سبد (0)

کار با Shape Layer در فتوشاپ

کار با Shape Layer در فتوشاپ

در این بخش از آموزش فتوشاپ، طریقه ی کار باShapeLayer در فتوشاپ و گزینه های مربوط به آن را فرا می گیریم.


دسترسی به ابزار

برای این کار مطابق شکل زیر عمل می کنیم:

The Shape tools in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

برای تغییر در ابزار، کافیست به OptionBar برویم، برای مثال در اینجا ابزار RectangleTool را انتخاب می کنیم:

Selecting the Rectangle Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

حال اگر به OptionBar نگاه کنیم با استفاده از آیکن های موجود می توانیم ابزار دیگری را انتخاب کنیم.

The Shape tool options in the Options Bar. Image © 2011 Photoshop Essentials.com


گزینه های Shape Layer

آیکن های نشان داده شده در شکل سه حالت مختلف ShapeLayer را که در آموزش هایی جداگانه به آن ها می پردازیم، نشان می دهد.

Selecting the Shape layers option in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com


انتخاب یک رنگ برای شکل

برای این کار بر روی آیکن زیر کلیک می کنیم:

Selecting a color for the shape in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

در پنجره باز شده رنگ مد نظر را انتخاب می کنیم و بر روی Ok کلیک می کنیم.

The Color Picker in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com


ابزار Rectangle

با استفاده از  ابزار  Rectangle قادر خواهیم بود یک شکل منظم را با کشیدن و نگه داشتن موس مطابق شکل، رسم نماییم:

Drawing a rectangle shape in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

پس از رسم شکل تغییرات را ملاحظه می کنیم.

A rectangle shape drawn with the Rectangle Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com


رسم  یک شکل از مرکز

برای این کار، مراحل قبل آموزش کار باShapeLayer در فتوشاپ را این بار از وسط پنجره باز شده و با نگه داشتن دکمه ی Alt در سیستم های ویندوز و یا Option در سیستم های Mac انجام می دهیم:

Drawing a rectangle from its center with the Rectangle Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com


رسم یک مربع

برای این کار در هنگام رسم، کافیست دکمه ی Shift را نگه داریم، همچنین می توانیم با نگه داشتن دکمه ی Shift+Alt در سیستم های ویندوز و یا Shift+Option در سیستم های Mac این کار را انجام دهیم.

Drawing a square shape with the Rectangle Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات مشاهده می شوند.

A square shape drawn with the Rectangle Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com


گزینه ها و امکانات دیگر یک شکل

با کلیک بر روی آیکن زیر، گزینه ها و امکانات دیگر برای رسم یک شکل نشان داده می شوند که هر کدام قابلیت های خاص خود را دارند.

The Rectangle Tool Options In Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com


لایه شکل

از طریق پنل Layer می توانیم لایه ی شکل مد نظر را در آن جا مشاهده کنیم:

A Shape layer appears in the Layers panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

برای تغییر رنگ شکل، بر روی رنگ شکل نشان داده شده کلیک می کنیم:

Changing a shape's color by clicking on its color swatch in the Layers panel. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

در پنجره باز شده بر روی رنگ دلخواه کلیک می کنیم:

The Color Picker in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات مشاهده می شوند:

The color of the shape has been changed from red to blue. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

قسمت خاکستری اطراف شکل نشان داده شده در پنل لایه ها نشانی از آن است که آن قسمت ها توسط کاربر در هنگام رسم در نظر نگرفته شده اند:

The vector mask on the Shape layer in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

برای بیان بهتر موضوع می توانیم دکمه ی Shift را نگه داشته و بر روی لایه ی شکل کلیک کنیم:

Turning the vector mask off temporarily in the Layers panel. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات نسبت به حالت قبل دیده می شوند:

The entire color-filled layer is revealed with the vector mask off. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

حال با انتخاب دوباره ی لایه ی شکل می توانیم مجددا تغییرات را حس کنیم:

The blue shape re-appears after turning the vector mask back on. Image © 2011 Photoshop Essentials.com


ابزار Rounded Rectangle

برای این کار بر روی آیکن دومی که در ابتدای آموزش توضیح داده شد کلیک کرده و مقدار Radius را بر روی 50 تنظیم می کنیم:

Setting the Radius value for the Rounded Rectangle Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

شکل مد نظر را با نگه داشتن موس خود رسم می کنیم:

Drawing a rounded rectangle with the Rounded Rectangle Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات نشان داده می شوند:

A rounded rectangle drawn with the Rounded Rectangle Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

حال اگر مقدار Radius را به 150 برسانیم شکل زیر دیده می شود:

A rounded rectangle with a Radius value of 150 px. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

و اگر مقدار را بر روی 10 تنظیم کنیم:

A rounded rectangle with a Radius value of 100 px. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

با فشردن دکمه ی Ctrl+Z در سیستم های ویندوز و یا Command+Z در سیستم های Mac مراحل آخر انجام شده را پاک می کنیم.

توجه شود که با نگه داشتن دکمه ی Shift می توانیم دایره را در مرکز عکس رسم نماییم.

هم چنین با نگه داشتن دکمه ی Alt در سیستم های ویندوز و یا Option در سیستم های Mac می توانیم یک دایره ی کاملا یکدست را رسم نماییم.

سایر گزینه های رسم یک شکل در شکل زیر مشخص هستند.

A list of options for the Rounded Rectangle Tool. Image © 2011 Photoshop Essentials.com


ابزار Ellipse

در این قسمت از آموزش کار باShapeLayer در فتوشاپ پس از انتخاب این ابزار به روش زیر شکل مد نظر را رسم می کنیم:

Drawing an elliptical shape with the Ellipse Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات مشاهده می شوند:

An elliptical shape drawn with the Ellipse Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

با نگه داشتن دکمه ی Shift یک دایره ی یکدست را رسم می کنیم و سپس دکمه ی Alt در سیستم های ویندوز و یا Option در سیستم های Mac را جهت در مرکز قرار دادن دایره نگه می داریم:

A circular shape drawn with the Ellipse Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

سایر امکانات این ابزار در شکل زیر نشان داده شده اند.

The Ellipse Tool options in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com


ابزار Polygon

 ابزار Polygon امکان رسم یک چند ضلعی دلخواه را برای ما فراهم می آورذ، فقط کافیست پس از انتخاب این ابزار در قسمت Sides تعداد ضلع های مد نظر را انتخاب کنیم:

The Sides option for the Polygon Tool in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

دکمه ی Shift را جهت رسم هر چه بهتر شکل نگه می داریم:

Drawing a five sided polygon shape with the Polygon Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

یک 3 ضلعی در شکل نشان داده شده است:

Drawing a triangle shape with the Polygon Toolin Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

در اینجا نیز یک 12 ضلعی مشخص است.

Drawing a 12 sided polygon shape with the Polygon Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com


رسم ستاره با استفاده از ابزار Polygon

در این قسمت از آموزش کار باShapeLayer در فتوشاپ برای این کار مطابق شکل زیر عمل می کنیم:

The Polygon Tool options in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

پس از تنظیم تعداد رأس ها، شکل زیر رسم می شود:

A star shape drawn with the Polygon Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

در زیر یک ستاره 8 رأسی رسم شده است:

An 8-pointed star shape drawn with the Polygon Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

ما می توانیم با اعمال تغییرات زیر ستاره ی خود را نازک تر کنیم:

The Indent Sides By option in the Polygon Options in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغییرات مشاهده می شوند:

A starburst shape drawn with the Polygon Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

و اگر گزینه ی زیر را انتخاب کنیم:

The Smooth Corners option in the Polygon Options in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

تغیییرات نسبت به حالت قبل مشخص هستند:

A star with rounded points drawn in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

و در نهایت با انتخاب گزینه ی زیر:

The Smooth Indents option in the Polygon Options in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

شاهد تغییرات زیر خواهیم بود.

A star with rounded indents drawn in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com


ابزار Line

برای این ابزار پس از انتخاب گزینه ی مربوطه مقدار Weight را بر روی 16 تنظیم می کنیم:

The Weight option for the Line Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

دکمه ی Shift را برای رسم یک خط افقی نگه داشته و خط مد نظر را رسم می کنیم:

Drawing a horizontal line with the Line Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

با انتخاب گزینه ی End از طریق نشان داده شده قادر به رسم یک فلش خواهیم بود:

The Arrowheads Options for the Line Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

در زیر شکل رسم شده را می بینیم:

A line shape with an arrowhead drawn with the Line Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

حال اگر تغییرات زیر را اعمال کنیم:

The Concavity option in the Arrowheads options for the Line Tool in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

شکل رسم شده این گونه تغییر خواهد کرد:

Drawing a line with a concave arrowhead in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com


مخفی کردن خطوط  دور شکل

اگر به دقت به شکل نگاه شود خطوط بسیار کم رنگی را مشاهده می کنیم برای مخفی کردن آن ها کافیست بر روی قسمت خاکستری لایه Shape کلیک کنیم تا این خطوط از بین بروند.

Clicking on the vector mask thumbnail to deselect it. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

در اینجا، طریقه ی کار با ابزار Shape و ShapeLayer و  کار باShapeLayer در فتوشاپ را فرا گرفتیم.

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان