سبد (0)

مدیریت پنل ها در فتوشاپ

مدیریت پنل

در این بخش از آموزش فتوشاپ، به آموزش مدیریت پنل ها در فتوشاپ خواهیم پرداخت.


تنظیم Workspace بر روی Essential

مطابق آیکن زیر تنظیمات نشان داده شده برای Workspace را بر روی Essentials قرار می دهیم:

The Workspace selection box in Photoshop CS6 set to Essentials. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

حال برای این که تنظیمات ابتدایی برنامه فتوشاپ بر قرار شود و به حالت پیش فرض بر گردیم با کلیک بر روی گزینه ی Essentials، گزینه ی ResetEssentials را انتخاب می کنیم.

Selecting the Reset Essentials command in Photoshop CS6. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com


پنل های فتوشاپ

همان گونه که در شکل زیر مشاهده می شود پنل های اصلی در دو ردیف در سمت راست صفحه اصلی فتوشاپ کنار یکدیگر قرار گرفته اند:

The Photoshop CS6 interface showing the panels on the right side of the screen. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

به طور پیش فرض برنامه ی فتوشاپ سه پنل را برای ما نشان خواهد داد، که این سه پنل در شکل زیر نشان داده شده اند.

The Color, Adjustments and Layers panels open in Photoshop CS6. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com


پنل گروه ها

در حقیقت در برنامه ی فتوشاپپنل های دیگری نیز نیز وجود دارد که برای جلوگیری از شلوغی پنل اصلی آن ها را در یک گروه قرار می دهند و به آن ها PanelGroups می گویند.

با کلیک بر روی تب مربوط به هر پنل می توان آن پنل را انتخاب کرد.

Switching between the Color and Swatches panels in Photoshop CS6. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که در شکل زیر بر روی تب نشان داده شده کلیک کرده ایم.

Switching between the Adjustments and Styles panels in Photoshop CS6. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com


تغییر در محل پنل ها

برا این کار کافیست مطابق شکل زیر بر روی پنلی که می خواهیم آن را جا به جا کنیم کلیک کرده و دکمه ی موس خود را نگه داریم و بر روی پنل مد نظر دیگر بکشیم:

Changing the order of the panels in the group. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که جای پنل ها تغییر کرده است.

The tab order has been changed in the panel group. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com


تغییر مکان پنل ها به سایر گروه ها

در ادامه ی آموزش مدیریت پنل ها در فتوشاپ مشابه حالت قبل اقدام می کنیم:

A blue highlight border appears around the new panel group. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که پنل مد نظر جا به جا شده است.

A blue highlight border appears around the new panel group. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com


ساخت گروهی جدید از پنل ها

برای ساخت یک گروه جدید از پنل ها بر روی پنلی که می خواهیم آن را با سایر پنل های موجود در گروه دیگر جا به جا کنیم کلیک کرده و موس خود را نگه می داریم و سپس موس را بر روی خط آبی ظاهر شده برده و آن را رها می کنیم.

A blue highlight bar appears between the two panel groups. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

تغییرات مشاهده می شوند.

A new group has been created for the Color panel. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com


کوچک کردن پنل گروه

برای این کار بر روی تب مد نظر دو بار کلیک می کنیم:

Minimizing a panel group in Photoshop CS6. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

برای برگرداندن به حالت قبل این بار فقط یک بار بر روی تب دلخواه کلیک می کنیم.

Maximizing a panel group in Photoshop CS6. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com


بستن یک پنل تک

برای این کار کافیست بر روی آیکن نشان داده شده در کنار هر پنل کلیک کنیم:

Clicking the panel's menu icon in Photoshop CS6. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

در پنجره باز شده بر روی Close کلیک می کنیم:

Selecting the Close command from the Color panel menu. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که پنل مربوطه بسته شده است.

The Color panel has been closed. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com


بستن پنل گروه

برای این کار بر روی آیکن نشان داده شده کلیک می کنیم:

Clicking the panel's menu icon in Photoshop CS6. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

در پنجره باز شده Close Tab Group را انتخاب می کنیم:

Selecting the Close Tab Group command in Photoshop CS6. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

تغیییرات ملاحظه می شوند.

The panel group has been closed. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com


باز کردن پنل از طریق گزینه Window

در ادامه ی آموزش مدیریت پنل ها در فتوشاپ بر روی Window از Menu Bar کلیک می کنیم:

Selecting the Window menu in Photoshop CS6. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

پنجره زیر که شامل تنظیمات متعددی است نشان داده می شود:

The complete list of panels under the Window menu in Photoshop CS6. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

بر روی Color کلیک می کنیم:

Selecting the Color panel from the Window menu. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که پنل رنگ ها نشان داده می شود.

The Color panel has been re-opened in Photoshop. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com


انتخاب پنل ها از درون لیست

باید توجه شود که گاهی اوقات در لیست نشان داده شده در مرحله قبل برخی از گزینه ها تیک خورده اند این در حالی است که شاید ما آن ها را در پنل اصلی مشاهده نکنیم، دلیل این امر این است که این پنل ها در حقیقت پنل هایی هستند که در پنل گروه قرار دارند، مانند دو پنل Channels و Path در شکل زیر:

The Layers panel, with the Channels and Paths panels grouped in with it. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که در لیست زیر دو پنل گفته شده انتخاب نشده اند:

A checkmark appears beside the Layers panel under the Window menu. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

بر روی پنل Channels برای فعال کردن کلیک می کنیم.

Making the Channels panel active. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

با کلیک بر روی سایر پنل ها می توانیم آن ها را نیز فعال کنیم.

The Channels panel now has a checkmark beside it under the Window menu. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com


ردیف دوم پنل ها

این ردیف در آیکن زیر نشان داده شده است:

The second panel column in Photoshop CS6. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

با کلیک بر روی خط کنار این پنل ها و کشیدن آن می توانیم اندازه این پنل ها را تغییر دهیم.

Resizing the second panel column to fit the names. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com


باز و بسته کردن پنل ها

در ادامه ی آموزش مدیریت پنل ها در فتوشاپ بر روی پنل History مطابق شکل زیر کلیک کرده تا پنل مد نظر باز و نشان داده شوذ:

Expanding the History panel. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

با کلیک بر روی آیکن زیر این پنل بسته خواهد شد:

Clicking the double arrow icon to collapse the panel. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

می توانیم با کلیک بر روی آیکن زیر تمامی پنل ها را به طور هم زمان باز کنیم:

Clicking the icon to expand the second panel column. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

و با کلیک بر روی آیکن زیر تمامی پنل ها بسته خواهند شد:

Clicking the icon to collapse the second panel column. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

اگر به فضای بیشتری در صفحه نمایش نیاز دارید می توانید بر روی آیکن نشان داده شده کلیک کنید:

Collapsing the main column of panels in Photoshop CS6. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که تنها نام پنل ها و آیکن آن ها نشان داده می شود:

The icons and names appear for the panels in the main column. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

با استفاده از خط نشان داده شده در شکل زیر می توانیم اندازه آیکن ها را کوچک تر و یا بزرگ تر کنیم:

The main panel column has been collapsed to icon view mode. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

اگر دو بار بر روی آیکن زیر کلیک کنیم:

Clicking the double arrow to expand the main panel column. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود به حالت اولیه بر می گردیم.

The main panel column expanded to full size. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com


حرکت دادن پنل ها بین ستون ها

در ادامه ی آموزش مدیریت پنل ها در فتوشاپ با استفاده از لیست پنل ها، چند پنل را انتخاب می کنیم:

More panels have been added to the second column. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

به روش زیر می توانیم پنل های دلخواه را جا به جا کنیم:

Dragging the Properties panel into the Adjustments panel group. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

تغییرات مشاهده می شوند.

The Properties panel has been moved into the Adjustments panel group. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com


مخفی کردن تمام پنل ها

برای مخفی کردن پنل ها می توانیم دکمه ی Shift+Tab را فشار دهیم، توجه شود که انجام مجدد این کار پنل ها را مجددا به حالت قبل بر می گرداند.

The panels on the right have been hidden from view. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

هنگامی که پنل ها را مخفی کردید اگر موس خود را به سمت راست تصویر ببرید پنل ها به نمایش گذاشته خواهند شد.

Hovering the mouse cursor on the far right of the screen to make the panels re-appear. Image © 2013 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

 

در اینجا، مدیریت پنل ها در فتوشاپ را فرا گرفتیم.

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان