%50 تخفیف، با کد Ramazan روی تمام آموزش ها، بمناسبت ماه مبارک رمضان
زمان باقی مانده

ساخت ماسک در فتوشاپ

ساخت ماسک در فتوشاپ

در این آموزش، از سری آموزش های فتوشاپ، ساخت ماسکدر فتوشاپ را خواهیم آموخت.

در این قسمت می خواهیم با استفاده از یک ماسک، از عکس زیر استفاده کنیم و با اجرای افکت ها و تغییرات به جا و مناسب قسمتی از آن را جدا کرده و در عکسی دیگر که به آن نیاز است به کار ببریم :

Yorkshire terrier getting his hair cut at the groomer. Image licensed from Shutterstock by Photoshop Essentials.com

در پنل لایه ها عکس را مشاهده می کنیم:

The Background layer in the Layers panel. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

با گرفتن دکمه ی Alt در سیستم های ویندوز و یا Option در سیستم های Mac و دو بار کلیک کردن بر روی نام لایه، مشاهده می شود که نام لایه به Layer 0 تغییر می کند:

The Background layer has been renamed Layer 0. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

برای ساخت یک لایه ی جدید دکمه ی Ctrl در سیستم های ویندوز و یا Command در سیستم های Mac را نگه داشته و بر روی آیکن زیر کلیک می کنیم:

Clicking the New Layer icon in the Layers panel. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود لایه ی جدید ساخته شده است:

Layer 1 appears below Layer 0 in the Layers panel. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

با استفاده از آیکن زیر می توانیم لایه ی مد نظر را فعال و یا غیر فعال کنیم:

Clicking the layer visibility icon in the Layers panel. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که با غیر فعال کردن لایه ی اولیه، عکس زیر نشان داده می شود:

Viewing layer transparency in the document window. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

حال بار دیگر لایه ی اصلی را فعال می کنیم:

Clicking the layer visibility icon again in the Layers panel. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

عکس اصلی نشان داده می شود:

Yorkshire terrier getting his hair cut at the groomer. Image licensed from Shutterstock by Photoshop Essentials.com

برای ساخت ماسکدر فتوشاپ باید توجه شود که عکس اصلی درست در بالای لایه ی ساخت شده قرار گرفته باشد:

Selecting Layer 0 in the Layers panel. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

در این قسمت از آموزش ساخت ماسکدر فتوشاپ به منوی Layer رفته و بر روی Create Clipping Mask کلیک می کنیم:

Selecting the Create Clipping Mask command from the Layer menu. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

تغییرات در پنل لایه ها دیده می شوند:

The Layers panel showing the newly created clipping mask. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

ماسک ساخته شده بدون هیچ گونه افکتی می باشد به همین دلیل عملا تغییری را مشاهده نخواهیم کرد:

The image layer is completely hidden by the completely transparent clipping mask layer. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

از طریق منوی Layer بر روی Release Clipping Mask کلیک می کنیم:

Choosing the Release Clipping Mask command from the Layer menu. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

تغییرات نسبت به حالت قبل مشاهده می شوند:

The Layers panel showing that the clipping mask has been released. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

مشاهده می شود که عکس اصلی به حالت اولیه برگشته است:

The image is visible again after releasing the clipping mask. Image licensed from Shutterstock by Photoshop Essentials.com

لایه ی اصلی را غیر فعال کرده و لایه ی پایین را فعال می کنیم:

Turning off the top layer and selecting the bottom layer. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

در این قسمت از آموزش ساخت ماسکدر فتوشاپ  از طریق آیکن زیر بر روی Elliptical Marquee Tool  کلیک می کنیم:

Selecting the Elliptical Marquee Tool from the Tools panel. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

شکل زیر را بر روی لایه دوم رسم می کنیم:

A selection outline drawn with the Elliptical Marquee Tool. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

از طریق منوی Edit گزینه ی Fill را انتخاب می کنیم:

Choosing the Fill command from the Edit menu in Photoshop. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

در پنجره باز شده تنظیمات زیر را انجام می دهیم:

The Fill command dialog box in Photoshop. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

بر روی Ok کلیک می کنیم و تغییرات را ملاحظه می کنیم:

The selection outline has been filled with black. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

با رفتن به منوی Select و انتخاب گزینه ی Deselect می توانیم خطوط نقطه چین دور عکس را پاک کنیم:

Choosing the Deselect command from the Select menu in Photoshop. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

حال اگر به پنل لایه ها نگاه کنیم تغییرات به صورت واضح نمایان هستند:

The preview thumbnail shows the filled area on Layer 1. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

حال لایه ی اصلی را فعال می کنیم:

Selecting and turning on Layer 0 in the Layers panel. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

بار دیگر به منوی Layer رفته و Create Clipping Mask را انتخاب می کنیم:

Selecting the Create Clipping Mask command from the Layer menu. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

تغییرات در پنل لایه ها نشان داده می شود:

The Layers panel showing the clipping mask. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

اگر به سند نگاه کنیم عکس زیر را مشاهده خواهیم کرد:

The image after adding the clipping mask. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

از طریق آیکن زیر ابزار Move را انتخاب می کنیم:

Selecting the Move Tool in Photoshop. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

با استفاده از ابزار انتخابی، عکس نشان داده شده را جا به جا می کنیم:

The image after centering the image inside the clipping mask. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

عکس دوم را که برای ایجاد افکت می خواهیم از آن اسفاده کنیم باز می کنیم:

Old photo frame on the wooden table. Image licensed from Shutterstock by Photoshop Essentials.com

لایه ی مربوطه را فعال می کنیم:

Clicking the visibility icon for Layer 1 in the Layers panel. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

شکل زیر نشان داده می شود:

Young couple hugging on sofa in front of fireplace. Image licensed from Shutterstock by Photoshop Essentials.com

حال لایه ی مربوطه را غیر فعال می کنیم:

Turning the top layer off in the document. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

در این قسمت از آموزش ساخت ماسکدر فتوشاپ ابزار Magic Wand را از طریق آیکن زیر انتخاب می کنیم:

Selecting the Magic Wand Tool from the Tools panel in Photoshop. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

به دور قاب نشان داده شده افکت را اجرا می کنیم:

Selecting the area inside the photo frame with the Magic Wand Tool. Image &Copy; 2012 Photoshop Essentials.com

به منوی Layer رفته و بر روی Layer via Copy کلیک می کنیم، همچنین می توانیم با فشردن دکمه ی Ctrl+J در سیستم های ویندوز و یا Command+J در سیستم های Mac این کار را انجام دهیم:

Selecting the New Layer via Copy command from the Layer menu in Photoshop. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

 اگر به پنل لایه ها نگاه کنیم مشاهده می کنیم که گویا قسمتی از عکس به درون لایه ی انتخابی کپی شده است و تغییرات را ملاحظه می کنیم:

The selected area inside the photo frame has been copied to a new layer. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

لایه ی اول را فعال می کنیم:

Selecting and turning on Layer 1 in the Layers panel. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

حال می خواهیم تغییرات و مراحل نهایی را برای تولید ماسک انجام دهیم.

دکمه ی Alt در سیستم های ویندوز و یا Option در سیستم های Mac را نگه داشته و هنگامی که نمایش گر موس به شکل زیر درآمد بر روی لایه کلیک می کنیم:

Creating a clipping mask inside the Layers panel. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

تغییرات در پنل لایه ها نشان داده می شود:

The Layers panel showing Layer 1 clipped to the layer below it. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

حال تغییرات و افکت های نهایی را بر روی عکس نشان داده شده در سند مشاهده می کنیم:

The photo is now clipped inside the frame. Image &Copy; 2012 Photoshop Essentials.com

عکس نهایی را می توان دست خوش تغییراتی نیز کرد، برای این کار به منوی Edit رفته و بر روی Free Transform کلیک می کنیم:

Choosing the Free Transform command from the Edit menu in Photoshop. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

حال با نگه داشتن دکمه ی Shift و کلیک بر روی قاب عکس می توانیم سایز آن را تغییر دهیم و پس از پایان کار جهت تثبیت کار دکمه ی Enter در سیستم های ویندوز و یا Return در سیستم های Mac را فشار می دهیم:

Resizing a photo inside a clipping mask with Free Transform. Image &Copy; 2012 Photoshop Essentials.com

برای انجام افکت های بیشتر بر روی لایه ی نشان داده شده در شکل کلیک می کنیم:

Selecting Layer 2 in the Layers panel. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

حال بر روی آیکن نشان داده شده در شکل کلیک می کنیم:

Clicking the Layer Styles icon in the Layers panel in Photoshop. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

گزینه ی نشان داده شده را انتخاب می کنیم:

Choosing an Inner Glow layer style. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

تغییرات زیر را در پنجره ی باز شده اعمال می کنیم:

Clicking the color swatch in the Inner Glow options. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

رنگ مد نظر را انتخاب کرده و بر روی Ok کلیک می کنیم:

Choosing black from the Color Picker in Photoshop. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

به پنجره قبل باز گشته و تغییرات زیر را نیز اعمال می کنیم:

The Inner Glow options in the Layer Style dialog box. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

بر روی Ok کلیک می کنیم و در پنل لایه ها تغییرات را ملاحظه می کنیم:

The Layers panel showing the Inner Glow style added to Layer 2. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

عکس نهایی به صورت زیر نشان داده شده می شود.

Photoshop clipping mask tutorial. Image © 2012 Photoshop Essentials.com

افکت نهایی
در اینجا، طریقه ی ساخت ماسک در فتوشاپ را فرا گرفتیم.

آموزش های مرتبط


تبلیغات اینترنتی
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان