سبد (0)

ترفند های استفاده از ابزار zoom

در این قسمت از آموزش فتوشاپ میانبرهایی را در حین استفاده از ابزار "Zoom" خواهیم آموخت. استفاده از این میانبرها علاوه بر اینکه کار با این ابزار را ساده تر می کند باعث صرفه جویی در وقت نیز می شود. برای آموزش این قسمت از فتوشاپ CS6 استفاده می کنیم اما این آموزش با فتوشاپ CC نیز سازگاری دارد.

کار را با تصویر زیر شروع می کنیم:

Image #80071024 licensed from Shutterstock by Photoshop Essentials.com

یک تصویر در فتوشاپ CS6 باز شده است.

عملیات Zoom In یا Zoom out با صفحه کلید

برای بزرگنمایی به سمت مرکز تصویر یا عملیات "Zoom in"، در ویندوز کلیدهای "(+)Ctrl+plus sign" را فشار دهید. در مک نیز با فشردن کلید "(+)Command+plus sign" میتوانید این کار را انجام دهید. همچنین با فشردن پی در پی این کلیدها میتوانید به تدریج روی تصویر زوم کنید.
با فشردن کلید "Ctrl+minus sign" در ویندوز، تصویر از مرکز کوچک نمایی یا "Zoom out" می شود. در مک نیز با فشردن کلید "Command+minus sign" می توان تصویر را کوچک نمایی کرد. همچنین مانند حالت قبل با فشردن پی در پی این کلیدها می توانید به تدریج تصویر را کوچک نمایی کنید.


فیت کردن تصویر روی صفحه نمایش

برای تنظیم سریع سایز مناسب برای تصویر و فیت کردن آن روی صفحه نمایش، کلید "Ctrl+0" (معادل "Command+0" در مک) را فشار دهید.

An image set to the Fit on Screen view mode in Photoshop. Image © 2014 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

برای تنظیم سایز مناسب و فیت کردن تصویر در مرکز صفحه نمایش کلید "Ctrl+0" (معادل "Command+0" در مک) را فشار دهید.

گزینه 100%

برای تنظیم میزان بزرگ نمایی تصویر به 100% به منظور مشاهده دقیق تر پیکسل های تصویر کلید "Ctrl+1"(معادل "Command+1" در مک) را فشار دهید.

An image set to the 100% view mode in Photoshop. Image © 2014 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

برای تنظیم میزان بزرگ نمایی 100%، کلید "Ctrl+1"(معادل "Command+1" در مک) را فشار دهید.

انتخاب ابزار Tool از صفحه کلید

برای انتخاب ابزار"Tool"،کلید "Z" از صفحه کلید را فشار دهید. (این ابزار را با کلیک کردن بر آیکون آن در پنل "Tools" نیز می توانید انتخاب کنید.)

The Zoom Tool in Photoshop. Image © 2014 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

انتخاب ابزار Zoom با فشار دادن کلید Z

تغییر بین حالت های "Zoom In" و "Zoom out"

به صورت پیش فرض ابزار "Zoom" بر حالت "Zoom In" که ناحیه انتخاب شده را بزرگ نمایی می کند، تنظیم شده است. برای کوچک نمایی و تبدیل موقت به حالت "Zoom out"، با فشردن و نگه داشتن کلید"Alt" (معادل "Option" در مک) روی تصویر کلیک کنید. برای بازگشت به حالت "Zoom In" نیز کلید "Alt/Option"  را رها کنید.

The Zoom Tool in Photoshop. Image © 2014 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

برای انتخاب حالت Zoom out کلید Alt(معادل "Option" در مک) را فشرده و نگه دارید. با رها کردن این کلیدها دوباره به حالت Zoom In بازمی گردیم.

انتخاب موقت ابزار Zoom

برای انتخاب موقت ابزار "Zoom"، هنگامی که یک ابزار دیگر مانند "Move" فعال است، کلید "Ctrl+spacebar"(معادل "Command+spacebar" در مک) را فشرده و نگه داشته و با کلیک کردن روی تصویر آن را بزرگ نمایی کنید. با رها کردن کلیدهای مذکور، ابزار قبلی دوباره انتخاب می شود.

برای انتخاب موقت ابزار "Zoom" که روی حالت "Zoom Out" تنظیم شده باشد، با فشردن و نگه داشتن کلیدهای "Alt+spacebar" (معادل "Option+spacebar" در مک) روی تصویر کلیک کنید. در این حالت نیز با رها کردن کلیدها، ابزار قبلی دوباره انتخاب می شود.

همچنین با فشردن و نگه داشتن کلید "Z" از صفحه کلید می توانید موقتا به ابزار "Zoom" دسترسی یابید. دقت کنید که این حالت با زمانی که کلید "Z" را برای دسترسی سریع به ابزار "Zoom" فشار می دادیم تفاوت دارد. در حالتی که تنها کلید "Z" را فشار دهیم ابزار "Zoom" تا انتخاب ابزاری دیگر فعال می ماند اما هنگامی که کلید "Z" را فشرده و نگه داریم به طور موقت به ابزار "Zoom" دسترسی داریم که با رها کردن این کلید به ابزار انتخاب شده ی قبلی باز می گردیم.

هنگامی که کلید "Z" را پایین نگه داشته اید، با فشردن و نگه داشتن کلید "Alt"(معادل "Option" در مک) در حالت "Zoom out" قرار می گیرید. رها کردن کلید "Alt/Option" (در هنگامی که کلید "Z" را فشرده و نگه داشته اید) باعث تغییر به حالت "Zoom In" می شود. با رها کردن کلید "Z" نیز ابزار انتخاب شده ی قبلی دوباره فعال می شود.


بزگ نمایی پیوسته

هر زمان که ابزار "Zoom" فعال باشد،(فرقی نمی کند که این ابزار را از پنل "Tools" انتخاب کرده باشید یا با استفاده از کلیدهای میانبر)،با کلیک کردن بر بخشی از تصویر و سپس پایین نگه داشتن دکمه موس، فتوشاپ به طور پیوسته آن ناحیه را بزرگ نمایی می کند. این عمل تا هنگامی که دکمه موس را رها کنیم ادامه می یابد.

تمامی روش هایی که تاکنون برای ابزار "Zoom" در حالت "Zoom In" گفتیم در حالت "Zoom out" نیز عمل می کنند. با کلیک کردن بر تصویر و سپس پایین نگه داشتن دکمه موس، فتوشاپ به صورت پیوسته تصویر را تا رها کردن دکمه موس از آن نقطه کوچک نمایی می کند.


بزرگ نمایی سریع تر و دقیق تر

برای بزرگ نمایی سریع و همچنین کنترل بیشتر روی میزان آن، در حالی که ابزار "Zoom" فعال است، بر ناحیه ای که می خواهید آن را بزرگ نمایی کنید کلیک کنید. به محض کلیک کردن در حالی که دکمه موس را همچنان پایین نگه داشته اید موس را به سمت راست بکشید. اگر موس را به سرعت بکشید سرعت بزرگ نمایی نیز بیشتر خواهد شد اما با آرام کشاندن موس و به تبع آن کم بودن سرعت بزرگ نمایی، کنترل بیشتری روی میزان بزرگ نمایی نیز خواهید داشت.

 برای انجام عملیات "Zoom out" نیز پس از کلیک کردن روی ناحیه مورد نظر، موس را به چپ بکشید. در این قسمت نیز با آرام کشاندن موس به چپ، کنترل بیشتری روی این عملیات خواهیم داشت.

Clicking and dragging left or right to quickly zoom in and out. Image © 2014 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

با کلیک کردن و کشاندن موس به چپ یا راست، می توان عملیات "Zoom In" و "Zoom out" را سریع تر انجام داد.

یک راه دیگر برای انجام دقیق عملیات های "Zoom In" و "Zoom out"، این است که اشاره گر موس را در ناحیه ای که می خواهیم این عملیات را روی آن انجام دهیم نگه داشته و با فشار دادن و پایین نگه داشتن کلید "Alt"(معادل "Option" در مک) غلتکی موس را به بالا یا پایین حرکت دهید. برای "Zoom In" غلتکی موس را به سمت بالا و برای "Zoom out" غلتکی موس را به سمت پایین حرکت دهید. مانند حالت قبل هر چه غلتکی را با سرعت بیشتری حرکت دهید، سرعت "Zoom In" یا "Zoomout" نیز بیشتر خواهد شد. با حرکت آرام غلتکی نیز کنترل بیشتری روی میزان "Zoom" خواهید داشت. مزیت این روش این است که برای استفاده از آن نیازی نیست ابزار "Zoom" در حالت انتخاب قرار داشته باشد. در واقع این روش حتی زمانی که ابزار دیگری فعال باشد نیز عمل خواهید کرد. 

Zooming in and out of the image with the scroll wheel on the mouse. Image © 2014 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

برای "Zoom In" یا "Zoom oout"، در حالی که کلید "Alt"(معادل "Option" در مک) را فشرده و نگه داشته اید، غلتکی موس را به بالا یا پاینن حرکت دهید.

انتخاب یک ناحیه با ابزار Zoom

در قسمت قبل آموختیم که با کلیک کردن بر یک ناحیه با ابزار "Zoom" و کشاندن موس به چپ یا راست می توانیم عملیات "Zoom In" یا "Zoom out" را روی تصویر انجام دهیم. این خصوصیت با عنوان "Scrubby Zoom" شناخته می شود. به صورت پیش فرض این گزینه فعال است. برای غیر فعال کردن آن، در حالی که ابزار "Zoom" در حالت انتخاب قرار دارد، تیک این گزینه در "Option Bar" را برمی داریم.

Unchecking the Scrubby Zoom option for the Zoom Tool. Image © 2014 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

غیرفعال کردن گزینه Scrubby Zoom

با غیرفعال کردن گزینه "Scrubby Zoom"، ابزار "Zoom" شبیه به ابزار "Rectangular Marquee" عمل می کند. با کلیک کردن یک ناحیه انتخاب در اطراف ناحیه ای که می خواهید روی آن "Zoom In" را انجام دهید بکشید. در تصویر زیر یک ناحیه انتخاب در اطراف لب های شخص ایجاد کرده ایم.

Clicking and dragging a rectangular selection with the Zoom Tool. Image © 2014 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

با کلیک کردن، با ابزار Zoom یک ناحیه انتخاب مستطیلی ایجاد کرده ایم.

با رها کردن دکمه موس، فتوشاپ روی ناحیه انتخاب شده "Zoom" کرده و آن را درون صفحه نمایش قرار می دهد. با کلیک کردن داخل چک باکس گزینه "Scrubby" در "Option Bar" می توانید هر زمان که می خواهید دوباره این گزینه را فعال کنید. 

The area I selected with the Zoom Tool is now front and center in the document window. Image © 2014 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

ناحیه انتخاب در پنجره سند ظاهر می شود.

اعمال Zoom Levels مشخص

در آموزش های قبلی آموختیم که می توانیم "Zoom Level" را در گوشه سمت چپ پنجره سند مشاهده کنیم. همچنین با دابل کلیک کردن بر مقدار آن، این گزینه انتخاب شده و می توانیم یک مقدار دیگر برای آن ثبت کنیم.Entering a new zoom level into the box in the lower left corner of the document window. Image © 2014 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

وارد کردن یک Zoom level جدید در جعبه موجود در گوشه پایین سمت چپ

مشکلی که در این قسمت با آن روبرو می شویم این است که به محض اینکه کلید "Enter"(معادل "Return" در مک) را برای اعمال مقدار جدید فشار می دهیم جعبه ورودی "focus" خود را از دست می دهد. به عبارت دیگر برای اعمال یک "Zoom Level" متفاوت، باید یک بار دیگر با دابل کلیک کردن داخل جعبه، آن را انتخاب کرده و سپس مقدار مورد نظر را تایپ کنیم. برای حل این مشکل، اگر هم زمان با فشار دادن کلید "Enter" (معادل "Return" در مک) کلید "Shift" را فشرده و نگه دارید جعبه ورودی همچنان در حالت "in focus" و مقدار "Zoom Level" به حالت هایلایت باقی می مانند که در این صورت قادر خواهید بود مقدار جدید را بدون انتخاب مقدار اولیه وارد کنید.

Hold Shift while pressing Enter (Win) / Return (Mac) to keep the value in focus. Image © 2014 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

برای نگه داشتن میزان Zoom در حالت in focus کلید Shift را همزمان با فشردن کلید Alt(معادل Option در مک) نگه دارید.

لغزنده  Scrubby 

راه دیگر برای استفاده از جعبه "input" در گوشه سمت چپ پایین، تغییر مقدار آن با استفاده از لغزنده "scrubby" است.  برای این کار اشاره گر موس خود را روی جعبه "input" نگه داشته سپس کلید "Ctrl" (معادل "Command" در مک) را فشرده و نگه دارید.  با این کار شکل اشاره گر به صورت یک "Hand" کوچک با دو پیکان در چپ و راست آن، ظاهر می شود. این علامت درواقع همان آیکون "scrubby" است. حال روی جعبه "input" کلیک کرده و در حالی که  دکمه موس را پایین نگه داشته اید، موس را برای افزایش یا کاهش مقدار موجود به چپ یا راست بکشید. 

Hold Shift while pressing Enter (Win) / Return (Mac) to keep the value in focus. Image © 2014 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

با فشار دادن و نگه داشتن کلید Ctrl (معادل Command در مک) لغزنده scrubby را فعال کنید. سپس این لغزنده را به چپ یا راست بکشید.

انتخاب ابزار Hand با استفاده از صفحه کلید

از ابزار "Hand" برای جابجایی تصویر در حالت "Zoom In" یا "Zoom out" استفاده می کنیم. این ابزار از پنل "Tools" قابل دسترسی است. اما برای دسترسی سریع به آن، کلید "H" از صفحه کلید را فشار می دهیم.

The Hand Tool in Photoshop. Image © 2014 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

فشار دادن کلید H برای دسترسی به ابزار Hand

دسترسی موقت به ابزار Hand

مشکلی که هنگام انتخاب ابزار "Hand" با استفاده از کلید "H" پیش می آید این است که این ابزار تا زمانی که یک ابزار دیگر را از پنل "Tools" انتخاب نکنیم فعال می ماند. با فشار دادن و نگه داشتن کلید"spacebar" از صفحه کلید هر زمان که بخواهید می توانید موقتا این ابزار را انتخاب کنید.برای این کار با پایین بودن "spacebar"، بر تصویر کلیک کرده و آن را درون پنجره سند بکشید. با رها کردن این کلید نیز ابزار قبلی دوباره در حالت انتخاب قرار می گیرد.

Press and hold the spacebar to temporarily switch to the Hand Tool. Image © 2014 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

کلید spacebar را برای دسترسی موقت به ابزار Hand فشار داده و نگه دارید.

جابه جایی تصویر با استفاده از غلتکی موس

یک راه دیگر برای جابجایی تصویر،استفاده از غلتکی موس است. با حرکت دادن غلتکی موس به سمت بالا تصویر در پنجره سند به سمت بالا و با حرکت دادن آن به سمت پایین نیز تصویر به سمت پایین جابه جا می شود.

با فشردن و نگه داشتن کلید "Ctrl" (معادل "Command" در مک) از صفحه کلید می توانید از حرکت رو به بالای غلتکی برای جابه جایی تصویر به راست و از حرکت روبه پایین غلتکی برای جابه جایی تصویر به چپ استفاده کنید.

Panning and scrolling the image with the mouse wheel. Image © 2014 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

با حرکت غلتکی موس به بالا یا پایین می توانید تصویر را در این دو سمت جابجا کنید. با اضافه کردن کلید "Ctrl"(معادل "Command" در مک) نیز می توانید تصویر را به چپ یا راست حرکت دهید.

گزینه The Bird’s Eye View

برای پرش از یک ناحیه در تصویر به ناحیه دیگر،کلید "H" از صفحه کلید را فشرده و نگه دارید.سپس بر تصویر کلیک کرده و دکمه موس را پایین نگه دارید. با این کار فتوشاپ موقتا گزینه "The Bird's Eye View" را فعال کرده و یک مرز مستطیلی  ایجاد می کند. این مرز مستطیلی را به ناحیه ای که می خواهید روی صفحه نمایش قرار بگیرد، بکشانید.                             

The Bird's Eye View technique for panning from one area of an image to another. Image © 2014 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

با فعال کردن The Bird's view مستطیل ایجاد شده را به ناحیه ی مورد نظر بکشانید.

با رها کردن دکمه موس، ناحیه انتخاب شده کاملا درون صفحه نمایش قرار می گیرد.

The area that was within the rectangle now fills the document window. Image © 2014 Steve Patterson, Photoshop Essentials.com

ناحیه ی درون مستطیل، کاملا درون پنجره سند قرار گرفته است.

 

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان