیم آموخت.

یک روش برای دسترسی به فیلتر های حذف شده از منوی "Filter" استفاده از "Filter Gallery" است اما انتخاب فیلتر ها از این طریق مشکلاتی را ایجاد می کند که در زیر آن ها را توضیح می دهیم.

کار را با تصویر زیر شروع می کنیم:

Classic pink car at beach. Photo licensed from Shutterstock by Photoshop Essentials.com

تصویر اصلی

می خواهیم فیلتر "Cutout" را به عنوان یک فیلتر هوشمند به تصویر اعمال کنیم. برای این کار ابتدا باید تصویر را به "SmartObject" تبدیل کنیم. اگر به پنل لایه ها نگاه کنید مشاهده خواهید کرد که تصویر در لایه پس زمینه قرار گرفته است. برای تبدیل آن به "Smart Object" بر آیکون کوچک "menu" در گوشه سمت راست بالای پنل لایه ها کلیک کنید:

Clicking the menu icon in the Layers panel. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

کلیک بر آیکون menu در پنل لایه ها

ازمنوی ظاهر شده گزینه "Convert to Smart Object" را انتخاب کنید.

Choosing Convert to Smart Object from the Layers panel menu. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه Convert to Samrt Object از منوی ظاهر شده

همانطور که مشاهده می کنید با انتخاب این گزینه تصویر در پنجره سند تغییری نمی کند اما آیکون کوچک "Smart Object" در گوشه ی سمت راست تصویر بندانگشتی نشان می دهد که لایه به "Smart Object" تبدیل شده است. همچنین نام لایه از "Background" به "Layer0" تغییر کرده است.

A Smart Object icon appears in the layer preview thumbnail. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

آیکون کوچک در تصویر بندانگشتی نشان دهنده تبدیل لایه به Smart Object است.

با تبدیل لایه تصویر به "Smart Object" می توان فیلتر "Cutout" را بعنوان یک فیلتر هوشمند به تصویر اعمال کرد. در فتوشاپ CS5 و نسخه های قدیمی تر از منوی "Filter" و از گروه "Artistic" میتوانستیم این فیلتر را اعمال کنیم. اما با باز کردن این منو از نوار منوی بالای صفحه در فتوشاپ CS6 مشاهده خواهید کرد که این گروه در این منو قرار ندارد. بنابراین از این قسمت نمی توانیم این فیلتر را به تصویر اعمال کنیم. 

The filter groups under the Filter menu in Photoshop CS6. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

برخی از گروه های فیلتر که در نسخه های قبلی فتوشاپ در منوی Filter وجود داشتند در فتوشاپ CS6 حذف شده اند.

برای دسترسی به این گروه و همچنین دیگر گروه های حذف شده در فتوشاپ CS6 از منوی "Filter" گزینه"Filter Gallery" را انتخاب کنید. 

Opening the Filter Gallery in Photoshop CS6. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 Filter > Filter Gallery

گروه های فیلتر در ستون وسط "Filter Gallery" قرار دارند. با کلیک بر نام هر گروه میتوان به فیلتر های آن دسترسی پیدا کرد. در بالاترین قسمت این ستون با کلیک بر گروه "Artistic" آن را باز کنید سپس برای انتخاب فیلتر "Cutout" بر تصویر بند انگشتی آن کلیک کنید. کنترل و گزینه های لازم برای تنظیم این فیلتر در ستون سمت راست قرار دارند.مقدار "Numberof levels" را روی 8, "Edge of simplicity" را روی 6 و "Edge Fidelity" را روی 3 تنظیم کنید.The Cutout filter options in the Filter Gallery in Photoshop CS6. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

انتخاب فیلتر Cutout از گروه Artistic و تنظیم گزینه های آن.

برای اعمال این تغییرات و بستن "Filter Gallery" بر "OK" کلیک کنید. در زیر تصویر را پس از اعمال این فیلتر مشاهده میکنید:

The photo after applying the Cutout filter. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

تصویر پس از اعمال فیلتر Cotout

هنگامی که فیلتری را به عنوان فیلتر هوشمند به تصویر اعمال میکنیم نام فیلتر زیر "Smart Object" در پنل لایه ها قرار می گیرد که با دابل کلیک روی آن می توانیم تنظیمات فیلتر را تغییر دهیم. اما در فتوشاپ CS6 اگر فیلتری را که در منوی "Filter"وجود ندارد از "Filter Gallery" انتخاب کرده و به تصویر اعمال کنیم به جای نام فیلتر, نام عمومی "Filter Gallery" زیر "SmartObject" قرار می گیرد. 

The Cutout filter is listed only as Filter Gallery in Photoshop CS6. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

فیلتر Cutout در پنل لایه ها با نام Filter Gallery ظاهر می شود.

هنگامی که تنها یک فیلتر را به تصویر اعمال کنیم این موضوع مشکلی ایجاد نمیکند اما در صورتی که چندین فیلتر را از "FilterGallery" انتخاب کرده و به تصویر اعمال کنیم همه ی فیلترها با یک نام در پنل لایه ها ظاهر می شوند که باعث میشود فیلترها از هم قابل تشخیص نباشند.

دو فیلتر دیگر به تصویر اعمال می کنیم (فیلتر "Spatter" از گروه "Brush Strokes" و فیلتر "Diffuse Glow" از گروه "Distort"). همانطور که در پنل لایه ها مشاهده می کنید هر سه فیلتر اعمال شده به تصویر با نام "Filter Gallery" زیر "Smart Object" قرار گرفته اند.

Three Smart Filters listed in the Layers panel only as 'Filter Gallery'. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

سه فیلتر متفاوت اعمال شده همگی با نام Filter Gallery نمایش داده میشوند.

بازیابی فیلتر های حذف شده از منوی Filter

برای برگرداندن منوی "Filter" در فتوشاپ CS6 به حالتی که در ورژن های قبلی وجود داشت در ویندوز از منوی "Edit" در بالای صفحه ابتدا "Preferences" و سپس "Plug-Ins" را انتخاب کنید. در مک نیز از منوی "Photoshop"میتوان این گزینه ها را انتخاب کرد.

Selecting the Plug-Ins Preferences in Photoshop CS6. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

انتخاب Plug-Ins preferences

با انتخاب این گزینه کادر محاوره ای "Photoshop' s Preferences" باز می شود. همانطور که مشاهده می کنید گزینه "Showall Filter Gallery groups and names" در کادر محاوره ای غیرفعال است. این گزینه را با کلیک کردن داخل چک باکس آن فعال کنید و بر روی "Ok" کلیک کنید تا کادر محاوره ای بسته شود.سپس فتوشاپ را ری استارت کنید.

The Show all Filter Gallery groups and names option in Photoshop's preferences. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه Show all Filter and names

پس از ری استارت کردن فتوشاپ دوباره تصویر را باز کنید و با کلیک بر آیکون "menu" در پنل لایه ها و انتخاب گزینه "Convert toSmart Object" تصویر را به "Smart Object" تبدیل کنید.

The Layers panel showing the Smart Object. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

درپنل لایه ها تصویراولیه (بدون اعمال فیلتر) نمایش داده می شود.

 با انتخاب منوی "Filter" در بالای صفحه مشاهده خواهید کرد که تمام گروه های فیلتر در این منو وجود دارند.

All filter groups are available again from the Filter menu. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

همه ی گروه های فتوشاپ از منوی Filter قابل دسترسی اند.

از گروه "Artistic" فیلتر "cutout" را انتخاب کنید.

Selecting the Cutout filter from the Filter menu. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

 Filter > Artistic > Cutout.

با انتخاب این گزینه "Filter Gallery"باز می شود که میتوانیم تنظیمات فیلتر را در آن انجام دهیم اما توجه کنید که در این حالت فیلتر را مستقیما از منوی "Filter" انتخاب کردیم نه از "Filter Gallery". تنظیمات قبلی را برای فیلتر "Cutout"انجام داده و برای اعمال آن ها و بستن"Filter Gallery" بر"Ok" کلیک کنید.

The Cutout filter options in the Filter Gallery. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

از Filter Gallery برای تنظیمات بسیاری از قیلترها استفاده میکنیم.

مانند حالت قبل فیلتر "Cutout" به عنوان یک فیلتر هوشمند به "Smart Object" اعمال می شود اما چون این فیلتر را مستقیما از منوی "Filter" انتخاب کرده ایم در پنل لایه ها فیلتر با نام اصلی خود زیر "Smart Object" قرار می گیرد.

The Layers panel showing the Cutout Smart Filter. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

فیلتر با نام اصلی خود در پنل لایه ها نمایش داده میشود.

فیلتر "Brush Strokes" را از مسیر Filter>Brush Strokes>Spatter و فیلتر "Diffuse Glow" را از مسیر Filter>Distort>Diffuse Glow به تصویر اعمال می کنیم. در زیر تصویر را پس از اعمال سه فیلتر هوشمند مشاهده می کنید.

The image with three Smart Filters applied. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

تصویر پس از اعمال سه فیلتر هوشمند

همانطور که در پنل لایه ها مشاهده می کنید هر سه فیلتر اعمال شده به تصویر با نام های خود زیر "Smart Object" قرار گرفته اند. با دابل کلیک روی نام هر فیلتر میتوانید تنظیمات مربوط به آن را تغیییر دهید. همچنین برای تغییر در ترتیب اعمال فیلترها روی نام فیلتر کلیک کرده و با کشاندن آن, فیلتر را به مکان دلخواه انتقال دهید. 

Each Smart Filter is now listed by its actual name in the Layers panel. Image © 2013 Photoshop Essentials.com

هر فیلتر هوشمند با نام خود در پنل لایه ها قرار گرقته است.

توجه کنید که حتی اگر گزینه "Show all Filter groups and names" در کادر محاوره ای "Photoshop's Preferences" فعال باشد اگر فیلتر را از "Filter Gallery" انتخاب کرده و به عنوان فیلتر هوشمند به تصویر اعمال کنیم فیلتر در پنل لایه ها با نام عمومی "Filter Gallery" نشان داده می شود. برای نمایش نام اصلی فیلتر در پنل لایه ها باید فیلتر را مستقیما از منوی "Filter" انتخاب کرد.

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان